ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Osman KELAHMETOĞLU
İletişim Bilgileri
Adres
: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve
Telefon
Mail
Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul
:+90 533 4957637
:[email protected]
Doğum Tarihi
:12/06/1981
Unvanı
: Uzman Doktor
Öğrenim Durumu :
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Tıp Fakültesi
Gaziantep Üniversitesi
2005
Tıpta Uzmanlık
Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2011
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı
“Perforator Bazlı Fleplerde İskemi Reperfüzyon Hasarına Mezenkimal Kök Hücre ve Sildenafilin
Flep Yaşayabilirliğine Etkisi.”(Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ahmet Demir)
Görevler
Kasım 2005- Mart 2012
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Asistanlığı,
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Ondokuz Mayıs Universitesi. Samsun
Temmuz 2009
Gönüllü Plastik Cerrah, 4.üncü Gülen Çocuklar Projesi. El Halil/Filistin
Ekim 2010
Gönüllü Plastik Cerrah, Yarık Dudak ve Damak İnterplast
Aktivasyonu.Nukus/Özbekistan
30 Mayıs-31 Temmuz 2011 Vücut Şekillendirme ve Estetik Cerrahi Fellowluğu
El Paso Cosmetic Surgery Center, El Paso, Tx\USA
1-31 Ağustos 2011
Ekim 2014
Mevcut Pozisyon
(2 Mart 2012‘den beri)
Vücut Şekillendirme ve Estetik Cerrahi Observerliği,
Division of Plastic Surgery, University of Pittsburgh
Medical Center, Pittsburgh, Pa\USA
Gönüllü Plastik Cerrah, Yarık Dudak ve Damak İnterplast Aktivasyonu.
Fergana/Özbekistan
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Tarsus Devlet Hastanesi, Mersin
Projelerde Yaptığı Görevler
1- “Perforator Bazlı Fleplerde İskemi Reperfüzyon Hasarına Mezenkimal Kök Hücre ve
Sildenafilin Flep Yaşayabilirliğine Etkisi.” PYO.TIP. 1904. 10004 numaralı Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi(2010). Araştırmacı.
2- “Cap Farkina Sahip Interpozisyonel Arter ve Ven Greftleri ile Pedikul Uzatma Sonuclarinin
Karsilastirilmasi.” PYO.TIP. 1901. 10008 numaralı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projesi(2010). Araştırmacı.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1- Türk Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
2- Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
Ödüller
1- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurtdışı Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2009
2- TÜBİTAK Yurtdışı Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, 2010.
3- En İyi Serbest Bildiri Dalında Üçüncülük Ödülü. 1st Stem Cell Symposium with International
Participation. Eylül 2010. Samsun.
Kelahmetgolu O, Okten G, Pinarli FA, Demir A, Demir R, Guvenc T,
Diraman E. Perforator Bazlı Fleplerde İskemi Reperfüzyon Hasarına
Mezenkimal Kök Hücre ve Sildenafilin Flep Yaşayabilirliğine Etkisi.
4- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yurtdışı Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü,2011
Sertifikalar
1- Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Samsun, 2010.
2- Temel Mikrocerrahi Sertifikası, Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, 20. Mikrocerrahi
Kursu,Ankara, 2014
Yabancı Dil
1- İngilizce
ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- Demirtas Y, Ozturk N, Kelahmetoglu O, Guneren E. Glans penis reconstruction with the
pedicled deep inferior epigastric artery perforator flap. J Reconstr Microsurg. 2008 Jul;24(5):
323-6.
2- Demirtas Y, Cifci M, Kelahmetoglu O, Demir A, Danaci M. Three-dimensional multislice spiral
computed tomographic angiography: a potentially useful tool for safer free tissue transfer to
complicated regions. Microsurgery. 2009;29(7):536-40.
3- Demirtas Y, Ozturk N, Kelahmetoglu O, Demir A. Pedicled perforator flaps. Ann Plast Surg.
2009 Aug;63(2):179-83.
4- Demirtas Y, Kelahmetoglu O, Cifci M, Tayfur V, Demir A, Guneren E. Comparison of free
anterolateral thigh flaps and free muscle-musculocutaneous flaps in soft tissue reconstruction of
lower extremity. Microsurgery. 2010;30(1):24-31
5- Demirtas Y, Neimetzade T, Kelahmetoglu O, Guneren E. Free Anterolateral Thigh Flap for
Reconstruction of Car Tire Injuries of Children's Feet. Foot Ankle Int. 2010 Jan;31(1):47-52.
6- Demirtas Y, Neimetzade T, Kelahmetoglu O, Guneren E. Comparison of free muscle and
perforator skin flaps for soft tissue reconstruction of the foot and ankle. Foot Ankle Int. 2010 Jan;
31(1):53-8
7- Demirtas Y, Yagmur C, Kelahmetoglu O, Demir A, Guneren E. Transaxıllary-subclavıan transfer
of pedicled latissimus dorsi musculocutaneous flap to head and neck region. J Craniofac
Surg.2010 May;21(3):771-5.
8- Eroglu L, Kelahmetoglu O, Aksakal IA, Aslan O.Bloodless cleft surgery using vascular clamp. J
Craniofac Surg. 2012 Sep;23(5):1582.
9- Simsek T, Demir A, Engin MS, Yildiz L, Kelahmetoglu O, Bek Y, Bayrak IK. Comparison of
Oversized Artery and Vein Grafts for Interpositional Pedicle Lengthening in Rat Femoral Artery. J
Reconstr Microsurg.2014 Jan;30(1):35-40
10- Kelahmetoglu O, Yagmur C, Aslan O, Firinciogullari R. The Bilobed Flap For Popliteal Defect
Reconstruction. Cas Rep Plast Surg Hand Surg, 2014 early online: 1-3
11- Yagmur C. Kelahmetoglu O, Akbas H. Spreader Flap Correction of Dorsal Septal Deviation.
Aesthet Surg J.(Kabul edildi)
12- Kelahmetoglu O, Simsek T, Beden U, Aydogdu IO, Comert Hamzaoglu E. A Rarely Seen
Complication Of Motor Vehicle Accidents: Bilateral Globe Avulsion. Ulus Travma Acil Cerrahi
Derg.(Kabul edildi.)
13- Kelahmetoglu O, Firinciogullari R, Yagmur C. Efficient Utility of Whatsapp: From Computer
Screen To The Surgeon’s Hand To Determine Maxillofacial Traumas. Journal of Craniofacial
Surgery. (Kabul edildi)
Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler.
1- Demirtaş Y, Çifci M, Kelahmetoglu O, Demir A, Danaci M. Three-dimensional
multislice spiral computed tomographic angiography: a potentially useful tool for
safer free tissue transfer to complicated regions. 10 th congress of EFSM and 1st
international meeting of microsurgical societies. Genova/Italy, 2010. Serbest bildiri
2- Demitas Y, Cifci M, Kelahmetoglu O, Tayfur V, Demir A, Comparison of free anterolateral thigh
flaps and free muscle-musculocutaneous flaps in soft tissue reconstruction of lower extremity. 10 th
congress of EFSM and 1st international of meetingg of microsurgical societies. Genova/Italy
2010. Sözlü bildiri
3- Demirtas Y, Yagmur C, Kelahmetoglu O, Demir A, Guneren E. Transaxillery-subclavıan transfer
of pedıcled latıssımus dorsi musculocutaneous flap to head and neck region. 10 th congress of
EFSM and 1st international meeting of microsurgical societies Genova/Italy 2010. Poster bildiri
4-. Demirtas Y, Ozturk N, Kelahmetoglu O, Demir A Pedicled perforator flaps.
10th congress of EFSM and 1st international meeting of microsurgical
societies.Genova/Italy 2010.Poster bildiri
5-Demirtas Y, Yagmur C, Kelahmetoglu O, Demir A, Guneren E. Transaxillary-subclavian transfer
of pedicled latissimus dorsi musculocutaneous flap to head and neck region.The 6th Congress of the
World Society for Reconstructive Microsurgery,2011.Helsinki/Finland. Serbest bildiri
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- Demir A, Kelahmetoglu O, Keles MK. Applying of Electrical Stimulation in Wound Healing. J.
Exp. Clin. Med., 2010;27:160-163
2- Kelahmetoglu O, Simsek T, Aslan O, Aydogdu IO, Demir A. Go-kart Injuries in Plastic Surgery.
J. Exp. Clin. Med.,2013;30;99-101
3- Kelahmetoglu O, Yagmur C, Firinciogulları R. A Rarely Seen Breast Anomaly: Cleft Nipple.
Turk Plast Surg. (Kabul edildi.)
4- Kelahmetoglu O, Akpinar E, Firinciogullari R, Yagmur C. Giant Cutaneous Horn On The Face.
Turk Plast Surg. (Kabul edildi.)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1.Demirtaş Y, Çifci M, Kelahmetoglu O, Demir A, Danaci M. Serbest Flep Öncesi
Alıcı Damar Seçiminde Üç Boyutlu Çok-Kesitli Tomografi Kullanılması.
29. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2007. Eskişehir, Sözlü bildir
2.Demitas Y, Ozturk N, Kelahmetoglu O, Karacalar A. Serbest Stil Pediküllü Perforator Flepler.
29. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2007. Eskişehir, Sözlü bildiri
3. Demitas Y, Ozturk N, Kelahmetoglu O, Tayfur V, Demir A, Guneren E, Karacalar A. Flep
Endikasyonu Tartışılan 200 Olgunun Analizi. 29. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi,
Ekim 2007. Eskişehir, Sözlü bildiri
4. Kelahmetoglu O, Engin MS, Demirtas Y, Demir A, Guneren E. Rekonstrüksiyon mu?
Amputasyon mu?. 29. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2007. Eskişehir, Sözlü
bildiri
5. Demirtas Y, Kelahmetoglu O, Engin MS, Guneren E. Flep Verici Alanı Olarak Skarlı Bölgenin
Tercih Edilmesi. 29. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2007. Eskişehir, Poster
bildiri
6. Demitas Y, Ozturk N, Kelahmetoglu O, Guneren E. DİEAP ile Glans Penis Rekonstrüksiyonu.
29. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2007. Eskişehir, Poster bildiri
7. Demirtaş Y, Ozturk N, Kelahmetoglu O, Demir A.Serbest Stil Pediküllü Perforator Flepler. 3.
Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Ulusal Kongresi. İstanbul 2007. Serbest Bildiri
8. Demitas Y, Cifci M, Kelahmetoglu O, Tayfur V, Demir A, Guneren E. Ekstremitenin Yumuşak
Doku Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Serbest Anterolateral Uyluk Flebi ve Serbest Kas/Kas-Deri
Fleplerinin Karşılaştırılması. 31. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2009.Adana
Serbest bildiri
9. Eroglu L, Kelahmetoglu O, Ozer M. Sagittal Split Ramus Osteotomi Sonrası Görülen Yüz Felci
Vakaları: Muhtemel Nedenler ve Korunma.31. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi,
Ekim 2009.Adana, Poster bildiri
10. Tayfur V, Neimetzade T, Demirtas Y, Kelahmetoglu O, Dabak N. Iki Taraflı Ayak Bileği
Defektinin Rekonstrüksiyonunda Geniş Bilateral Ters Akımlı Sural Flebin Kullanımı: Olgu
Sunumu. 31. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2009.Adana, Poster bildiri
11. Tayfur V, Kelahmetoglu O, Demirtas Y, Yagmur C. Ehlers-Danlos Sendromlu Hastada Deri
Grefti : Olgu Sunumu. 31. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2009.Adana ,
Poster bildiri
12. Demir A, Kelahmetoglu O, Keles MK. Yara İyileşmesinde Elektrik Stimulasyonu
Deneyimlerimiz. 31. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2009.Adana Poster
bildiri
13. Demirtas Y, Yagmur C, Kelahmetoglu O, Demir A, Guneren E. Pediküllü Latissimus Dorsi
Kas-Deri Flebinin Baş-Boyun Bölgesine Transferi İçin Yeni BirYöntem:Transaksiller Subklavyen
Tünel. 4. Türk Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği Ulusal Kongresi Antalya 2009. Serbest Bildiri
14. Demirtas Y, Neimetzade T, Kelahmetoglu O, Guneren E. Ayak ve Ayak Bileğinin Yumuşak
Doku Rekonstrüksiyonunda Serbest Kas Flepleriyle Serbest Perforator Deri Fleplerinin
Karşılaştırılması.4. Türk Rekonstruktif Mikrocerrahi Derneği Ulusal Kongresi Antalya 2009.
Serbest Bildiri
15.Tayfur V, Kelahmetoglu O, Keles MK, Simsek T, Eroglu L, Demir A. Yara Kenarı Bazlı
Perforator Flep: Bası Yarası Onarımında Yeni Bir Teknik. 32. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal
Kongresi, Eylül 2010.Trabzon. Serbest bildiri
16. Eroglu L, Kelahmetoglu O, Aslan O, Simsek T. Dört Farklı Cerrahi Aletin Tanıtımı. 32. Türk
Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010.Trabzon. Poster bildiri
17. Kelahmetoglu O, Simsek T, Aydogdu IO, Eroglu L. Bilateral Tam Glob Avülsiyonu:
Mekanizmanın Anlaşılması. 32. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül
2010.Trabzon. Poster bildiri
18. Eroglu L, Kelahmetoglu O, Aksakal IA, Simsek T. Karşı Taraf Kompozit Kaş Greftiyle Kirpik
Rekonstrüksiyonu.32. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010.Trabzon. Poster
bildiri
19. Eroglu L, Aslan O, Aksakal IA, Kelahmetoglu O, Simsek T. Kondil Kırıklarında Endoskopik
Yaklaşım Deneyimlerimiz. 32. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010.Trabzon.
Serbest bildiri
20. Simsek T, Kelahmetoglu O, Aydogdu IO, Demir A. Plastik cerrahide Go-Kart yaralanmaları.
32. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2010.Trabzon.Poster bildiri
21. Kelahmetgolu O, Okten G, Pinarli FA, Demir A, Demir R, Guvenc T, Diraman E. Perforator
Bazlı Fleplerde İskemi Reperfüzyon Hasarına Mezenkimal Kök Hücre ve Sildenafilin Flep
Yaşayabilirliğine Etkisi. 1st Stem Cell Symposium with International Participation. Eylül 2010.
Samsun. Serbest bildiri
22. Kelahmetoglu O, Simsek T, Aydogdu IO, Aslan O, Eroglu L. İki Taraflı Glob Avülsiyonu:
Mekanizmanın Anlaşılması. 1. Çene Yüz Cerrahları Derneği Ulusal Kongresi. Nisan 2011.
Istanbul. Poster bildiri
23. Kelahmetoglu O, Aslan O, Eroglu L, Aydogdu IO, Hamzaoglu V. Superior Orbital Fissur
Sendromu: Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi.1. Çene Yüz Cerrahları Derneği
Ulusal Kongresi. Nisan 2011. Istanbul. Poster bildiri
24. Eroglu L, Kelahmetoglu O, Aksakal IA, Aslan O. The Use of Vascular Clamps To Provide A
Bloodless Field In Cleft Lip Repair. Plastic Surgery Special Joint Meeting. Mayıs 2011. Konya/
Turkey. Poster
25. Kelahmetoglu O, Simsek T, Aslan O, Eroglu L. Benificial Use of Microsoft Office Picture
Manager: Case Report. Plastic Surgery Special Joint Meeting. Mayıs 2011. Konya. Poster bildiri
26. Simsek T, Demir A, Kelahmetoglu O, Yildiz L, Bayrak I, Bek Y. Cap Farkina Sahip
Interpozisyonel Arter ve Ven Greftleri ile Pedikul Uzatma Sonuclarinin Karsilastirilmasi. 33. Türk
Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eylül 2011. Izmir. Serbest bildiri
27. Aksakal İA, Kelahmetoglu O, Demirtas Y, Demir A. Serbest Anterolatral Uyluk Flebiyle
Rekonstrüksiyonda Alıcı Saha Faktörü. 5. Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Ulusal
Kongresi, Aralık 2011, Bodrum, Serbest Bildiri
28. Yagmur C, Kelahmetoglu O, Akbas H. Dorsal Septal Eğriliklerin Spreader Flepler İle
Düzeltilmesi: Tek Taraflı Sefalokaudal Horizontal Matres Dikiş. 36. Türk Plastik Cerrahi Derneği
Ulusal Kongresi, Ekim 2014. Istanbul, Serbest bildiri
Davetli Konusmalar ve Panel katılımları
1- Kelahmetoglu, O. “Deneysel Perforatör Flep Modelinde İskemi Oluşturulması,
Zorluklar.” (Panel).Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 6. Ulusal Kongresi, Antalya, 24-27 Nisan
2014
Bilimsel Kongre, Kurs, Toplantılar
1- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu,
Mayıs 2007, Samsun
2- 29. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Ekim 2007, Eskişehir
3- Dudak ve Damak Yarığı Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu, Mayıs 2008, Ankara
4- Yanık Kursu ve Çalıştayı. Şubat 2009. Ankara
5- 31. Türk Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi . Ekim 2009.Adana
6- Doku Mühendisliği ve İskemi Reperfüzyon Kursu, Ekim 2009. Adana
7- Ortopedik Enfeksiyonlar Eğitim Toplantısı. Aralık 2009. İstanbul
8- Deri Kanserlerinde Güncel Tanı ve Tedaviler Sempozyumu, Haziran 2010, İstanbul
9- Pediatrik El Yaralamaları ve Konjenital El Anomalileri Kursu. Ocak 2011. İstanbul
10- Türk Plastik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu (Vücut Şekillendirme) Mart 2011. Bursa
11- Türk Plastik Cerrahi Derneği 4.üncü Asistan Okulu, Nisan 2011. Izmir
12- Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 6. Ulusal Kongresi, Nisan 2014, Antalya
Download

Osman Kelahmetoglu, CV Türkçe