03
laboratuar sarf malzemeleri
mezürler - “class A” - “H” sertifikalý
Borosilikat 3.3 camdan yükdek stabiliteye sahip altýgen formlu kalýn cam
tabanlý veya kýrýlmaya dayanýklý altýgen formlu P.P tabanlý olarak üretilirler.
Üretim DIN EN ISO 4788 ve DIN 12680 standartlarýna uygun olarak
yapýlmaktadýr. Ýçine aldýklarý sývýnýn hacmine göre (to contain - “in”) ve
DIN/ ISO Class “A” standartlarýna uygun olarak kalibre edilirler.
Otomatik kalibrasyon iþlemi bilgisayar programlý kalibrasyon cihazlarý
ile yapýlmaktadýr.
Conformity grup sertifikasýna sahip mezürlerin gövdeleri üzerinde
grup (lot) numarasý basýlýdýr. Grup sertifikalarýna internet sitesi üzerinden
ulaþýlabilir.
Kusursuz aðýz tasarýmý, aktarýlan sývýnýn dökülmeden kolaylýkla boþaltýlmasýna
olanak saðlar.
Mezürler üzerindeki baskýlarda, cam için özel olarak üretilen beyaz ve
mavi boyalar kullanýlmaktadýr.
mezür
cam tabanlý
015.01.005
015.01.010
015.01.025
015.01.050
015.01.100
015.01.250
015.01.500
015.01.901
015.01.902
mezür
P.P tabanlý
015.05.010
015.05.025
015.05.050
015.05.100
015.05.250
015.05.500
015.05.901
hacim
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
tolerans
± 0.050 ml
± 0.100 ml
± 0.250ml
± 0.500 ml
± 0.500 ml
± 1.000 ml
± 2.500 ml
± 5.000 ml
± 10.000 ml
çalkalama mezürleri - “class A”
taksimat
± 0.100 ml
± 0.200ml
± 0.500 ml
± 1.000 ml
± 1.000 ml
± 2.000 ml
± 5.000 ml
± 10.000 ml
± 20.000 ml
ambalaj
adedi
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
1 adet
- “H” sertifikalý
Borosilikat 3.3 camdan yükdek stabiliteye sahip altýgen formlu kalýn cam
tabanlý veya kýrýlmaya dayanýklý altýgen formlu P.P tabanlý olarak üretilirler.
Üretim DIN EN ISO 4788 ve DIN 12680 standartlarýna uygun olarak
yapýlmaktadýr. Ýçine aldýklarý sývýnýn hacmine göre (to contain - “in”) ve
DIN/ ISO Class “A” standartlarýna uygun olarak kalibre edilirler.
Otomatik kalibrasyon iþlemi bilgisayar programlý kalibrasyon cihazlarý
ile yapýlmaktadýr.
Conformity grup sertifikasýna sahip mezürlerin gövdeleri üzerinde
grup (lot) numarasý basýlýdýr. Grup sertifikalarýna internet sitesi üzerinden
ulaþýlabilir.
Standart olarak teslim edilen P.P kapak NS þilife tam uyumlu olup, kesin
sýzdýrmazlýðý garanti eder.
Mezürler üzerindeki baskýlarda, cam için özel olarak üretilen beyaz ve
mavi boyalar kullanýlmaktadýr.
mezür
cam tabanlý
016.01.010
016.01.025
016.01.050
016.01.100
016.01.250
016.01.500
016.01.901
mezür
P.P tabanlý
015.06.010
015.06.025
015.06.050
015.06.100
015.06.250
015.06.500
015.06.901
hacim
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
tolerans
± 0.100 ml
± 0.250ml
± 0.500 ml
± 0.500 ml
± 1.000 ml
± 2.500 ml
± 5.000 ml
taksimat
± 0.200ml
± 0.500 ml
± 1.000 ml
± 1.000 ml
± 2.000 ml
± 5.000 ml
± 10.000 ml
aðýz
NS ölçüsü
NS 10/19
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
ambalaj
adedi
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız