SLOBODNI STANOVI U
OBJEKTU KALATA IV
U KOZARCU
CIJENA ZA UPLATU AVANSA 20%
JEDINAĈNA CIJENA
IZNOS
POVRŠINA
BROJ STANA
CIJENA
KM
m²
STAN BROJ 1 VISOKO PRIZEMLJE
39.54
1,600.00
63,264.00
STAN BROJ 2 VISOKO PRIZEMLJE
55.00
1,600.00
88,000.00
STAN BROJ 18 VISOKO PRIZEMLJE POS. ULAZ
58.00
1,700.00
98,600.00
STAN BROJ 19 VISOKO PRIZEMLJE POS.ULAZ
50.00
1,700.00
85,000.00
STAN BROJ 5 , PRVI KAT
49.91
1,550.00
77,360.50
STAN BROJ 10 DRUGI SPRAT
49.96
1,350.00
67,446.00
STAN BROJ 15 POTKROVLJE ( TREĆI SPRAT)
62.71
1,350.00
84,658.50
STAN BROJ 16 POTKROVLJE ( TREĆI SPRAT)
49.91
1,350.00
67,378.50
STAN BROJ 17 POTKROVLJE ( TREĆI SPRAT)
39.54
1,350.00
53,379.00
POSLOVNI PROSTOR 1 PRIZEMLJE
54.00
2,000.00
108,000.00
GARAŢA PODRUM
948.28
13,750.00
14.50
CIJENA ZA UPLATU AVANSA OD
70 % do 16.12.2010.
BROJ STANA
STAN BROJ 1 VISOKO PRIZEMLJE
STAN BROJ 2 VISOKO PRIZEMLJE
STAN BROJ 18 VISOKO PRIZEMLJE POS. ULAZ
STAN BROJ 19 VISOKO PRIZEMLJE POS.ULAZ
STAN BROJ 5 , PRVI KAT
STAN BROJ 10 DRUGI SPRAT
STAN BROJ 15 POTKROVLJE ( TREĆI SPRAT)
STAN BROJ 16 POTKROVLJE ( TREĆI SPRAT)
STAN BROJ 17
POTKROVLJE ( TREĆI SPRAT)
POSLOVNI PROSTOR 1 PRIZEMLJE
GARAŢA PODRUM
NAJNIŢA
CIJENA
55,356.00
77,000.00
87,000.00
75,000.00
67,378.50
57,454.00
72,116.50
57,396.50
45,471.00
97,200.00
12,250.00
prvi dio
uplate
44,284.80
61,600.00
69,020.00
59,500.00
54,152.35
47,212.20
59,260.95
47,164.95
37,365.30
75,600.00
10,000.00
drugi dio
uplate
11,071.20
15,400.00
17,980.00
15,500.00
13,226.15
10,241.80
12,855.55
10,231.55
8,105.70
21,600.00
2,250.00
ušteda
7,908.00
11,000.00
11,600.00
10,000.00
9,982.00
9,992.00
12,542.00
9,982.00
7,908.00
10,800.00
1,500.00
CIJENA ZA PLAĆANJE U TRI RATE
BROJ STANA
CIJENA:
59,310.00
STAN BROJ 2 VISOKO PRIZEMLJE
82,500.00
STAN BROJ 18 VISOKO PRIZEMLJE POS. ULAZ 92,800.00
STAN BROJ 19 VISOKO PRIZEMLJE POS.ULAZ
80,000.00
STAN BROJ 5 , PRVI KAT
72,369.50
STAN BROJ 10 DRUGI SPRAT
62,450.00
STAN BROJ 15 POTKROVLJE ( TREĆI SPRAT)
78,387.50
STAN BROJ 16 POTKROVLJE ( TREĆI SPRAT)
62,387.50
STAN BROJ 17 POTKROVLJE ( TREĆI SPRAT) 49,425.00
POSLOVNI PROSTOR 1 PRIZEMLJE
102,600.00
GARAŢA PODRUM
13,000.00
STAN BROJ 1 VISOKO PRIZEMLJE
prva
upl. 40%
23,724.00
33,000.00
37,120.00
32,000.00
28,947.80
24,980.00
31,355.00
24,955.00
19,770.00
41,040.00
5,200.00
drugi dio
upl. 30 %
17,793.00
24,750.00
27,840.00
24,000.00
21,710.85
18,735.00
23,516.25
18,716.25
14,827.50
30,780.00
3,900.00
teći dio
upl. 30 %
17,793.00
24,750.00
27,840.00
24,000.00
21,710.85
18,735.00
23,516.25
18,716.25
14,827.50
30,780.00
3,900.00
ušteda
3,954.00
5,500.00
5,800.00
5,000.00
4,991.00
4,996.00
6,271.00
4,991.00
3,954.00
5,400.00
750.00
Download

SLOBODNI STANOVI U OBJEKTU KALATA IV U KOZARCU