OBJEKT 1.11
8
OSNOVA NA PODRUM
6
6
6
21
22
23
24
25
26
6
28
27
29
30
31
32
33
56
57
58
59
34
35
36
3
-3.52
20
49
50
51
52
54
53
55
60
13
9
6 6
-3.52
8
8
-3.52
19
8
11
10
-3.52
16
5
7
4
12
18
14
12%
15
8
6 6
17
48
47
46
45
43
44
1
42
41
40
39
38
7
6
5
4
37
-3.52
2
16
15
14
13
12
11
10
9
8
6
8
2
1
6
6
toplotna potstanica
PARKING MESTA, [email protected] I PODRUMSKI BOKSOVI
ZA [email protected]
ostava
PRODADENI PARKING MESTA, [email protected]
I PODRUMSKI BOKSOVI
REZERVIRANI PARKING MESTA, [email protected]
I PODRUMSKI BOKSOVI
3
6
NAPOMENA:
,
obele`ani kako "REZERVIRANI" se
vremeno rezervirani i mo`at da bidat predmet na dogovarawe so zainteresirani
kupuva~i. Istite mo`at da se javat na na{ite kontakt telefoni zaradi dobivawe na
to~ni i detalni informacii.
Download

toplotna potstanica ostava OSNOVA NA PODRUM OBJEKT 1.11