TKDK 187 Milyon Avroluk Bütçe İle 13. Çağrı İlanına Çıktı
TKDK 187 Milyon Avroluk Bütçe İle 13. Çağrı İlanına Çıktı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD Programı) kapsamında uygulanacak yatırımlara
ilişkin 10 KASIM 2014
13. Proje Başvuru Çağrı İlan’ında tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili olarak Elazığ’da çeşitli yatırımlar
desteklenmeye devam edilecektir. Uygun harcama olarak; yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet
alımı ve görünürlük harcamaları esas alınacaktır. Bu kapsamda verilecek destek geri ödemesiz olarak
kullandırılacak olup destek oranı yüzde 50 oranında gerçekleşecektir." Desteklenecek sektörler ve
uygun harcama tutarları şu şekilde olacaktır:
Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar için uygun harcamalar toplam
tutarı süt işleyen işletmelerde en az 50 bin Avro ve en fazla 3 milyon Avro,
Süt toplayan üretici örgütlerinde ise en az 25 bin Avro ve en fazla 1 milyon Avro, Et ve et ürünlerinin
işlenmesi ve pazarlanması projeleri (Kırmızı et ve Kanatlı et) için uygun harcamalar toplam tutarı en az
30 bin Avro, en fazla 3 milyon Avro,
Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması için uygun harcamalar toplam tutarı en az 50 bin
Avro, en fazla 1 milyon 250 bin Avro,
Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için uygun harcamalar toplam tutarı en az 50 Bin Avro en
fazla 1.500.000 Avro,
Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için; Arıcılık, Süs Bitkilerinin Yetiştirilmesi ile Tıbbi
ve Aromatik Bitkilerin Yetiştirilmesi sektörlerinde uygun harcamalar toplam tutarı en az 5 bin Avro, en
fazla 250 Bin Avro,
Elazığ yerel ürünlerinin üretilmesi kapsamında uygun harcamalar toplam tutarı en az 10 bin Avro, en
fazla 400 bin Avro,
Kırsal turizm yatırımları için uygun harcamalar toplam tutarı en az 15 bin Avro, en fazla 500 bin Avro,
Kültür balıkçılığının geliştirilmesi için uygun harcamalar toplam tutarı en az 15 bin Avro en fazla 200
bin Avro olmaktadır.
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği
ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu
Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için
geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve dağıtılacak toplam destek
bütçesi aşağıdadır.
Tedbir Adı
Alt Tedbir Adı ve Bütçe
Kalemleri
Toplam Destek
Destek
Bütçesi
Oranları (Hibe) (AB+TC Katkısı)
(Avro)
Bütçe Kalemi-1
(Süt işleme
tesisleri)
Bütçe Kalemi-2
(Süt toplayan
Tarım ve Balıkçılık
üretici örgütleri)
Ürünlerinin İşlenmesi
Bütçe Kalemi-1
ve Pazarlanmasının
(Kırmızı et
Yeniden
işleme ve
Et ve Et
Yapılandırılması ve
%50
Ürünlerinin pazarlama)
Topluluk
İşlenmesi ve Bütçe Kalemi-2
Standartlarına
Pazarlanması (Kanatlı eti
Ulaştırılmasına
işleme ve
Yönelik Yatırımlar
pazarlama)
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi
ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve
Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin
Çeşitlendirilmesi ve
Geliştirilmesi
Kırsal Ekonomik
Yerel Ürünlerin ve Mikro
Faaliyetlerin
%50
Çeşitlendirilmesi ve İşletmelerin Geliştirilmesi
Geliştirilmesi
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığının
Geliştirilmesi
TOPLAM
Süt ve Süt
Ürünlerinin
İşlenmesi ve
Pazarlanması
110.290.351
77.535.661
187.826.012
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 12.01.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim
bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacak olup, başvuruların
son teslim tarihi 10.02.2015, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
ÖN İNCELEME TARİHLERİ
TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale
sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu kapsamında ön kontrol
yapılacaktır.
Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, teklif alımı ve ihalelerde yapılan hataların ve
eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır.
Başvuru Sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile irtibata
geçerek randevu alacaklardır.
Ön kontrol yapılmadan sunulan başvuru paketlerindeki teklifler ve ihale dosyalarındaki hatalar
düzeltme yoluna gidilmeyecek ve kurallar gereği işlem yapılacaktır.
Ön kontrol 5 -15 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacak
YATIRIM SÜRELERİ
On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri aşağıdaki gibi
planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer
almaktadır.
-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp İl
Koordinatörlüğüne sunulması toplamda 6 (altı) ayı geçmemelidir.
-Başvuru iki veya üç taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi
Paketinin hazırlanıp İl Koordinatörlüğüne sunulması 6 (altı) ay içerisinde olmalıdır. İkinci ve/veya
üçüncü taksit planlaması yapılırken nihai Ödeme Talep Paketi için gerekli süreler dikkate alınmalıdır.
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
IPARD Programın güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden
(www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri
(Versiyon 3.4) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler
de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler,
Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.
Download

TKDK 187 Milyon Avroluk Bütçe İle 13