PRAVI IZBOR PARTNERA
Kompanija Beomarket je izgradila
veliki broj reprezentativnih
objekata na užoj teritoriji Vračara i
u njegovoj neposrednoj okolini.
Sistematičan i strastan pristup
poslu i gradnji, a naročito estetici
objekta i rokovima izgradnje, čini
nas prepoznatljivim na tržištu kao
pravi izbor pouzdanog partnera,
koji kupovinu stana zaista pretvara
u zadovoljstvo .
To smo mi . . .
ŠA
lAN
KN
EZ
I
Am
A
m
Alj
Il
O
KR
lokacija
A
EY
A
m
Il
O
ŠA
Ru
KN
s
RE
s
AV
KA
KR
uN
sK
A
R
V
uZ
TO
El
E
ZV
O
lT
VA
VA
KRA
ljA
E
AT
j
m
sK
TE
O
gR
PR
KR
BE
Al
O
jA
A
m
Ad
Il
AN
uT
A
IN
A
mIl
sK
N
gO
TIKVEŠKA 5
A
ls
FO
RT
IjE
VA
TIKVEŠKA
TR
NI
uT
KA
E
Aj
VA
ÉV
A
KA
TI
A
sK
cARA NIKOlAjA II
E
mA
sA
KsI
N sK A
mA
ZO
NO
gO
N EB O jŠ
d u B lj A
Og
jE VA
R
u lE VA
ju N I B
AR
EV
u
E Ig
mlAd
N
E BOs
g
E75
mI
sAZ
ONO
VA
E
VEsE
V ŠK A
TIK VE
KO
dE
mAXI
KA
ju N I
BulE
VA R
OR
Ag
TEmPO
Rs
Im
s Im
OVA
mAN
KA
Ks
cRKVA
Bul
uA
Ns
KA
cE
mA
I
ju N
Rs
m A K s I m A g O RKOg
Il EN TI
hA d I m
jE VA
gR
VA
cE
RK
IN A
h Ad I m
Il EN TI
sKA
BOj
VIlOVsKOg
RA NK EOVA
EŠEV
KA
A VA RN
AV
m Il
ANs
PATR IjA
Rh
jEV
A
Vs
KA
m u TA PO
NA
ŠE
jIc
I VA
VA
d
lE
Pl
mI
Šu
VA
gA
m
jA
Al
KR
d
A
dE
RA
IN
O
Ig
ul
jV
K
s
uR
VO
El
VA
KA
d
jE
ls
O
ZI
PO
O
RŠ
EN
TO
ER
g
KNE
IN jE
KE
ZO R
AK
VA
Il
ŠE
TI
sT
A
gO
IN
jE
A
N
m
PA
ŠK
KO l
PET
lI
RA
TETOVs KA
dI
VO
jA
lEKINO (PAŠINO) BRdO
l IN A
TREB
A Š IN
R OV
ARA
sKA
d IN
mAs
IN js K
sKA
lEŠE
A
• udobno okruženje
• sve na dohvat ruke
• povezanost
• život sa stilom
• uživanje za čula
OSNOVA PRIZEMLJA
sPRAT
POTKROVljE
II sPRAT
I sPRAT
PRIZEmljE
Tip stana Apr
kvadratura 39/41/32m2
BprD
AprD
AprU
AprU
dvorište
Tip stana Bpr
kvadratura 62m2
ulaz
ulaz
TIP STANA
POVRŠINA
ORJENTACIJA
CENAm2
CENA SA PDV-OM
TIP AprU
39m2
ULICA
1630€
63 570€
TIP AprD
41m2
DVORIŠTE
1650€
67 650€
TIP AprU
32m2
ULICA
1590€
50 880€
TIP BprD
62m2
DVORIŠTE
1630€
101 060€
OSNOVA
prvog sprata
sPRAT
POTKROVljE
II sPRAT
I sPRAT
PRIZEmljE
Tip stana A1
kvadratura 40/40m2
B1U
A1U
B1D
A1D
Tip stana B1
kvadratura 52m2
dvorište
TIP STANA
POVRŠINA
ORJENTACIJA
CENAm2
CENA SA PDV-OM
TIP A1D
41m2
DVORIŠTE
1680€
68 880€
TIP A1U
40m2
ULICA
1700€
68 000€
TIP B1D
52m2
DVORIŠTE
1680€
87 360€
TIP B1U
52m2
ULICA
1700€
88 400€
OSNOVA
drugog sprata
sPRAT
POTKROVljE
II sPRAT
I sPRAT
PRIZEmljE
Tip stana A2
kvadratura 43m2
Tip stana B2
kvadratura 67,5m2
C2U
B2D
A2D
dvorište
Tip stana C2
kvadratura 77,5m2
TIP STANA
POVRŠINA
ORJENTACIJA
CENAm2
CENA SA PDV-OM
TIP A2D
43m2
DVORIŠTE
1700€
73 100€
TIP B2D
67,5m2
DVORIŠTE
1700€
114 750€
TIP C2U
77,5m2
ULICA
1720€
133 300€
OSNOVA
potkrovlja
sPRAT
POTKROVljE
II sPRAT
I sPRAT
PRIZEmljE
Tip stana Apo
kvadratura 41/44,5m2
DpoU
ApoD
ApoD
Tip stana Dpo
kvadratura 104m2
dvorište
TIP STANA
POVRŠINA
ORJENTACIJA
CENAm2
CENA SA PDV-OM
TIP ApoD
41m2
DVORIŠTE
1720€
70 520€
TIP ApoD
44,5m2
DVORIŠTE
1720€
76 540€
TIP DpoU
104m2
1750€
182 000€
ULICA
tip STANA A
Tip stana Apr
kvadratura 39/41/32m2
Tip stana A1
kvadratura 40/41m2
Tip stana A2
kvadratura 43m2
Tip stana Apo
kvadratura 41/44,5m2
sPRAT
POTKROVljE
II sPRAT
I sPRAT
PRIZEmljE
TIP STANA
POVRŠINA
TIP AprU
39m2
TIP AprD
SPRAT
ORJENTACIJA
CENAm2
CENA SA PDV-OM
PRIZEMLJE
ULICA
1630€
63 570€
41m2
PRIZEMLJE
DVORIŠTE
1650€
67 650€
TIP AprU
32m2
PRIZEMLJE
ULICA
1590€
50 880€
TIP A1D
41m2
I SPRAT
DVORIŠTE
1680€
68 880€
TIP A1U
40m2
I SPRAT
ULICA
1700€
68 000€
TIP A2D
43m2
II SPRAT
DVORIŠTE
1700€
73 100€
TIP ApoD
41m2
POTKROVLJE
DVORIŠTE
1720€
70 520€
TIP ApoD
44,5m2
POTKROVLJE
DVORIŠTE
1720€
76 540€
tip STANA B
Tip stana Bpr
kvadratura 62m2
Tip stana B1
kvadratura 52m2
Tip stana B2
kvadratura 67,5m2
sPRAT
POTKROVljE
II sPRAT
I sPRAT
PRIZEmljE
TIP STANA
POVRŠINA
SPRAT
ORJENTACIJA
CENAm2
CENA SA PDV-OM
TIP BprD
62m2
PRIZEMLJE
DVORIŠTE
1630€
101 060€
TIP B1D
52m2
I SPRAT
DVORIŠTE
1680€
87 360€
TIP B1U
52m2
I SPRAT
ULICA
1700€
88 400€
TIP B2D
67,5m2
II SPRAT
DVORIŠTE
1700€
114 750€
tip STANA c
Tip stana C2
kvadratura 77,5m2
sPRAT
POTKROVljE
II sPRAT
I sPRAT
PRIZEmljE
TIP STANA
TIP C2U
POVRŠINA
SPRAT
ORJENTACIJA
CENAm2
77,5m2
II SPRAT
ULICA
1720€
CENA SA PDV-OM
133 300€
tip STANA D
Tip stana Dpo
kvadratura 104m2
sPRAT
POTKROVljE
II sPRAT
I sPRAT
PRIZEmljE
TIP STANA
POVRŠINA
TIP DpoU
104m2
SPRAT
POTKROVLJE
ORJENTACIJA
CENAm2
CENA SA PDV-OM
ULICA
1750€
182 000€
Objekat - tikveška 5
BeoMarket
Početak radova oktobar 2014.
završetak radova februar 2015.
Posebni uslovi kupovine -popust od 50€ po m2:
• Kupci koji su već kupili jednu stambenu jedinicu od kompanije Beomarket
• Kompanije sa kojima saradnja traje minimum 5 godina
• Kupci koji plaćaju avansno minimum 40% ukupne vrednosti nekretnine
arcitecture & design by atelier KASTELAN
www.beomarket.co.rs
064 221 62 18
Download

Katalog - Beomarket