laboratuar cihazlarý
103
ölçüm cihazlarý “el tipi”
Hafif, ergonomik ve su geçirmez gövdeye sahiptir.
Mikroproses iþletimli geniþ LCD göstergesi hýzlý ve
hassas ölçümlere olanak saðlar.
Kontrol klavyesi ile kalibrasyon iþlemi çok hýzlý yapýlýr.
Elektrod deðiþimi çok pratik olup takýlan elektrod
otomatik olarak tanýmlanýr ve ekranda onaylanýr.
Seçilen modele baðlý olarak pH & mV ve sýcaklýk
veya pH & mV & sýcaklýk & iletkenlik & TDS ve tuz
deðerleri saniyeler içinde ölçülür ve izlenir.
Maksimum ve minimum ölçüm deðerlerini hafýzada
saklayabilir. Sýcaklýk ölçümü isteðe baðlý olarak °C
veya °F olarak yapýlabilir.
Pil ömrü ve enerji kullaným derecesi izlenebilir. 10
dakika süre ile kullanýlmadýðýnda otomatik olarak
kapanýr.
Taþýma kutusu içerisinde kullaným klavuzu ve çalýþma
için gerekli olan tüm aksesuarlarý ile teslim edilir.
Portatif ölçüm cihazlarý saðlam ve dayanýklý bir kutu içerisinde el tutacý,
pH ve diðer tampon çözeltileri, temizleme çözeltileri, kullaným kýlavuzu
ve diðer standart aksesuarlarý ile birlikte teslim edilirler.
Katalog No: 616.01.001
ölçüm alaný
pH
-2.00 / 16.00 pH
mV
-1000 / 1000
Sýcaklýk
0 / 90°C
hassasiyet
kararlýlýk
dengeleme
± 0.01+1 digit
0.01 pH
0 / 90°C
± 2 + 1 digit
1 mv
± 1 + 1 digit
0.1°C
Katalog No: 616.02.001
ölçüm alaný
pH
-2.00 / 16.00 pH
mV
-1000 / 1000
Sýcaklýk
0 / 90°C
hassasiyet
kararlýlýk
dengeleme
± 0.01+1 digit
0.01 pH
0 / 90°C
± 2 + 1 digit
1 mv
± 1 + 1 digit
0.1°C
Ýletkenlik
0 / 2000 µs
2.00 / 20.00 mS
0.1 µS / 0.01 mS
TDS
Tuz
0 / 1300 ppm
0 / 1000 ppm
1.30 / 13.00 ppt
1.00 / 12.00 ppt
± 2 % FS
1 ppm / 0.01 ppt
0 / 50°C
Download

Ürün detayları için tıklayınız