23 Ekim - 6 Kasım 2014
P RO F ESYO NEL L E RİN
GÜÇLÜ
İŞ
ORTAĞIYIZ
K6210 Thermo-Star Radyatör
• 11 dilim • 2000 Watt
• Devrilme tehlikesine karşı otomatik
kapanma fonksiyonu
• 3 farklı ısı ayarı 800/1000/2000 Watt
• Ayarlanabilir termostat
KDV’li
11990
4020 Quartz Isıtıcı
• 2400 Watt
• Termostatlı
• Devrilme emniyeti
KDV’li
2999
Fanlar
Paneller
Radyatörler
DAHA SICAK VE
SAĞLIKLI İÇ MEKANLAR
ISITICI14_22_EKREM.indd 2
ISITICILAR
1.10.2014 15:00
17990
5
Hava Nemlendirici
• 18-25 Watt
• 2,8 litre su tankı
• 10 saat çalışma
• Alerjiyi rahatlatır,
nefesi kolaylaştırır
7499
KDV’li
KDV’li
12990
KDV’li
5999
4590 Fanlı Isıtıcı
• 1800 Watt
• Devrilme emniyetli
• Dijital ekran uzaktan kumanda
• Ayarlanabilir sıcaklık derecesi
• Ayarlanabilir üfleme özeliği
• Sağa sola salınım
KDV’li
HVF3552TB Fanlı Isıtıcı
• 3 ısıtma ayarı: 900,
1500 veya 2400 Watt,
• 24 saat zamanlası ile
günlük çalışma
zamanını programlama
HVY1020 Fanlı Isıtıcı
• 2 ısıtma ayarı
• Ayarlanabilir
oda termostatı
• Çift izolasyon
C4F05 XSC Elektrikli Isıtıcı
• 230 Volt AC
• Havayı kurutmaz, tozları yakmaz
• IP24 koruma (banyoda kullanılabilir)
• Sessiz çalışır
• 11 değişik termostat seçeneği ile
elektrik tasarrufu sağlar.
KDV’li
34990
Primus
Yağlı Radyatör
• 3000 Watt
• 11 dilim
• Termostatlı
• Devrilme emniyetli
RH12 Radyatör
• 2800 Watt
• 12 dilim
• Isı ayarlı termostat
• Devrilme emniyetli
• Aşırı ısınma korumalı
TRD1025 Radyatör
• 2800 Watt
• 3 farklı ısı ayarı
• 10 Dilim
• Oda termostatı sayesinde odanızı istenilen sıcaklıkta tutar.
KDV’li
KDV’li
KDV’li
19990 29990 30990
2
ISITICI14_22_EKREM.indd 4
1.10.2014 09:22
KDV’li
26990
KDV’li
KDV’li
14990
EX-23 Ecoray Infrared
Duvar Tipi Isıtıcı
• 2300 Watt
• Termostatlı
CH1800XE KARBON
INFRARED ISITICI
• 2800 Watt
• 4 kademe ayarı
•Termostatlı
• Devrilme emniyeti
KDV’li
5999
TH1800
KARBON ISITICI
• 1800 Watt
• Termostatlı
KDV’li
KDV’li
19990 22990
CH 1200
Karbon Infrared
•Devrilme emniyetli
14990
KDV’li
TXP20 Twingo
Infrared Mobil Isıtıcı
• 2000 Watt
• Ayaklı
• Devrilme emniyetli
• Termostatlı
17990
KDV’li
e
5999
Slim Tri-core Isıtıcı
• 2800 Watt
• 4 kademe ayarı
• Termostatlı
EXP18 Ecoray
Infrared Mobil Isıtıcı
• 1800 Waat
• Ayaklı
• Devrilme emniyetli
• Çift devreli
• Termostatlı
10490
KDV’li
bilir)
KS-2861 Şömine
• 2700 Watt
• Yer ısıtıcısı
• Buharlı • Alarmlı
• Devrilme emniyetli
• Konveksiyonel-Infrared ısıtma
LX-2831BUH.Q 1800W
• 1800 Watt
• 3 ayrı güçte kullanım
• Devrilme emniyeti
• Termostat ile sıcaklık ayarı
ISITICI14_22_EKREM.indd 5
3
1.10.2014 13:49
35990
KDV’li
Blade Duvar Tipi Isıtıcı
• 2000 Watt • 4 kademeli güç ayarı
• 9 saat zaman ayarı
• Elektronik termostat
• Devrilme emniyeti
• Uzaktan kumandalı
EVA
RA3 Duvar Askılı Isıtıcı*
• Halojen infrared ısıtma teknolojisi
• 3 kademeli çift halojen lamba
900W/1200W/2100W
•İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
• Anında ısıtma
• Tavan alüminyum kaplama
• Orta çubuk paslanmaz çelik
• Suya dayanıklı dış düzey
Isıtıcı Semsiye
• Farklı renklerde ve
• Devrilme sensörü ve emniyet ventili
KDV’li
14990
• Lacivert ve yeşil renklerde
KDV’li
38990
• Metalik boyalı
• Bakır ve gri renklerde
KDV’li
39990
HEDiYELi
29,99 TL değerinde
Servis Masası
EVA
RA1 Masaüstü Isıtıcı
• Halojen infrared ısıtma teknolojisi
• 3 kademeli çift halojen lamba
900W/1200W/2100W
•İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
• Anında ısıtma
• Tavan alüminyum kaplama
• Orta çubuk paslanmaz çelik
• Suya dayanıklı dış düzey
• Devrilme anında otomatik
kapanma özelliği
KDV’li
15990
Isı Piramidi
• Alüminyum&paslanmaz
• Devrilme sensörü ve emniyet ventili
KDV’li
79990
* Sipariş üzerine tedarik edilmektedir.
Metro Grosmarket Adına Sahibi: Kubilay Özerkan • Yayın Yönetmeni: Aylin Mutlu • Yazı İşleri Müdürü: Beril Özder • Görsel Yönetim ve Uygulama: Metro Grosmarket Yayın Türü: Süreli yayın (15 günde bir perşembe günleri)
Baskı: Uniprint Basım San. ve Tic. A.Ş. Tel: 0212 798 28 40 (10 hat) Yönetim Yeri: Metro Grosmarket, Güneşli - İSTANBUL Tel: 0212 478 70 00 www.metro-tr.com Bir
üyesidir.
Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Bu broşürdeki fi­yat­lar 23.10-06.11.2014 tarihleri arasında tüm Metro Grosmarketler için ge­çer­li­dir ve stok­lar­la sınırlıdır. • Her ye­ni broşür, bir ön­ce­ki broşürde ya­yım­la­nan
fi­yat­la­rı ge­çer­siz kı­lar • Pos­ta­da­ki ge­cik­me­ler fi­yat­la­rın ge­çer­li ol­du­ğu gün­le­ri de­ğiş­tir­mez • Met­ro, bu broşürdeki fi­yat­la­rı ön­ce­den ha­ber ver­mek­si­zin de­ğiş­tir­me hak­kı­na sa­hip­tir. • Met­ro Gros­mar­ket’e gi­rer­ken Met­ro kar­tı­nı­zı gös­ter­me­niz
ge­rek­li­dir. • Met­ro ge­rek­tiğin­de ay­rı­ca kim­lik ib­ra­zı da is­te­ye­bi­lir • Met­ro kar­tı­nı­zı kay­be­der ya da şir­ke­ti­ni­zi ka­pa­tır­sa­nız lüt­fen Met­ro’ya bil­di­ri­niz • Met­ro’da ya­pı­la­cak de­net­le­me­le­re lüt­fen an­la­yış gös­te­ri­niz • Bu broşürdeki fi­yat­lar KDV’li ola­rak
ve­ril­miş­tir. • Sevkiyat alan müşterilerimize %2 fiyat farkı yansıtılacaktır. • Çok Al Az Öde, 1 Alana 1 Bedava, 3 Al 2 Öde, % indirim, Hediye Çeki, Hediyeli Ürün vb. logolu ürünler mağazalara özel promosyon olduğu için sevkiyat müşterilerimiz için
geçerli değildir. • Ti­pog­ra­fik ha­ta­lardan Met­ro Gros­mar­ket so­rum­lu de­ğil­dir. • Dev­let ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ver­gi ve fon deği­şik­lik­le­ri fi­yat­la­ra ay­nen yan­sı­tı­la­cak­tır. • Sadece Visa ve Mastercard logolu kredi kartları geçerlidir.
MAĞAZALARIMIZ İstanbul Bayrampaşa (212) 443 08 00 B.Çekmece (212) 866 72 00 Güneşli (212) 478 70 00 Kağıthane (212) 312 05 00 Kozyatağı (216) 544 68 00 Merter (212) 484 02 00 Pendik (216) 581 90 00 Ümraniye (216) 645 97 00 Ankara Batıkent (312) 587 33
00 Etlik (312) 304 90 00 Mamak (312) 595 00 00 Adana (322) 355 22 00 Antalya (242) 310 95 95 Alanya (242) 510 01 00 Bodrum (252) 311 07 70 Bursa Nilüfer (224) 270 35 00 Osmangazi (224) 700 00 00 Diyarbakır (412) 241 34 00 Edremit (266) 376 14 14 Eskişehir
(222) 211 72 00 Gaziantep (342) 211 41 00 İzmir Çiğli (232) 398 18 00 Gaziemir (232) 298 01 00 Kuşadası (256) 622 38 10 Kocaeli (262) 314 00 00 Konya (332) 221 70 00 (Mersin (324) 241 42 00 Kayseri (352) 207 52 00 Samsun (362) 300 10 00 Denizli (258) 295 01 00
Mağazalarımız; Hafta içi 07.30-22.00 Pazar 09.00-22.00 Kayseri, Mersin, Diyarbakır, Eskişehir, Bodrum Hafta içi 08.00-22.00 Pazar 09.00-22.00 Antalya ve Alanya Hafta içi 08.00-22.30 Pazar 09.00-22.30
Denizli, Konya, Samsun Hafta içi 08.00-21.30 Pazar 09.00-21.30 saatleri arasında açıktır.
4
ISITICI14_22_EKREM.indd 6
1.10.2014 13:47
Download

ısıtıcılar