laboratuar sarf malzemeleri
termometreler - “elektronik”
Ýki ölçüm propu sayesinde, iç ve dýþ ortamlarda
Centigrade ve Fahrenheit skalalarýnda ölçüm yapabilir.
Centigrade skalada ölçüm aralýðý -20°C ile +50°C
olup, ölçüm hassasiyeti derecesi 0.1°C’dir.
Fahrenheit skalada ölçüm aralýðý -4°F ile +122°F olup,
ölçüm hassasiyeti derecesi 0.2°F’týr.
Minimum ve maksimum sýcaklýk deðerleri için hafýza
fonksiyonuna sahiptir. Tarih ve zaman göstergesi
içermektedir.
katalog
no
060.02.001
LCD gösterge
ölçüleri
51 x 41 mm
dýþ
ölçüler
135 x 75 x 19 mm
ambalaj
adedi
1 adet
termohigrometre - “elektronik”
Taþýnabilir ve sabit konumlandýrýlabilen, Centigrade
ve Fahrenheit skalalarýnda ölçüm yapabilen, ideal
sýcaklýk ölçüm cihazýdýr.
Centigrade skaladaki ölçüm aralýðý -50°C ile +70°C
arasýnda olup, ölçüm hassasiyeti 0.1°C’dir.
Fahrenheit skaladaki ölçüm aralýðý -58°F ile +158°F
arasýnda olup, ölçüm hassasiyeti 0.1°F ve 0.2°F’týr.
Nem ölçümünde %1’lik dilimlerde, % 10-%99 arasýnda
ölçüm yapabilir.
Minimum ve maksimum sýcaklýk deðerlerini ölçebildiði
gibi, alarm fonksiyonu bulunmaktadýr. 12/24 saat
formatýnda, zaman ve tarih göstergelidir.
katalog
no
060.03.001
LCD gösterge
ölçüleri
40 x 30 mm
dýþ
ölçüler
109 x 70 x 19 mm
ambalaj
adedi
1 adet
72
Download

Ürün detayları için tıklayınız