ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
ADI SOYADI
Uzm.Dr. Abdüllatif FASLI
Ahmet Aydın ORHAN
Nurhan AYTUĞ KANBER
Melike KOCATEPE
Melike KOCATEPE
Dr.Gülşah KIRMAN
Dr.İhsan TÜMKAYA
Yılmaz KURUM
Hümeyra KARAKOÇ
GÖREVİ
TARİH
İMZA
Başhekim (İç Hastalıkları
Uzmanı)
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürü
Kalite Yönetim Direktörü
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Acil Hekimi *
Acil Hekimi**
Laboratuvar sorumlusu
Eczane Sorumlusu
* Hastanemizde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Enfeksiyon Kontrol Hekimi
olmadığından yerine Acil Hekimi görevlendirilmiştir.
**Hastanemizde Cerrrahi Tıp Bilimleri Uzmanı olmadığından yerine Acil Hekimi
görevlendirilmiştir.
Download

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ