FÝYAT LÝSTESÝ
2013 - 2014
Ýçindekiler
KUMPASLAR
Verniyerli Kumpas (0 - 300mm)
Saatli Kumpas (0 - 200mm)
Dijital Kumpas (0 - 300mm)
Dijital Kumpas (ABS) (0 - 300mm)
Dijital Kumpas IP67 (0 - 300mm)
Dijital Kumpas ABS IP54 (0 - 300mm)
Verniyerli Kumpas Tek Çene (0 - 1500mm)
Verniyerli Kumpas Çift Çene (0 - 500mm)
Dijital Kumpas Çift Çene (0 - 1000mm)
Dijital Kumpas Tek Çene (0 - 1000mm)
Dijital Kumpas Sivri Uçlu
Dijital Kanal Kumpasý Býçak Aðýzlý
Dijital Kumpas Ýç Çap Kanal
Dijital Kumpas Dýþ Çap Kanal
DIjital Kumpas Çenesi Ayarlanabilir
Derinlik Ölçme Adaptörü
Verniyerli Derinlik Kumpasý
Dijital Derinlik Kumpasý
SPC Sistemler
Mekanik Kaynak Kumpasý
Dijital Kaynak Kumpasý
Sayfa No.
1
1
1
1
2
2
2-3
2-3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
Ýçindekiler
MÝKROMETRELER
Dýþ Çap Mikrometreleri
Numaratörlü Mikrometreler
Hassas Göstergeli Mikrometreler (Pasometre)
Dijital Mikrometreler (Hýzlý Tip) IP65
Dijital Mikrometreler IP65
Dijital Mikrometreler Ekonomik Model IP54
Dijital Mikrometreler ABS IP65
Deðiþtirilebilir Uçlu Mikrometreler
Deðiþtirilebilir Uçlu Dijital Mikrometreler IP65
Bilye Uçlu Mikrometreler
Dijital Mikrometreler Bilye Uçlu IP65
Vidalarýn Bölüm Dairesi Çap Ölçümü için
Mikrometreler
Vidalarýn Bölüm Dairesi Çap Ölçümü için
Dijital Mikrometreler IP65
Deðiþtirilebilir Uçlar
Ayar Çubuklarý
Disk Mikrometreler Dönmeyen Millli
Dijital Disk Mikrometreler Dönmeyen Milli IP65
Diþli Bölüm Dairesi Çapý Ölçüm Mikrometreleri
Dijital Diþli Bölüm Dairesi Çapý Ölçüm
Mikrometreleri IP65
Diþli Bölüm Dairesi Ölçüm Mikrometreleri
Deðiþtirilebilir Uçlarý
Diþli Diþ Dibi Çapý Ölçüm Mikrometreleri
Dijital Diþli Diþ Dibi Çapý Ölçüm
Mikrometreleri IP65
Deðiþtirilebilir Uçlu Üniversal Mikrometreler
Dijital Deðiþtirilebilir Uçlu Üniversal
Mikrometreler IP65
Deðiþtirilebilir Uçlar
Býçak Aðýzlý Mikrometreler
Dijital Býçak Aðýzlý Mikrometreler IP65
Küçük Ölçüm Yüzeyli Mikrometreler
Dijital Küçük Ölçüm Yüzeyli Mikrometreler IP65
Özel Ölçme Çeneli Mikrometreler
Dijital Özel Ölçme Çeneli Mikrometreler IP65
Konserve Kutularý için Mikrometre
Mikrometre Ayar Çubuklarý
Mikrometre Standlarý
Derinlik Mikrometreleri
Dijital Derinlik Mikrometreleri IP65
Ýç Çap Mikrometreleri
Dijital Ýç Çap Mikrometreleri IP65
Ýç Çap Mikrometresi Boru Tip
Ýç Çap Mikrometreleri (Üç Nokta Temaslý)
Dijital Ýç Çap Mikrometreleri
(Üç Nokta Temaslý) IP54
Ýç Çap Mikrometre Setleri (Üç Nokta Temaslý)
Dijital Ýç Çap Mikrometre Setlerleri
(Üç Nokta Temaslý) IP54
Dijital Mikrometre Kafalarý
Sayfa No.
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
17
19
19
20
20
20
Ýçindekiler
YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRLERÝ
Verniyerli Yükseklik Mihengiri
Saatli Yükseklik Mihengiri
Dijital Yükseklik Mihengiri
Dijital Yükseklik Mihengiri ABS
Dijital Yükseklik Mihengiri Çift Kolonlu
Hassas Yükseklik Mihengiri
Yükseklik Mihengirleri için Aksesuarlar
KOMPARATÖR SAATLERÝ,
MANYETÝK STANTLAR
Komparatör Saatleri (0,001mm)
Komparatör Saatleri (0,01mm)
Komparatör Saatleri (0,01mm) / (0-50mm)
Salgý Komparatörleri
Salgý Komparatörü Dijital
Komparatör (Hassas)
Dijital Komparatör Saatleri (0,001mm)
Dijital Komparatör Saatleri (0,01mm)
Dijital Komparatör Saatleri (0,001mm)
Dijital Komparatör Saatleri ABS (0,01)
Dijital Komparatör Saatleri ABS (0,001)
Silindir Komparatörleri
Silindir Komparatörleri için Uç Setleri
Saatli Kalýnlýk Ölçmeler
Dijital Kalýnlýk Ölçmeler
Komparatör Saatleri için Aksesuarlar
Manyetik Standlar
Manyetik Standlar Üniversal
Manyetik Stant Hidrolik Üniversal
Manyetik Stant Fleksibýl
Manyetik Taban
Komparatör Standlarý
Granit Komparatör Standý Tip D
Granit Komparatör Standý Tip E
Sayfa No.
21
21
21
22
22
23
23
Sayfa No.
24
24
25
25
26
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30-31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
Ýçindekiler
AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER,
GÖNYELER, CETVELLER,
MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER,
“V” BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER
Açý Ölçer Paslanmaz Çelik
Açý Ölçerler
Açý ve Eðim Ölçerler (Mini Dijital)
Açý ve Eðim Ölçerler
Açý ve Eðim Ölçer Çift Göstergeli
Su Terazisi
Düz Gönyeler
Þapkalý Gönyeler
Kýl Gönyeler
Kýl Mastarlar
Sirkometre (Pi metre)
Açý Mastarý
Açý Mastarý Seti
Çelik Cetveller
Paslanmaz Çelik Cetveller
Hassas Çift Puntalar
Iþýklý & Mekanik Kenar Problarý
Takým Sýfýrlama Cihazý
Sentil ve Diþ Taraklarý
Radyus Mastarlarý
Kalem Bileme Mastarý
Erkek Delik Mastarlarý
Pin Mastar Setleri
Mastar Blok Setleri (Johnson Mastar Setleri)
Mastar Bloklar
Kumpas Kalibrasyonu için Mastar Seti
Mikrometre Kalibrasyonu için Mastar Seti
Mastar Blok Aksesuar Seti
Yüzey Pürüzlülük Karþýlaþtýrma Mastar Plakalarý
Granit Pleytler
Döküm Pleytler
Pleyt Stantlarý
Granit Mastar Gönyeler
Granit Mastarlar
Manyetik "V" Bloklar
Manyetik "V" Bloklar (Yüksek Hassasiyet)
Kelepçeli "V" Bloklar
X Blok Çiftleri
AD / ADB Analog Dinamometreler
DD / DDB Dijital Dinamometreler
SD Dinamometre Standý
Dinamometreler için Çeneler
Sayfa No.
34
34
35
35
35
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
46
47
47
Ýçindekiler
KALINLIK ÖLÇÜM CÝHAZLARI,
SHORMETRELER,
PORTATÝF VE MASA TÝPÝ
SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI
Kaplama Kalýnlýðý Ölçüm Cihazlarý
Kaplama Kalýnlýðý Ölçüm Cihazýlarý
Kablolu Modeller
Ultrasonik Kalýnlýk Ölçme Cihazlarý
ASA (Analog Shore A) Shoremetre
ASD (Analog Shore D) Shoremetre
DSA (Dijital Shore A) Shoremetre
SASA (Shore A Standý)
SASD (Shore D Standý)
SDSA (Dijital Shore A Standý)
Ultrasonik Taþinabilir Sertlik Ölçme Cihazý
Taþýnabilir Sertlik Ölçme Cihazý (HT2000)
Taþýnabilir Sertlik Ölçme Cihazlarý
HT1800 / HT1800PLUS
Portatif Brinell Sertlik Ölçme Cihazý
HTB 3000
Portatif Brinell Sertlik Ölçme Cihazlarý için
Ekstra Aksesuarlar
Microvickers Sertlik Ölçme Cihazlarý
MVHTX1000 / MVHT1000
Dijital Vickers Sertlik Ölçme Cihazlarý
VHT10Z / VHT30Z
Dijital Sertlik Ölçme Cihazý RBVHT1875
(Rockwell / Brinell / Vickers)
Dijital Brinell Sertlik Ölçme Cihazý BHT3000
Ekonomik Model
Dijital Brinell Sertlik Ölçme Cihazý BHTX3000
Rockwell Sertlik Ölçme Cihazlarý
RHT150D / RHT150AO
Masa Tipi Sertlik Ölçme Cihazlarý için
Ekstra Aksesuarlar
Sayfa No.
48
48-49
49
50
50
50
51
51
51
52
52
53
53
53
54
55
56
57
57
58
58
Ýçindekiler
OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI
SMB3010B Stereo Mikroskop Binoküler
SMT3020T Stereo Mikroskop Trinoküler
YMR-150 USB Dijital Mikroskop
MM6000B Ters Metal Mikroskobu
DSM340 LCD Stereo Mikroskop
Mikroskoplar için Ekstra Aksesuarlar
DMM340 LCD Stereo Mikroskop
DP300 ProfIl Projektör
YP300 ProfIl Projektör
Projektör için Aksesuarlar
Sayfa No.
59
59
59
60
60
60
61
61
62
62
Sertifikalarýmýz
VERNÝYERLÝ KUMPAS
32110 515A
32110 215A
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
32110 515A
32110 520A
32110 530A
0-150
0-200
0-300
0,05
0,05
0,05
± 0,05
± 0,05
± 0,05
29,00
53,00
95,00
Dahil
Dahil
Dahil
32110 215A
32110 220A
32110 230A
0-150
0-200
0-300
0,02
0,02
0,02
± 0,03
± 0,03
± 0,03
33,00
58,00
104,00
Dahil
Dahil
Dahil
KUMPAS SAATLÝ
32313 315
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
32313 315
32313 320
0-150
0-200
0,02
0,02
± 0,03
± 0,03
61,00
88,00
Dahil
Dahil
32313 115
32313 120
0-150
0-200
0,01
0,01
± 0,03
± 0,03
70,00
109,00
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KUMPAS
32523 815
Kod No.
32523 815
32523 820
32523 830
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0- 150
0-200
0-300
0,01
0,01
0,01
± 0,03
± 0,03
± 0,03
50,00
67,00
123,00
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KUMPAS (ABS)
32520 815
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm) Çözünürlük (mm)
32520 815
32520 820
32520 830
32520 815R
32520 815CA
32520 820CA
32520 830CA
0-150
0-200
0-300
0-150
0-150
0-200
0-300
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Hata sýnýrý (mm)
Ölçüm Ucu
± 0,03
± 0,03
± 0,03
± 0,03
± 0,03
± 0,03
± 0,03
Karbür
Karbür
Karbür
Fiyat (USD) Kalibrasyon
65,00
94,00
140,00
74,00
192,00
258,00
304,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
32521 815R modelinin derinlik ölçme çubuðu yuvarlaktýr.
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
1
DÝJÝTAL KUMPAS IP67
32510 815
IP67
Kod No.
32510 815
32510 820
32510 830
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-150
0-200
0-300
0,01
0,01
0,01
± 0,03
± 0,03
± 0,03
162,00
216,00
262,00
Dahil
Dahil
Dahil
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-150
0-200
0-300
0,01
0,01
0,01
± 0,02
± 0,03
± 0,03
91,00
128,00
170,00
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP54
32520 815AT
IP54
Kod No.
32520 815AT
32520 820AT
32520 830AT
VERNÝYERLÝ KUMPAS
32147 530A
Kod No.
32147 530A
32147 550A
32147 560A
32147 5100A
32147 5150A
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük Hata sýnýrý Toplam Boy Ýç Ölçüm
(mm)
(mm)
(mm)
min. (mm)
0-300
0-500
0-600
0-1000
0-1500
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
±0,05
±0,06
±0,06
±0,08
±0,12
410
670
770
1230
1820
10
20
20
20
20
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
124,00
304,00
413,00
1.204,00
1.511,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
124,00
321,00
Dahil
Dahil
VERNÝYERLÝ KUMPAS
32142 530A
Kod No.
32142 530A
32142 550A
2
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-300
0-500
Çözünürlük Hata sýnýrý Toplam Boy Ýç Ölçüm
(mm)
(mm)
(mm)
min. (mm)
0,05
0,05
± 0,06
± 0,08
410
670
10
20
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
VERNÝYERLÝ KUMPAS
32137 530A
Kod No.
Ölçüm aralýðý
(mm)
32137 530A
32137 550A
32137 560A
0-300
0-500
0-600
Çözünürlük Hata sýnýrý Toplam Boy Ýç Ölçüm
(mm)
(mm)
(mm)
min. (mm)
0,05
0,05
0,05
±0,05
±0,06
±0,06
440
670
770
10
20
20
Fiyat
(USD)
128,00
334,00
359,00
Kalibrasyon
Dahil
Dahil
Dahil
VERNÝYERLÝ KUMPAS
32134 580A
Kod No.
Ölçüm aralýðý
(mm)
32134 530A
32134 550A
32134 560A
32134 580A
32134 5100A
Hassas Ayarlamalý
32134 550B
32134 580B
32134 5100B
Çözünürlük Hata sýnýrý Toplam Boy Ýç Ölçüm
(mm)
(mm)
(mm)
min. (mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-300
0-500
0-600
0-800
0-1000
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
± 0,07
± 0,08
± 0,08
± 0,10
± 0,11
440
670
770
930
1230
10
20
20
20
20
128,00
328,00
359,00
822,00
936,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
0-500
0-800
0-1000
0,05
0,05
0,05
± 0,08
± 0,10
± 0,11
670
930
1230
20
20
20
322,00
818,00
930,00
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KUMPAS IP66
32540 830
IP66
Kod No.
32540 830
32540 850
32540 860
32540 8100
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-300
0-500
0-600
0-1000
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
0,01
0,01
± 0,04
± 0,05
± 0,05
± 0,07
Ýç Ölçüm
min. (mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
10
20
20
20
270,00
422,00
582,00
865,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KUMPAS
32533 830
Kod No.
32533 830
32533 850
32533 8100
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-300
0-500
0-1000
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
0,01
± 0,04
± 0,05
± 0,07
Ýç Ölçüm
min. (mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
10
20
20
216,00
382,00
903,00
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
3
DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP66
32541 830
IP66
Kod No.
32541 830
32541 850
32541 860
32541 880
32541 8100
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-300
0-500
0-600
0- 800
0-1000
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
± 0,05
± 0,06
± 0,06
± 0,07
± 0,08
Ýç Ölçüm
min. (mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
10
20
20
20
20
395,00
465,00
582,00
689,00
865,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTALKUMPAS ABS
32534 830
Kod No.
32534 830
32534 845
32534 850
32534 8100
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-300
0-450
0-500
0-1000
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
0,01
0,01
± 0,05
± 0,06
± 0,06
± 0,07
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
216,00
382,00
382,00
903,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP66
32542 830
IP66
Kod No.
32542 830
32542 850
32542 860
32542 880
32542 8100
32542 8150
32542 8200
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-300
0-500
0-600
0- 800
0-1000
0-1500
0-2000
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
± 0,05
± 0,06
± 0,06
± 0,07
± 0,08
± 0,11
± 0,14
Ýç Ölçüm
min. (mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
20
20
20
20
20
20
20
249,00
422,00
508,00
668,00
794,00
1.575,00
2.421,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KUMPAS ABS
32535 830
Kod No.
32535 830
32535 850
32535 880
32535 8100
4
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-300
0-500
0-800
0-1000
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
0,01
0,01
± 0,05
± 0,06
± 0,07
± 0,08
Ýç Ölçüm
min. (mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
20
20
20
20
204,00
338,00
700,00
860,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
DÝJÝTAL KUMPAS SÝVRÝ UÇLU
32561 815
Kod No.
32561 815
32561 820
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-150
0-200
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
± 0,03
± 0,03
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
89,00
123,00
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KANAL KUMPASI BIÇAK AÐIZLI
32560 815
Kod No.
32560 815
32560 820
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-150
0-200
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
± 0,03
± 0,03
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
119,00
140,00
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KUMPAS ÝÇ ÇAP KANAL
32555 821
Kod No.
32555 821
32555 822
Ölçüm aralýðý
(mm)
24-150
25-200
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
± 0,04
± 0,04
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
161,00
220,00
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KUMPAS DIÞ ÇAP KANAL
32551 815
Kod No.
32551 815
32551 820
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-150
0-200
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
± 0,03
± 0,04
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
105,00
140,00
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KUMPAS SOL ÇENESÝ AYARLANABÝLÝR
32563 815
Kod No.
32563 815
32563 820
32563 830
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-150
0-200
0-300
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
0,01
± 0,04
± 0,04
± 0,05
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
164,00
221,00
293,00
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
5
DERÝNLÝK ÖLÇME ADAPTÖRÜ
Kod No.
Boyut mm
(L*H*W)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
32000 010
75*30*16
20,00
Ekstra
32000 010
VERNÝYERLÝ DERÝNLÝK KUMPASI
33100 615
Kod No.
33100 615
33100 620
33100 630
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0-150
0-200
0-300
0,05
0,05
0,05
± 0,05
± 0,05
± 0,08
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
37,00
40,00
53,00
Dahil
Dahil
Dahil
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
165,00
203,00
Dahil
Dahil
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
95,00
111,00
158,00
252,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL DERÝNLÝK KUMPASI IP67
IP67
33520 815
Kod No.
33520 815
33520 820
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0-150
0-200
0,01
0,01
± 0,03
± 0,03
DÝJÝTAL DERÝNLÝK KUMPASI
32500 815
Kod No.
33500 815
33500 820
33500 830
33530 850
Ölçüm aralýðý
(mm)
0-150
0-200
0-300
0-500
Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
0,01
0,01
0,01
0,01
± 0,03
± 0,03
± 0,03
± 0,05
SPC SÝSTEMLER
6
Kod No.
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
35000 DP-UN
210,00
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
MEKANÝK KAYNAK KUMPASI
302-5500
Kod No.
Taným
302-5500
Mekanik Kaynak Kumpasý 60°,70°,80°, ve 90°
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
26,00
Ekstra
DÝJÝTAL KAYNAK KUMPASI
301-5600
Kod No.
Taným
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
301-5600
Dijital Kaynak Kumpasý 12.5mm/0.5'',60°,70°,80°, ve 90°
44,00
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
7
DIÞ ÇAP MÝKROMETRELERÝ
35101 025B
Kod No.
35101 025B
35101 050B
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-25
25-50
0,01
0,01
4
4
44,00
48,00
Dahil
Dahil
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
29,00
33,00
36,00
40,00
46,00
54,00
63,00
70,00
78,00
86,00
93,00
100,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
235,00
Dahil
DIÞ ÇAP MÝKROMETRELERÝ
35102 025
Kod No.
35102 025
35102 050
35102 075
35102 100
35102 125
35102 150
35102 175
35102 200
35102 225
35102 250
35102 275
35102 300
Ölçüm aralýðý (mm)
0-25
25-50
50-75
75-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-225
225-250
250-275
275-300
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
Set Ýçeriði
35102 106
0-150 mm x 6
6 adet mikrometre, 5 adet ayar mastarý
35102 106
NUMARATÖRLÜ MÝKROMETRELER
35106 025
Kod No.
35106 025
35106 050
35106 075
35106 100
8
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-25
25-50
50-75
75-100
0,01
0,01
0,01
0,01
4
4
5
5
55,00
62,00
69,00
76,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
HASSAS GÖSTERGELÝ MÝKROMETRELER (PASOMETRE)
35303 025
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
35303 025
0-25
Dahil
25-50
Gösterge : 1
Mikrometre : 3
Gösterge : 1
Mikrometre : 3
375,00
35303 050
Gösterge : 0,001
Mikrometre 0,002
Gösterge : 0,001
Mikrometre 0,002
532,00
Dahil
Kod No.
DÝJÝTAL MÝKROMETRELER (HIZLI TÝP) IP65
35500 025-E2
IP65
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
35500 025-E2
35500 050-E2
35500 075-E2
35500 100-E2
0 - 25
25 - 50
50 - 75
75 - 100
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0,001
0,001
0,001
0,001
±2
±2
±3
±3
276,00
304,00
331,00
359,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL MÝKROMETRELER IP65
35501 050-E2
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
35501 025-E2
35501 050-E2
35501 075-E2
35501 100-E2
35501 125-E3
35501 150-E3
35501 175-E3
35501 200-E3
35501 225-E3
35501 250-E3
35501 275-E3
35501 300-E3
0-25
25-50
50-75
75-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-225
225-250
250-275
275-300
IP65
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
±2
±2
±3
±3
±3
±3
±4
±4
±4
±4
±4
±4
137,00
169,00
201,00
231,00
265,00
297,00
328,00
360,00
404,00
437,00
470,00
502,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL MÝKROMETRELER EKONOMÝK MODEL IP54
35507 025
Kod No.
35507 025
35507 050
35507 075
35507 100
IP54
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-25
25-50
50-75
75-100
0,001
0,001
0,001
0,001
±2
±2
±3
±3
102,00
119,00
137,00
153,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
9
DÝJÝTAL MÝKROMETRELER ABS IP65
35511 025A
IP65
Kod No.
35511 025A
35511 050A
35511 075A
35511 100A
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-25
25-50
50-75
75-100
0,001
0,001
0,001
0,001
±3
±3
±4
±4
290,00
324,00
357,00
391,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLU MÝKROMETRELER
35113 150
35113 600
Kod No.
35113 150
35113 300
35113 400
35113 500
35113 600
35113 700
35113 800
35113 900
35113 1000
Ölçüm aralýðý (mm)
0-150
150-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
800-900
900-1000
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
6
9
11
13
14
16
16
16
17
228,00
290,00
385,00
436,00
501,00
602,00
726,00
823,00
942,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLU DÝJÝTAL MÝKROMETRELER IP65
35509 100-E2
IP65
Kod No.
35509 100-E2
35509 200-E2
35509 301-E2
35509 400-E2
35509 500-E2
35509 600-E2
35509 700-E2
35509 800-E2
35509 900-E2
35509 1000-E2
10
Ölçüm aralýðý (mm)
0-100
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
800-900
900-1000
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
±3
±4
±5
±6
±7
± 10
± 12
± 12
± 14
± 14
338,00
363,00
402,00
472,00
515,00
597,00
683,00
775,00
880,00
965,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
BÝLYA UÇLU MÝKROMETRELER
35160 025A
Kod No.
35160 025A
35160 050A
35160 075A
35160 100A
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-25
25-50
50-75
75-100
0,01
0,01
0,01
0,01
±4
±4
±5
±5
42,00
53,00
88,00
105,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL MÝKROMETRELER BÝLYA UÇLU IP65
IP65
35560 025A-E2
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
35560 025A -E2
35560 050A -E2
35560 075A -E2
35560 100A -E2
Çözünürlük (mm) Hata sýnýrý (µm)
0-25
25-50
50-75
75-100
0,001
0,001
0,001
0,001
±2
±2
±3
±3
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
245,00
272,00
298,00
328,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
VÝDALARIN BÖLÜM DAÝRESÝ ÇAP ÖLÇÜMÜ ÝÇÝN MÝKROMETRELER
35176 025
Kod No.
35176 025
35176 050
35176 075
35176 100
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
0-25
25-50
50-75
75-100
0,01
0,01
0,01
0,01
4
4
4
4
115,00
126,00
152,00
164,00
Kalibrasyon
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
VÝDALARIN BÖLÜM DAÝRESÝ ÇAP ÖLÇÜMÜ ÝÇÝN DÝJÝTAL MÝKROMETRELER IP65
IP65
35576 025-E2
Kod No.
35576 025-E2
35576 050-E2
35576 075-E2
35576 100-E2
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
0-25
25-50
50-75
75-100
0,001
0,001
0,001
0,001
Hata sýnýrý (µm)
±2
±2
±4
±4
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
341,00
359,00
367,00
391,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
11
DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLAR
Metrik vida (60°)
Kod No.
Hatve /
Parmakta diþ sayýsý
Fiyat
Kalibrasyon
(USD)
35176 01 0,4-0,5 mm /64-48 TPI 22,00
35176 02 0,6-0,9 mm /44-28 TPI 22,00
35176 03 1-1,75 mm /24-14 TPI
22,00
35176 04
2-3 mm /13-9 TPI
22,00
35176 05
3,5-5 mm /8-5 TPI
22,00
35176 06 5,5-7 mm /4,5-3,5 TPI
22,00
35176 07
Tam set (60° vida)
128,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Whitworth vida (55°)
Kod No.
Parmakta
diþ sayýsý
35176 20
35176 21
35176 22
35176 23
35176 24
35176 25
35176 26
35176 27
35176 28
35176 29
35176 30
Fiyat
Kalibrasyon
(USD)
64-48 TPI
22,00
48-40 TPI
22,00
40-32 TPI
22,00
32-24 TPI
22,00
24-18 TPI
22,00
18-14 TPI
22,00
14-10 TPI
22,00
10-7 TPI
22,00
7-4,5 TPI
22,00
4,5-3,5 TPI
22,00
Tam set (55° vida) 212,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
AYAR ÇUBUKLARI
Kod No.
Uzunluk ve Açý Fiyat (USD)
35176 08
35176 09
25mm*60°
50mm*60°
35176 31
35176 32
25mm*55°
50mm*55°
Kalibrasyon
DÝSK ÇENELÝ MÝKROMETRELER (DÖNMEYEN MÝLLÝ)
35167 025
Diþli "W" Ölçüsü
Kod No.
35167 025
35167 050
35167 075
35167 100
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
0-25
25-50
50-75
75-100
0,01
0,01
0,01
0,01
Hata sýnýrý (µm) Fiyat (USD)
±4
±4
±5
±5
Kalibrasyon
186,00
201,00
215,00
230,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL DÝSK ÇENELÝ MÝKROMETRELER (DÖNMEYEN MÝLLÝ) IP65
IP65
35567 025-E2
Diþli "W" Ölçüsü
Kod No.
35567 025-E2
35567 050-E2
35567 075-E2
35567 100-E2
12
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
0-25
25-50
50-75
75-100
0,001
0,001
0,001
0,001
Hata sýnýrý (µm) Fiyat (USD)
±2
±2
±3
±3
Kalibrasyon
312,00
338,00
363,00
402,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝÞLÝ BÖLÜM DAÝRESÝ ÇAPI ÖLÇÜM MÝKROMETRELERÝ
35172 025
Kod No.
35172 025
35172 050
35172 075
35172 100
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-25
25-50
50-75
75-100
0,01
0,01
0,01
0,01
±4
±4
±5
±5
123,00
139,00
153,00
168,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL DÝÞLÝ BÖLÜM DAÝRESÝ ÇAPI ÖLÇÜM MÝKROMETRELERÝ IP65
35572 025-E2
Kod No.
35572 025-E2
35572 050-E2
35572 075-E2
35572 100-E2
IP65
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-25
25-50
50-75
75-100
0,001
0,001
0,001
0,001
±2
±2
±3
±3
284,00
299,00
312,00
325,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝÞLÝ BÖLÜM DAÝRESÝ ÖLÇÜM MÝKROMETRESÝ DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLARI
Kod No.
Bilye çapý Ø (mm)
Modül
Çapsal Adým
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
35172 01
35172 02
35172 03
35172 04
35172 05
35172 06
35172 07
35172 08
35172 09
35172 10
35172 100-K
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
Deðiþtirilebilir Uç seti
0,6-0,65
0,9-1,0
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3,5
45
28-26
22
17
15
13
11
10
9
7
74,00
74,00
74,00
74,00
74,00
74,00
74,00
74,00
74,00
74,00
732,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
13
DÝÞLÝ DÝÞ DÝBÝ ÇAPI ÖLÇÜM MÝKROMETRESÝ
35173 100
Kod No.
35173 100
35173 200
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Uç SR
(mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
5-100
100-200
0,01
0,01
5
7
0,4
0,5
195,00
265,00
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL DÝÞLÝ DÝÞ DÝBÝ ÇAPI ÖLÇÜM MÝKROMETRESÝ IP65
35573 100-E2
IP65
Kod No.
35573 100-E2
35573 200-E2
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Uç SR
(mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
5-100
100-200
0,001
0,001
±3
±4
0,4
0,5
382,00
446,00
Dahil
Dahil
DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLU ÜNÝVERSAL MÝKROMETRELER
35177 025
Kod No.
35177 025
35177 050
35177 075
35177 100
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
0-25
25-50
50-75
75-100
0,01
0,01
0,01
0,01
Hata sýnýrý (µm) Fiyat (USD)
±4
±4
±5
±5
Kalibrasyon
292,00
306,00
320,00
341,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLU ÜNÝVERSAL MÝKROMETRELER IP65
35577 025-E2
IP65
Kod No.
35577 025-E2
35577 050-E2
35577 075-E2
35577 100-E2
14
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
0-25
25-50
50-75
75-100
0,001
0,001
0,001
0,001
Hata sýnýrý (µm) Fiyat (USD)
±2
±2
±3
±3
Kalibrasyon
440,00
452,00
462,00
483,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR UÇLAR
35177 01
35177 02
35177 04
35177 03
35177 05
35177 06
35177 07
35177 08
35177 09
Kod No.
Açýklama
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
35177 01
35177 02
35177 03
35177 04
35177 05
35177 06
35177 07
35177 08
35177 09
35177 12
Düz
Küre
Küçük temas aðzý
Disk
Býçak
Sivri (60°)
Sivri (55°)
Keskin (60°)
Keskin (55°)
Tam set
15,00
18,00
27,00
27,00
35,00
27,00
27,00
44,00
44,00
190,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
BIÇAK AÐIZLI MÝKROMETRELER
35162 025A
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
35162 025A
35162 050A
35162 075A
35162 100A
35162 125A
35162 150A
35162 175A
0-25
25-50
50-75
75-100
100-125
125-150
150-175
Çözünürlük (mm)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Hata sýnýrý (µm)
±4
±4
±5
±5
±6
±6
±7
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
178,00
192,00
206,00
227,00
248,00
269,00
292,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL BIÇAK AÐIZLI MÝKROMETRELER IP65
35562 025A-E2
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
35562 025A-E2
35562 050A-E2
35562 075A-E2
35562 100A-E2
35562 125A-E2
35562 150A-E2
35562 175A-E2
0-25
25-50
50-75
75-100
100-125
125-150
150-175
IP65
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
±2
±2
±3
±3
±3
±3
±4
319,00
338,00
357,00
382,00
402,00
420,00
440,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
15
Ø2
KÜÇÜK ÖLÇÜM YÜZEYLÝ MÝKROMETRELER
5
5
35165 025A
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
0-25
25-50
50-75
75-100
0,01
0,01
0,01
0,01
35165 025A
35165 050A
35165 075A
35165 100A
Hata sýnýrý (µm) Fiyat (USD)
±4
±4
±5
±5
Kalibrasyon
85,00
93,00
99,00
119,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Ø2
DÝJÝTAL KÜÇÜK ÖLÇÜM YÜZEYLÝ MÝKROMETRELER IP65
5
5
IP65
35565 025A-E2
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
0-25
25-50
50-75
75-100
0,001
0,001
0,001
0,001
35565 025A-E2
35565 050A-E2
35565 075A-E2
35565 100A-E2
Hata sýnýrý (µm) Fiyat (USD)
±2
±2
±3
±3
Kalibrasyon
277,00
300,00
319,00
338,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
ÖZEL ÖLÇME ÇENELÝ MÝKROMETRELER
35190 025A
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
0-25
25-50
50-75
75-100
0,01
0,01
0,01
0,01
35190 025A
35190 050A
35190 075A
35190 100A
Hata sýnýrý (µm) Fiyat (USD)
±4
±4
±5
±5
Kalibrasyon
85,00
93,00
99,00
119,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL ÖZEL ÖLÇME ÇENELÝ MÝKROMETRELER IP65
35590 025A
IP65
Kod No.
35590 025A-E2
35590 050A-E2
35590 075A-E2
35590 100A-E2
16
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
0-25
25-50
50-75
75-100
0,001
0,001
0,001
0,001
Hata sýnýrý (µm) Fiyat (USD)
±2
±2
±3
±3
Kalibrasyon
280,00
300,00
319,00
338,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
KONSERVE KUTULARI ÝÇÝN MÝKROMETRE
35116 013
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-13
0,01
4
88,00
Dahil
35116 013
MÝKROMETRE AYAR ÇUBUKLARI
Kod No.
Ölçü
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
DØ
(mm)
35113 01
35113 02
35113 03
35113 04
35113 05
35113 06
35113 07
35113 08
35113 09
35113 10
35113 11
35113 12
35113 13
35113 14
35113 15
35113 16
35113 17
35113 18
35113 19
35113 20
35113 21
35113 22
35113 23
35113 24
35113 25
35113 26
35113 27
35113 28
35113 29
35113 30
35113 31
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
575
625
675
725
775
825
875
925
975
1050
± 1,2
± 1,2
± 1,5
±2
± 2,5
± 2,5
± 2,5
± 3,5
± 3,5
± 3,5
±4
±4
± 4,5
± 4,5
± 4,5
± 4,5
±5
±5
±5
±5
± 5,5
± 5,5
± 5,5
± 6,5
± 6,5
± 6,5
± 7,5
± 7,5
± 7,5
± 7,5
±9
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
23
Fiyat
(USD) Kalibrasyon
10,00
Ekstra
12,00
Ekstra
15,00
Ekstra
20,00
Ekstra
MÝKROMETRE STANDLARI
35124 007
35120 012
Kod No.
Açýklama
35120 012
35124 007
0-100 mm mik. için
0-50 mm mik. için
Aðýrlýk Fiyat (USD)
1,2
0,7
24,00
26,00
ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ BORU TÝP
Ölçüm aralýðý
(mm)
35130 063
50-63
50-150
35130 150
50-300
35130 300
50-500
35130 500
50-1000
35130 1000
50-1500
35130 1500
Kod No.
35131 2100
100-2100
Çözünürlük
(mm)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Hata sýnýrý
(µm)
3+n+L/50
3+n+L/50
3+n+L/50
3+n+L/50
3+n+L/50
3+n+L/50
0,01
3+n+L/50
Uzatma çubuklarý
mikrometre kafasý
13,25,50 mm
13,25,50(2 ad.),100 mm
13,25,50(2 ad.),100,200 mm
13,25,50,100(2 ad.)150,200,300 mm
13,25,50,100(2 ad.)
150,200(2 ad.) 300 mm(2 ad)
25,50,100 (1 ad.), 400 mm (4 ad.)
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Fiyat
(USD)
112,00
128,00
217,00
217,00
723,00
1.163,00
1.646,00
17
100 mm
DERÝNLÝK MÝKROMETRELERÝ
Kod No.
35178 025B
35178 050B
35178 100B
35178 150B
35178 200B
35178 300B
35178 025B
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Ölçüm Çubuklarý
(adet)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-25
0-50
0-100
0-150
0-200
0-300
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
4
4
4
4
6
7
1
2
4
6
8
12
95,00
113,00
157,00
188,00
233,00
305,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL DERÝNLÝK MÝKROMETRELERÝ IP65
35578 025-E2
IP65
Kod No.
35578 025-E2
35578 050-E2
35578 100-E2
35578 150-E2
35578 200-E2
35578 300-E2
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Ölçüm Çubuklarý
(adet)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-25
0-50
0-100
0-150
0-200
0-300
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
3
3
3
3
3
3
1
2
4
6
8
12
274,00
284,00
312,00
338,00
363,00
426,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ
35179 030
Kod No.
35179 030
35179 050
35179 075
35179 100
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
5-30
25-50
50-75
75-100
0,01
0,01
0,01
0,01
5
6
7
8
Fiyat (USD) Kalibrasyon
87,00
94,00
109,00
123,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ IP65
35579 030-E2
IP65
Kod No.
35579 030-E2
35579 050-E2
35579 075-E2
35579 100-E2
18
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
5-30
25-50
50-75
75-100
0,001
0,001
0,001
0,001
±3
±3
±4
±4
Fiyat (USD) Kalibrasyon
287,00
300,00
312,00
325,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ (ÜÇ NOKTA TEMASLI)
Ayar Halkasý
Kod No.
35182 008
35182 010
35182 012
35183 016
35183 020
35183 025
35183 030
35183 040
35183 050
35183 063
35183 075
35183 088
35183 100
Ölçüm aralýðý
Ø (mm)
Çözünürlük
(mm)
6-8
8-10
10-12
12-16
16-20
20-25
25-30
30-40
40-50
50-63
62-75
75-88
87-100
0,001
0,001
0,001
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
Uzatma Çubuðu
Hata sýnýrý Ayar halkasý Uzatma Çb.
(Ø)mm
(mm)
(µm)
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
8
10
16
16
25
25
40
40
62
62
87
87
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
406,00
406,00
406,00
273,00
273,00
385,00
385,00
424,00
492,00
518,00
557,00
583,00
611,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL ÝÇ ÇAP MÝKROMETRELERÝ (ÜÇ NOKTA TEMASLI) IP54
IP54
Ayar Halkasý
Kod No.
35582 008-E3
35582 010-E3
35582 012-E3
35583 016-E3
35583 020-E3
35583 025-E3
35583 030-E3
35583 040-E3
35583 050-E3
35583 063-E3
35583 075-E3
35583 088-E3
35583 100-E3
Ölçüm aralýðý
Ø (mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
6-8
8-10
10-12
12-16
16-20
20-25
25-30
30-40
40-50
50-63
62-75
75-88
87-100
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Ayar halkasý Uzatma Çb.
(Ø)mm
(mm)
6
8
10
16
16
25
25
40
40
62
62
87
87
100
100
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Uzatma Çubuðu
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
630,00
630,00
630,00
611,00
611,00
636,00
636,00
713,00
713,00
757,00
802,00
833,00
872,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
19
ÝÇ ÇAP MÝKROMETRE SETLERÝ (ÜÇ NOKTA TEMASLI)
35183 104
Ayar Halkasý
Ölçüm aralýðý
Ø (mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
2-3 x 2 adet
3-6 x 3 adet
6-12 x 3 adet
12-20 x 2 adet
20-40 x 3 adet
20-50 x 4 adet
40-100 x 5 adet
50-100 x 4 adet
0,001
0,001
0,001
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
4
4
4
4
4
4/5
4/5
5
Kod No.
35181 102
35181 103
35182 103
35183 102
35183 103
35183 204
35183 105
35183 104
Uzatma Çubuðu
Ayar halkasý Uzatma Çb.
(Ø)mm
(mm)
2,5
4,5,6
6 , 8 , 10
16
25 , 40
25 , 40
40 , 62 ,87
62 , 87
100
100
100
150
150
150
150
150
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
1521,00
1918,00
1103,00
494,00
1119,00
1432,00
2393,00
1887,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
1.817,00
1.721,00
1.721,00
1.106,00
1.819,00
2.340,00
3.426,00
2.713,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL ÝÇ ÇAP MÝKROMETRE SETLERÝ (ÜÇ NOKTA TEMASLI) IP54
Ayar Halkasý
Ölçüm aralýðý
Ø (mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
2-3 x 2 adet
3-6 x 3 adet
6-12 x 3 adet
12-20 x 2 adet
20-40 x 3 adet
20-50 x 4 adet
40-100 x 5 adet
50-100 x 4 adet
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
4
4
4
4
4
4/5
4/5
5
Kod No.
35581 202-E3
35581 203-E3
35582 203-E3
35583 202-E3
35583 203-E3
35583 204-E3
35583 205-E3
35583 214-E3
Uzatma Çubuðu
Ayar halkasý Uzatma Çb.
(Ø)mm
(mm)
2,5
4,5,6
6 , 8 , 10
16
25 , 40
25 , 40
40 , 62 ,87
62 , 87
100
100
100
150
150
150
150
150
DÝJÝTAL MÝKROMETRE KAFALARI
35503 025P1-Z
Kod No.
35503 025P1-Z
35504 025P1
20
Ölçüm aralýðý
(mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-25mm*0,001mm Dönmeyen milli
0-25mm*0,001mm
300,00
219,00
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
VERNÝYERLÝ YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ
34101 230
Kod No.
34101 230
34101 260
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-300
0-600
0,02
0,02
± 0,04
± 0,05
132,00
246,00
Dahil
Dahil
SAATLÝ YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ
34300 130
Kod No.
34300 130
34300 160
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-300
0-600
0,01
0,01
± 0,04
± 0,05
278,00
501,00
Dahil
Dahil
YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ DÝJÝTAL
34502 830
Kod No.
34502 830
34502 860
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-300
0-600
0,01
0,01
± 0,04
± 0,05
320,00
455,00
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
21
YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ DÝJÝTAL
34501 8100
Kod No.
34501 8100
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
0-1000
0,01
Hata sýnýrý (mm)
± 0,07
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
1.097,00
Dahil
YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ DÝJÝTAL ABS
34505 830AT
Kod No.
34505 830AT
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-300
0,01
± 0,04
384,00
Dahil
DÝJÝTAL YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ ÇÝFT KOLONLU
34503 830
Kod No.
34503 830
34503 860
22
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-300
0-600
0,01
0,01
± 0,04
± 0,05
515,00
793,00
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
YAMER PHG-600 HASSAS YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ
Özellikler
• Aktif sýcaklýk kompanzasyonu
• Hava Yastýðý sayesinde kolay hareket
• Kolay okuma için döner Lcd ekran
• Veri transferi için Usb ve RS232 seri
baðlantý noktalarý.
• Birden fazla referans noktasý belirleme
• Tolerans ve iþ kabulu
• Türkçe dahil birden fazla dil seçeneði
PHG-600
Model
PHG-600
Kod No.
Ölçme aralýðý
Geniþletilebilir aralýk
Çözünürlük
Tekrar edilebilirlik
Maksimum ölçme hýzý
Ölçme kuvveti
Maksimum izin verilebilir hata*
L = mm uzunluk
Diklik Ölçümü**
Çalýþma süresi (pille)
Çalýþma sýcaklýðý
Aðýrlýk
Standart prob
Fiyat (€)
350-600
600 mm
915 mm
0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Düzlemde 0,0015 mm
600 mm / sn
1 N ± 0,2
2+L / 330 µm
Ölçüm Hareketleri
• Yukarýda / aþaðýda temas
• Mil yukarý/aþaðý
• Delik yukarý/aþaðý
• Kanal ölçümü
• Diklik ölçümü
• Minumum ve maksimum farký
• Açý ölçme
• Mm / inch dönüþtürme
• 2D ölçüm özellikleri
• SPC
• 1000 adým hafýza
• Parça Programý yapma
6 µm
8 saat
10°C 40°C arasý
25 kg
Ruby bilya çap 6 x 48 mm
6.125,00
*Deðerler standart prob ve 20°C ± 0,5°C geçerlidir.
**Elektronik prob ile.
YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRLERÝ ÝÇÝN AKSESUARLAR
Kod No.
Taným
34501-001
34501-002
34502-001
34502-002
34101-001
34101-002
34500-001
34500-002
37470-001
Mihengir Ucu (34501)
Mihengir Uç Tutucusu (34501)
Mihengir Ucu (34502)
Mihengir Uç Tutucusu (34502)
Mihengir Ucu (34101)
Mihengir Uç Tutucusu (34101)
Mihengir Ucu (34300, 34503)
Mihengir Uç Tutucusu (34300, 34503)
Mihengir Tutucusu Açý Ölçerler için
Fiyat (USD)
64,00
32,00
48,00
32,00
16,00
16,00
30,00
20,00
46,00
Kalibrasyon
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Mihengir Uçlarý
Kod No.
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Mihengir Kodu
34500-001
34501-001
34502-002
34101-002
30
80
50
15
34501-001
34502-001
15
12
45
43
110
80
80
50
37
33
34101-001
11
32
80
50
18
Mihengir Uç Tutucusu
Kod No.
Mihengir Kodu
34500-002
9
34503 830
34503 860
34300 130
34300 160
34501 8100
34502-830
34502-860
34101 230
34101 260
34503 830
34503 860
34300 130
34300 160
34501 8100
34502-830
34502-860
34101 230
34101 260
D
A
E
B
C
Mihengir Uç Tutucusu Açý Ölçerler için
Kod No.
Mihengir Kodu
37470-001
37470 150
37470 300
37500 150
37500 300
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
23
KOMPARATÖR SAATÝ (0,001mm)
36101 005
Kod No.
36100 001
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
**
(mm)
Arka
kapak
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-1
0-1
0-1
0-5
0-5
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
5
5
5
10
10
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
Düz
Kulaklý
Düz
Düz
Kulaklý
77,00
79,00
112,00
167,00
167,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
36100 001
36100 901
36101 001
36101 005
36101 905
KOMPARATÖR SAATÝ (0,01mm)
36150 005
Kod No.
36150 905
36150 005
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Arka
kapak
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-5
0-5
0,01
0,01
14
14
Kulaklý
Düz
45,00
42,00
Dahil
Dahil
KOMPARATÖR SAATÝ (0,01mm)
36151 010
36151 020
Kod No.
36151 010
36151 910
36151 020
36151 920
36151 030
36151 930
24
36151 030
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Arka
kapak
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-10
0-10
0-20
0-20
0-30
0-30
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
17
17
25
25
35
35
Düz
Kulaklý
Düz
Kulaklý
Düz
Kulaklý
37,00
37,00
55,00
56,00
61,00
62,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
KOMPARATÖR SAATÝ
Kod No.
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Arka
kapak
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-50
0-50
0,01
0,01
40
40
Düz
Kulaklý
137,00
137,00
Dahil
Dahil
36155 050
36155 950
SALGI KOMPARATÖRLERÝ (0,01mm)
36160 208
36160 308
Kod No.
Ölçüm
aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
36160 208
36160 208R*
36161 016
36160 308
0-0,8
0-0,8
0-1,6
0-0,8
0,01
0.01
0,01
0.01
Hata Kadran
sýnýrý
Ø
(µm) (mm)
13
13
13
13
37,5
37,5
38,4
37,5
Baðlantý
þaft çapý
(mm)
Ölçüm Ucu
uzunluðu
mm (L)
Azami
okuma
Fiyat
(USD) Kalibrasyon
6/8
6/8
4
6/8
16,5
16,5
16
46,4
0 - 40
0 - 40
0 - 40
0- 40
69,00
83,00
122,00
116,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
*Ölçüm ucu ruby
SALGI KOMPARATÖRLERÝ (0,001mm)
36107 101
Kod No.
Ölçüm
aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
36107 101
36106 102
0- 0,12
0-0,2
0,001
0,002
Hata sýnýrý Kadran Ø Ölçüm Ucu
(µm)
uzunluðu
(mm)
mm (L)
5
6
38,4
37,5
10
10
Azami
okuma
Fiyat
(USD) Kalibrasyon
0 - 60 224,00
0 - 100 116,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Dahil
Dahil
25
SALGI KOMPARATÖRÜ DÝJÝTAL
36510 005
Kod No.
36510 005
Ölçüm aralýðý Çözünürlük
(mm)
(mm)
± 0,5
Hata sýnýrý
(µm)
Ölçüm Ucu
uzunluðu mm (L)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
13
14
230,00
Dahil
0,01
KOMPARATÖR (HASSAS)
36164 005
Kod No.
36164 005
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
± 0,05
0,001
1
287,00
Dahil
DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ
36504 210
36504 225
36504 250
Kod No.
36504 210
36504 225
36504 250
26
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Arka
kapak
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-12,7
0-25,4
0-50
0,001
0,001
0,001
4
5
6
Düz
Düz
Düz
179,00
223,00
319,00
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ
36504 010
36504 025
36504 050
Kod No.
36504 010
36504 025
36504 050
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Arka
kapak
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-12,7
0-25,4
0-50
0,01
0,01
0,01
20
20
20
Düz
Düz
Düz
77,00
96,00
230,00
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ
36506 110
36506 125
36506 150
Kod No.
36506 110
36506 125
36506 150
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Arka
kapak
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-12,7
0-25,4
0-50
0,001
0,001
0,001
4
5
6
Düz
Düz
Düz
223,00
266,00
363,00
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
27
DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ ABS
36514 012AT
36514 025AT
36514 050AT
Kod No.
36514 012AT
36514 025AT
36514 050AT
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Arka
kapak
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-12,7
0-25,4
0-50
0,01
0,01
0,01
± 0,02
± 0,02
± 0,03
Düz
Düz
Düz
101,00
122,00
216,00
Dahil
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ ABS
36513 012AT
36513 025AT
36513 050AT
Kod No.
36513 012AT
36513 025AT
36513 050AT
28
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Arka
kapak
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0-12,7
0-25,4
0-50
0,001
0,001
0,001
± 0,003
± 0,004
± 0,006
Düz
Düz
Düz
280,00
350,00
480,00
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRLERÝ
36300 035
36300 050
36300 160
Çözünürlük Hata Kadran Ölçüm
sýnýrý
(mm)
Ø
derinliði
(µm) (mm)
(mm)
Ölçüm
aralýðý
(mm)
Kod No.
36300 010
36300 018
36300 035
36300 050
36300 100
36300 160
36300 251
36300 450
36300 800
36300 801
36300 1000
36300 001S
6-10
10-18
18-35
35-50
50-100
50-160
160-250
250-450
400-800
600-800
800-1000
Silindir komparatör
seti
18 - 150 mm
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
A
Ölçüm
aralýðý
(mm)
Kod No.
36301 010
36301 018
36301 035
36301 050
36301 160
36301 250
36301 450
± 12
± 12
± 15
± 18
± 18
± 18
± 18
± 18
± 25
± 25
± 25
42
42
58
58
58
58
58
58
58
58
58
B
40
100
150
150
150
150
250
250
300
300
300
C
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
±5
±5
±6
±7
±7
±7
±7
42
42
58
58
58
58
58
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
A
B
C
D
D
D
D
D
D
D
D
171,00
166,00
131,00
129,00
129,00
129,00
171,00
193,00
503,00
488,00
739,00
387,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Ölçme
kafasý
tipi
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
A
B
C
D
D
D
D
384,00
364,00
254,00
233,00
255,00
377,00
384,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
D
Çözünürlük Hata Kadran Ölçüm
sýnýrý
(mm)
Ø
derinliði
(µm) (mm)
(mm)
6-10
10-18
18-35
35-60
50-160
160-250
250-450
Ölçme
kafasý
tipi
40
100
150
150
150
250
250
SÝLÝNDÝR KOMPARATÖRLERÝ ÝÇÝN UÇ SETLERÝ
Kod No.
36300 PGD010
36300 PGD018
36300 PGD035
36300 PCZ050
36300 PCZ160
36300 PCZ250
36300 PCZ450
Ölçüm aralýðý (mm)
6-10
10-18
18-35
35-50
50-160
160-250
250-450
Çözünürlük (mm) Fiyat (USD)
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
33,00
28,00
22,00
13,00
26,00
27,00
27,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Kalibrasyon
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
29
SAATLÝ KALINLIK ÖLÇERLER
36710 010A
Kod No.
Ölçüm aralýðý (mm)
36710 010A
36710 025A
0 -10
0 -25
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0,01
0,01
20
20
95,00
185,00
Dahil
Dahil
SAATLÝ KALINLIK ÖLÇERLER
36707 010A
Kod No.
36707 010A
36707 020A
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0 -10
0 -25
0,01
0,01
20
30
146,00
166,00
Dahil
Dahil
DÝJÝTAL KALINLIK ÖLÇERLER
36574 012
36574 025
Kod No.
36574 012
36574 025
30
Ölçüm aralýðý (mm)
Çözünürlük (mm)
Hata sýnýrý (µm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0-12
0-25
0,01
0,01
30
30
88,00
126,00
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
DÝJÝTAL KALINLIK ÖLÇERLER
36576 110
36576 010
Kod No.
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Ölçüm Derinliði
(mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0- 10
0- 10
0- 10
0,01
0,01
0,001
20
30
8
30
120
30
140,00
153,00
255,00
Dahil
Dahil
Dahil
36576 010
36576 110
36577 010
KOMPARATÖR SAATLERÝ ÝÇÝN AKSESUARLAR
36620 45
Kod No.
Açýklama
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
36620 45
36300 PZ1115
36300 PP010
36300 PP020
36300 PP025
36300 PP030
36300 PZ0113
36300 PZ0105
36300 PG001
Komparatör Ucu M2,5*0,45
Komparatör ucu sivri ,çelik ölçüm yüzeyli 11x15x0.4mm
Komparatör ucu düz çelik 10 mm
Komparatör ucu düz çelik 20 mm
Komparatör ucu düz çelik 25 mm
Komparatör ucu düz çelik 30 mm
Komparatör ucu düz ,karbür ölçüm yüzeyli 1,5x13mm
Komparatör ucu düz karbür ölçüm yüzeyli 1x5 mm
Komparatör ucu tekerlekli
3,00
5,00
5,00
15,00
15,00
15,00
12,00
10,00
32,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
36601 010
36601 020
36601 030
36601 050
36601 100
36616 02
36646 02
36616 01
36658 01
Komparatör Uzatmasý M2.5x0.45 10mm
Komparatör Uzatmasý M2.5x0.45 20mm
Komparatör Uzatmasý M2.5x0.45 30mm
Komparatör Uzatmasý M2.5x0.45 50mm
Komparatör Uzatmasý M2.5x0.45 100mm
Salgý Komparatörü Ucu Uzunluk : 16,5mm/ø 2mm
Salgý Komparatörü Ucu Uzunluk : 46,4mm/ø 2mm
Salgý Komparatörü Ucu Uzunluk : 16,5mm/ø 1mm
Salgý Komparatörü Camý ø 38.4mm ø37.5mm
5,00
5,00
5,00
7,00
8,00
6,00
9,00
7,00
4,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
36155 001
36155 002
36155 01G
Düz Kapak ø58mm (plastik)
Kulaklý Kapak ø58mm (aluminyum)
Komparatör Saat Camý ø58mm
2,00
4,00
5,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Komparatör ucu ara uzatma
BAÐLAMA ÞAFTI
36160 001
36160 01
Kod No.
36160 01
36160 05
36160 06
36160 001
36160 06
Sap boyutu (mm/ Ø)
Delik Ölçüsü (mm)
76x12x6
150x Ø8
Ø8
Ø4
Ø4 ,Ø8
Ø4, Ø8
Ø8
Ürün Açýklamasý Fiyat (USD)
Baðlama þaftý
Baðlama þaftý
Merkezleyici yatak
Sýkma yataðý
20,00
15,00
15,00
13,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Kalibrasyon
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
31
MANYETÝK STANDLAR
36100 002
Kod No.
36100 002
36101 002
36101 002
Manyetik
Kuvvet (kg)
Taban
(Uzunluk*geniþlik*yükseklik) (mm)
Aðýrlýk
(kg)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
80
80
60x50x55
60x50x55
1,4
1,4
25,00
27,00
Ekstra
Ekstra
MANYETÝK STANDLAR (ÜNÝVERSAL - HÝDROLÝK ÜNÝVERSAL)
36105 001
36104 201
ÜNÝVERSAL MANYETÝK STANDLAR
Kod No.
36104 201
36104 202
36104 203
Manyetik
Kuvvet (kg)
Taban
(Uzunluk*geniþlik*yükseklik) (mm)
Maks. Kol
Boyu (mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
60
80
100
58x50x55
60x50x55
74x50x55
260
340
460
104,00
112,00
130,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
HÝDROLÝK MANYETÝK STANDLAR
Kod No.
36105 001
Manyetik
Kuvvet (kg)
Taban
(Uzunluk*geniþlik*yükseklik) (mm)
Aðýrlýk
(kg)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
80
60x50x55
1,8
91,00
Ekstra
MANYETÝK STANT FLEKSÝBIL
36106 002
Kod No.
36106 002
32
Manyetik
Kuvvet (kg)
Taban
(Uzunluk*geniþlik*yükseklik) (mm)
Aðýrlýk
(kg)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
60
60x50x55
1,5
45,00
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
MANYETÝK TABAN
36110 002
Manyetik
Taban
Kuvvet (kg) (Uzunluk*geniþlik*yükseklik) (mm)
Kod No.
36110 002
80
60x50x55
Vida
Aðýrlýk
(kg)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
M8
0,95
18,00
Ekstra
KOMPARATÖR STANDI
36111 103
36111 101
Ölçme
aralýðý
(mm)
Kod No.
36111 101
36111 103
100
100
Toplam Ölçme Ölçme tablasý Ölçme tablasýna
Aðýrlýk
Yükseklik tablasý düzlemselliði göre sütun dikliði
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
207
285
Ø 50
98x115
0,002
0,005
0,03
0,05
2,55
7,05
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
181,00
289,00
Ekstra
Ekstra
GRANÝT KOMPARATÖR STANDI TÝP D
1385-1510
Kod No.
Granit Tabla
Boyutlarý
(mm)
Kolon
Ölçüleri
(mm)
Granit Tabla
Düzlemsellik
(mm)
Ölçüm
Aralýðý
(mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
1385-1510
1385-2015
1385-3020
150x100x40
200x150x50
300x200x50
150xØ18
300xØ35
300xØ35
150xØ18
300xØ35
300xØ35
0-100
0-250
0-250
336,00
468,00
544,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
GRANÝT KOMPARATÖR STANDI TÝP E
1390-1510
Kod No.
Granit Tabla
Boyutlarý
(mm)
Kolon
Ölçüleri
(mm)
Granit Tabla
Düzlemsellik
(mm)
1390-1510
1390-2015
1390-3020
150x100x40
200x150x50
300x200x50
150xØ18
300xØ35
300xØ35
150xØ18
300xØ35
300xØ35
Ölçüm
Fiyat
Aralýðý
(USD)
(mm)
0-100
0-250
0-250
364,00
468,00
572,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Kalibrasyon
Ekstra
Ekstra
Ekstra
33
AÇI ÖLÇER PASLANMAZ ÇELÝK
Kod No.
700-150DP
700-200DP
Çap (mm)
Ölçüm Aralýðý
150/6"
200/8"
0 - 180°
0 - 180°
Çözünürlük Fiyat (USD) Kalibrasyon
24,00
34,00
1°
1°
Ekstra
Ekstra
AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL
37470 150
Kod No.
37470 150
37470 300
Ölçüm Aralýðý
Çözünürlük
360°
360°
5'
5'
Hata Sýnýrý Kýzak uzunluðu (mm) Fiyat (USD) Kalibrasyon
150
300
± 5'
± 5'
94,00
104,00
Dahil
Dahil
AÇI ÖLÇER DÝJÝTAL
37500 150
Kod No.
37500 150
37500 300
Ölçüm Aralýðý
Çözünürlük
Hata
Sýnýrý
Kýzak uzunluðu
(mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
1x360° / 2x 180° / 4x 90°
1x360° / 2x 180° / 4x 90°
30" / 0,005°
30" / 0,005°
± 5'
± 5'
150
300
463,00
476,00
Dahil
Dahil
KOMBÝNASYON AÇI ÖLÇER
37480 010
Kod No.
37480 010
34
Ölçüm Aralýðý
Çözünürlük
Cetvel ölçüsü
(mm)
Kýzak uzunluðu
(mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
180°
1°
300
300
99,00
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
AÇI VE EÐÝM ÖLÇER (MÝNÝ DÝJÝTAL)
37201 300
37201 200
Kod No.
37201 300
37201 200
Çözünürlük
Hata sýnýrý
Boyutlar
(Uzunluk*yükseklik*geniþlik) mm
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0,05° / 0,01%
0,1°/0,01%
0,1°
0,1°
54x54x21
52x52x26
132,00
84,00
Dahil
Dahil
AÇI VE EÐÝM ÖLÇER
37501 101
Kod No.
Çözünürlük
Hata sýnýrý
Boyutlar
(Uzunluk*yükseklik*geniþlik) mm
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
37501 101
0,1°/0,01%
0,2°
150x52x33 mm
148,00
Dahil
AÇI VE EÐÝM ÖLÇER
37501 102
Kod No.
Çözünürlük
Hata sýnýrý
Boyutlar
(Uzunluk*yükseklik*geniþlik) mm
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
37501 102
0,1°/0,01%
0,2°
150x57x33 mm
102,00
Dahil
AÇI VE EÐÝM ÖLÇER ÇÝFT GÖSTERGELÝ
37501 103
Kod No.
37501 103
Çözünürlük
Hata sýnýrý
Boyutlar
(Uzunluk*yükseklik*geniþlik) mm
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0,05°/mm/m/ 0,01%
0,2°
150x52x33 mm
265,00
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
35
SU TERAZÝSÝ
38910 002
Kod No.
38910 002
Çözünürlük
mm/m
Hata sýnýrý
mm/m
Ölçü L
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
0,02
0,01
200
42
47
131,00
Dahil
DÜZ GÖNYE
37110 010
Kod No.
“Daha büyük ölçüler için lütfen fiyat alýnýz”.
37110 010
37110 015
37110 020
37110 025
37110 030
37110 040
37110 050
Boyut (mm)
Kesit (mm)
100x70
150x100
200x130
250x165
300x175
400x200
500x250
20x5
25x5
30x6
35x7
35x7
40x8
40x8
Fiyat (USD) Kalibrasyon
8,00
12,00
17,00
26,00
31,00
58,00
80,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
ÞAPKALI GÖNYE
37110 110
Kod No.
37110 110
37110 115
37110 120
37110 125
37110 130
37110 140
37110 150
Boyut (mm)
Kesit (mm)
100x70
150x100
200x130
250x165
300x175
400x200
500x250
20x5
25x5
30x6
35x7
35x7
40x8
40x8
Fiyat (USD) Kalibrasyon
12,00
19,00
24,00
30,00
40,00
69,00
88,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
“Daha büyük ölçüler için lütfen fiyat alýnýz”.
KIL GÖNYE
37255 050
Kod No.
37255 050
37255 075
37255 100
37255 150
37255 200
Boyut (mm)
Kesit (mm)
50x40
75x50
100x70
150x100
200x130
14x10
14x10
18x12
24x14
28x16
Fiyat (USD) Kalibrasyon
20,00
25,00
28,00
45,00
55,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
“Daha büyük ölçüler için lütfen fiyat alýnýz”.
36
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
KIL MASTARLAR
Kod No.
43050075
430050100
430050150
430050200
430050250
430050300
Boyut (mm)
75
100
150
200
250
300
Fiyat (EUR) Kalibrasyon
16,00
17,00
24,00
28,00
43,00
55,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
“Daha büyük ölçüler için lütfen fiyat alýnýz”.
SÝRKOMETRE (PÝ METRE)
Kod No.
Çevre (mm)
Çap Ø (mm) Fiyat (USD) Kalibrasyon
700-2030
700-3070
700-7011
700-1115
700-1519
700-1923
700-2327
700-2731
60-950
940-2200
2190-3460
3450-4720
4710-5980
5970-7230
7220-8490
8480-9740
20-300
300-700
700-1100
1100-1500
1500-1900
1900-2300
2300-2700
2700-3100
94,00
113,00
172,00
219,00
260,00
338,00
662,00
945,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
AÇI MASTARI
700-145AG
Kod No.
700-145AG
Ölçüm Aralýðý
Artýþ
1-45°
1-10 arasý 1°
10-20 arasý 2°
20-45 arasý 5°
Fiyat (USD) Kalibrasyon
14,00
Ekstra
AÇI MASTAR SETÝ
700-590AG
Kod No.
700-590AG
Ölçüm Aralýðý
Adet
5-90°
18
Fiyat (USD) Kalibrasyon
32,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Ekstra
37
ÇELÝK CETVELLER
Kod No.
40100500
40101000
40101500
40102000
40103000
40104000
40105000
40106000
Boyutlar
(mm)
Aðýrlýk
(kg)
Fiyat
(EUR)
Kalibrasyon
500x30x6
1000x40x8 1500x40x8 2000x50x10 3000x50x10 4000x60x12 5000x70x15 6000x80x15 0,7
2,5
3,7
7,9
11,9
23
41
56,3
28,00
56,00
102,00
152,00
305,00
536,00
850,00
1.270,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Boyutlar (mm)
Aðýrlýk (kg)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
500x25x5
1000x30x6
1500x30x6
2000x40x8
3000x40x8
0,5
1,4
2,1
5
7,5
17,00
34,00
52,00
89,00
163,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Form : A
ÇELÝK CETVELLER
Kod No.
40200500
40201000
40201500
40202000
40203000
Form : B
PASLANMAZ ÇELÝK CETVELLER
Kod No.
40313150
40313300
40313500
40330300
40330500
403301000
403401000
403402000
Boyutlar (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
150x6''/0.5x13
300x12''/0,5x13
500x20''/0,5x13
300x12''/1.0x30
500x20''/1.0x30
1000x40''/1.0x30
1000x40''/2.0x40
2000x80''/2.0x40
1,00
2,00
3,00
2,50
6,00
12,00
14,00
54,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
HASSAS ÇÝFT PUNTALAR
38
Kod No.
Puntalar Arasý
Mesafe (mm/")
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
340-2002
340-2003
340-2004
500mm/20"
600mm/24"
800mm/32"
1.392,00
1.471,00
1.545,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
IÞIKLI & MEKANÝK KENAR PROBLARI
387-0300
310-0200
Kod No.
Taným
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
387-0300
310-0200
Iþýklý Kenar Probu
Mekanik Kenar Probu
80,00
10,00
Ekstra
Ekstra
TAKIM SIFIRLAMA CÝHAZI
605-2402
Kod No.
Boyutlar (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
605-2402
50mm*0,01mm
122,00
Ekstra
SENTÝL
38140 113
Ölçüm
Aralýðý
Yaprak
Sayýsý
Yaprak Kalýnlýðý
(mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
38140 113
0,05 - 1.00 mm
13
3,00
Ekstra
38140 120
0,05 - 1.00 mm
20
0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40,
0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35,
0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70,
0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0,95, 1.00
4,00
Ekstra
Kod No.
DÝÞ TARAÐI
38150 152
Kod No.
38150 152
Hatve/parmakta diþ sayýsý
Býçak (adet)
Vida Tipi
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0,25-6,00/ 4-62 TPI
52
60°/ 55°
9,00
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
39
RADYUS MASTARI
38151 116
Kod No.
Radyus ölçü Býçak
aralýðý (mm) (adet)
38151 117
1,0 - 7,0
17
38151 116
7,5 - 15
16
38151 115
15,5 -25
15
Hassasiyet Fiyat
Kalibrasyon
(mm)
(USD)
Radyus (mm)
1, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0,
3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5,
12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0, 14.5, 15.0
15.5, 16.0, 16.5, 17.0, 17.5, 18.0, 18.5, 19.0,
19.5, 20 ,21 , 22 , 23 , 24 , 25
± 0,03
12,00
Ekstra
± 0,035
13,00
Ekstra
± 0,042
13,00
Ekstra
KALEM BÝLEME MASTARI
38154 400
Kod No.
38154 400
Ölçü (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
90x40
16,00
Ekstra
ERKEK DELÝK MASTARI
38155 116
Kod No.
Ölçü (mm)
Býçak (adet)
38155 120
38155 116
38155 216
38155 316
0,45 - 1,50
1,50 - 3,00
3,00 - 4,50
4,50 - 6,00
20
16
16
16
Çap artýþý (mm)
0,45 - 1,50
1,50 - 3,00
3,00 - 4,50
4,50 - 6,00
(0,05)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
9,00
9,00
15,00
15,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
PÝN MASTAR SETÝ
38155 191
40
Kod No.
Ölçü (mm)
Çap artýþý (mm)
Setteki Pim adedi
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
38155 151
38155 1100
38155 1101
38155 1102
38155 1103
38155 1104
38155 191
0,50 - 1,00
1,01 - 2,00
2,01 - 3,00
3,01 - 4,00
4,01 - 5,00
5,01 - 6,00
1,0 - 10,0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
51
100
100
100
100
100
91
420,00
468,00
468,00
468,00
468,00
504,00
486,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
MASTAR BLOK SETÝ (JOHNSON MASTAR SETÝ)
38100 10470
Sýnýf /
Grade
Mastar
adedi
Nominal deðer
(mm)
Boy artýþý
(mm)
Adet
38100 10470
0
47
38100 10870
0
87
38100 11030
0
103
1,005
1,01-1,49
1,2-1,9
1-9
10-100
1,001-1,009
1,01-1,49
0,5-9,5
10-100
1,0005
1,01-1,49
0,5-24,5
25-100
/
0,01
0,1
1
10
0,001
0,01
0,5
10
/
0,01
0,5
25
1
19
8
9
10
9
49
19
10
1
49
49
4
Kod No.
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
930,00
Ekstra
1.486,00
Ekstra
1.788,00
Ekstra
MASTAR BLOKLARI
Kod No.
38100 073
38100 073
38100 083
38100 103
38100 113
38100 114
38100 115
38100 116
38100 119
38100 122
Nominal deðer (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
5,0
10,0
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
75,0
100
29,00
33,00
36,00
39,00
57,00
63,00
68,00
76,00
88,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
MASTAR BLOKLARI
38102 001
Kod No.
38102 001
38102 002
38102 003
38102 004
38102 005
38102 006
38102 007
38102 008
38102 013
Nominal deðer (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
125
150
175
200
250
300
400
500
1000
227,00
312,00
345,00
404,00
463,00
555,00
740,00
925,00
2.453,00
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
41
KUMPAS KALÝBRASYONU ÝÇÝN MASTAR SETÝ
38103 103
Kod No.
38103 103
Sýnýf / Grade
Set içeriði (adet)
Set içeriði (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
1
2+1
41,3 ve 131,40 parelel blok
ve Ø20 halka mastar
319,00
Dahil
MÝKROMETRE KALÝBRASYONU ÝÇÝN MASTAR SETÝ
38104 110
Kod No.
38104 110
Sýnýf / Grade
Set içeriði (adet)
Set içeriði (mm)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
0
10
2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/
15,0/ 17,6/ 20,2/ 22,8 / 25,0
386,00
Dahil
MASTAR BLOK AKSESUAR SETÝ
38130 116
Kod No.
38130 116
Set içeriði (adet) Fiyat (USD)
16
1.041,00
Kalibrasyon
Ekstra
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK KARÞILAÞTIRMA MASTAR PLAKALARI
Kod No.
38920 001
42
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
256,00
Ekstra
38920 001
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
GRANÝT PLEYTLER
Kod No.
Pleyt ölçüsü
(mm)
Yüzey Hassasiyet sýnýfý
Kalýnlýk
(mm)
Pleyt aðýrlýðý
(kg)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
1350 400
1350 630
1350 100
1350 101
1350 120
1350 160
1350 200
400*400
630*400
1000*630
1000*1000
1200*800
1600*1000
2000*1000
0
0
0
0
0
0
0
100
100
150
150
150
200
250
49
77
290
461
442
982
1.535
203,00
305,00
825,00
1.320,00
1.320,00
2.790,00
4.500,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
DÖKÜM PLEYTLER
Kod No.
38215 106
38215 108
38215 110
38215 112
Pleyt ölçüsü (mm)
Kalýnlýk (mm)
Pleyt aðýrlýðý (kg)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
500x400x25
600x400x25
800x500x25
1000x800x25
65
65
100
100
31
42
70
240
349,00
373,00
786,00
1.793,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
PLEYT STANDLARI
Kod No.
Stant Tipi
Ölçüler (mm)
1360 400
1360 630
1360 100
1360 101
1360 120
1360 160
1360 200
Profil
Profil
Profil
Profil
Profil
Profil
Profil
400*400*750
630*400*750
1000*630*750
1000*1000*750
1200*800*750
1600*1000*750
2000*1000*750
Fiyat (EUR) Kalibrasyon
131,00
131,00
216,00
239,00
305,00
371,00
439,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
1370 400
1370 630
1370 100
1370 101
1370 120
1370 160
1370 200
Dolaplý
Dolaplý
Dolaplý
Dolaplý
Dolaplý
Dolaplý
Dolaplý
400*400*750
630*400*750
1000*630*750
1000*1000*750
1200*800*750
1600*1000*750
2000*1000*750
344,00
344,00
458,00
524,00
584,00
772,00
847,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
43
GRANÝT MASTAR GÖNYE
38216 006
38216 004
Kod No.
38216 004
38216 005
38216 006
Diklik Hassasiyeti
(µm)
Düzlemsellik
Hassasiyeti (µm)
Boyutlar
(mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
400x250x60
500x300x60
600x400x70
488,00
713,00
1.124,00
Dahil
Dahil
Dahil
GRANÝT MASTARLAR (Kalite Sýnýfý:00)
1380-4063
Kod No.
1380-4063
1380-6310
Tip
(mm)
Düzlemsellik
Hassasiyeti
(µm)
400x60x25
630x100x35
1,6
2,1
Ölçüm Yüzeylerinin
Karþýt ölçüm
Doðrusallýk
yüzeyleri arasýndaki
paralellik (µm)
Deðeri (µm)
2,4
3,2
8,0
10,5
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
344,00
456,00
Dahil
Dahil
MANYETÝK "V" BLOK
38200 101
Kod No.
38200 101
38200 200
38200 201
38200 203
38200 204
Boyutlar (mm) Ýþ parçasý çapý (mm) Manyetik Kuvvet (kg) Taban Fiyat (USD) Kalibrasyon
70x60x73
80x70x95
100x70x95
101x67x95
152x76x95
44
50
50
48
56
60
80
100
100
130
düz
V yatak
V yatak
V yatak
V yatak
190,00
344,00
437,00
437,00
686,00
MANYETÝK "V" BLOK YÜKSEK HASSASÝYET
38200 005
Kod No.
38200 005
38200 006
44
Boyutlar
(mm)
Ýþ parçasý
çapý (mm)
Taban
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
80x67x96
100x70x96
6-66
6-70
V yatak
V yatak
344,00
437,00
Ekstra
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
KELEPÇELÝ "V" BLOK
38202 002
Kod No.
38202 002
Boyut (mm)
Ýþ parçasý
çapý (mm)
Fiyat
(USD)
Kalibrasyon
75x55x55
5-50
231,00
Ekstra
X BLOK ÇÝFTÝ
38204 001
Kod No.
Boyut (mm)
Ýþ Parçasý Çapý (mm)
Sýnýf
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
38204 001
38204 002
75x150x130
90x200x170
Ø8-120
Ø12-180
1
1
543,00
842,00
Ekstra
Ekstra
AD - ADB (ANALOG DÝNAMOMETRELER)
AD
ADB
MODEL
AD-10
AD-20
AD-50
AD-100
AD-200 AD-500
ADB-1
ADB-2
ADB-5
KOD NO
54500 010 54500 020 54500 050 54500 100 54500 200 54500 500 54500 001 54500 002 54500 005
Tip
AD
ADB
Kapasite(N)
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
Kapasite(Kgf)
1
2
5
10
20
50
100
200
500
Çözünürlük (N)
0,05
0,1
0,2
0,5
1
2
5
10
20
Hata Sýnýrý
± % 1 Tam skala
± % 2 Tam skala
Boyut
232 x 60 x 51 mm
290 x 94 x 70 mm
Aðýrlýk
0,6 kg
3,5 kg
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
720,00
720,00
720,00
Fiyat (USD)
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
Kalibrasyon
MODEL
AD-10
Ana Ünite
Basma Çenesi
Çekme Kancasý
Uzt. çubuðu
AD-20
AD-50
AD-100
AD-200 AD-500
1 Adet
4 parça (düz,V tip,býçak, nokta)
1 Adet
1 Adet
ADB-1
ADB-2
ADB-5
1 Adet
2 parça (düz,nokta)
1 Adet
1 Adet
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
45
DD - DDB (DÝJÝTAL DÝNAMOMETRELER)
DD
DDB
MODEL
DD-2
DD-5
DD-10
DD-20
DD-50
DD-100
DD-200
DD-500
KOD NO
54510 002 54510 005 54510 010 54510 020 54510 050 54510 100 54510 200 54510 500
Tip
Yük hücresi yerleþik
Yük kapasitesi
2N
5N
10N
20N
50N
100N
200N
500N
Çözünürlük (N) 0.001N
0.001N
0.005N
0.01N
0.01N
0.05N
0.1N
0.1N
Ölçüm Aralýðý
%10 - %100 tam skala
Hata Sýnýrý
± % 0.5 tam skala
Aðýrlýk
Yaklaþýk 0,7 Kg
Adaptör
Giriþ : AC 220V 50 Hz Çýkýþ: DC 12V 300m A
Fiyat (USD)
600,00
Kalibrasyon
Dahil
MODEL
DDB-1
KOD NO
Tip
Yük kapasitesi
Çözünürlük (N)
Ölçüm Aralýðý
Hata Sýnýrý
Aðýrlýk
Adaptör
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
MODEL
54510 1000
1000N
0.5N
DD-2
DD-5
Ana Ünite
Basma/çekme
Aksesuarlarý
MODEL
Ana Ünite
Basma/çekme
Aksesuarlarý
46
DDB-2
DDB-5
54510 2000
S Tipi yük hücresi ayrý
2000N
1N
%10 - %100 tam skala
± % 0.5 tam skala
Yaklaþýk 1,7 Kg
Giriþ : AC 220V 50 Hz Çýkýþ: DC 12V 300m A
1.520,00
Dahil
DD-10
DD-20
DD-50
DD-100
54510 5000
5000N
1N
Yaklaþýk 1,9 Kg
1.600,00
DD-200
1 Adet
6 adet (düz basma, V tip basma uç, býçak basma uç,
nokta basma uç, çekme kancasý, uzatma çubuðu)
DDB-1
DDB-2
DDB-5
1 Adet
4 adet (düz basma, uç, adaptör, çekme kancasý)
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
DD-500
SD (DÝNAMOMETRE STANDI)
54510 905
Yatay Oryantasyon Testi
MODEL
SD
Kod No
Yük kapasitesi (N)
Strok (mm)
Çözünürlük (N)
Boyut lar (mm)
Aðýrlýk (kg)
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
54500 905
54500 905
54510 905*
500
150
0,01
154x240x500
8,5
320,00
560,00
Ekstra
* Dijital cetvelli
DÝNAMOMETRELER ÝÇÝN ÇENELER
MODEL
Ymr-003
Çekme Çenesi
Kod No
Kapasite
Max. Çene açýlma
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
54511 003
0,5kN
3 mm
50,00
Ekstra
MODEL
Ymr-004
Kod No
Kapasite
Çap
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
MODEL
Ymr-012
Basma Çenesi
54511 004
3kN
Ø50 mm
60,00
Ekstra
Sýyýrma Çenesi
Kod No
Kapasite
Max. Çene açýlma
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
MODEL
Ymr-024
Kod No
Kapasite
Maks. Çene açýlma
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
54511 012
2kN
4 mm
90,00
Ekstra
Çekme Çenesi
54511 024
0,5kN
6 mm
110,00
Ekstra
Ymr-003 Çekme çenesi
Kablo, kaðýt, elektronik aksam, plastik,
film gibi materyallerin çekme testinde
kullanýlýr. Demirden üretilmiþtir.
Ymr-004 Basma çenesi
Tel, sünger veya benzeri maddelerin
basma testinde kullanýlýr.
Demirden üretilmiþtir.
Ymr-012 Sýyýrma çenesi
Yapýþkan bant, PCB gibi materyallerin
sýyrýlmasýnda kullanýlýr.
Demirden üretilmiþtir.
Ymr-024 Çekme çenesi
Kaðýt, plastik, film gibi materyallerin
çekme testinde kullanýlýr.
Alüminyumdan üretilmiþtir.
47
CTG 855FN KAPLAMA KALINLIÐI ÖLÇÜM CÝHAZI
Standart aksesuarlar
-Taþýma çantasý
-Türkçe Kullaným kýlavuzu Dahili FN probu
-Kalibrasyon folyo seti
-Çelik plaka
-Alüminyum plaka
Opsiyonel aksesuarlar
-RS-232C kablosu ve yazýlým
-RS-232C için 1.USB adaptörü
MODEL
CTG 855FN
Kod No.
Ölçüm Aralýðý
Min.radyus parçasý
Min. Ölçüm Alaný
Min. Parça Kalýnlýðý
Çözünürlük
Ölçüm Hassasiyeti
PC Arabirimi
Güç Kaynaðý
Çalýþma Sýcaklýðý
Boyutlar
Aðýrlýk
Boyutlar
Kalibrasyon
1300 101
0 ~ 1250µm
F: Konveks 1.5mm/Konkav 25mm / N: Konveks Konkav / 3mm 50mm
6mm
0.3mm
0 ~ 99.9µm arasý 0,1 mikron ; 100µm üzeri 1 mikron
± (okunan deðerin % 1- 3) veya 2.5 mikron Hangisi daha büyükse
RS-232C arayüzü ile
2x1.5 AAA (UM-4) pil
00 ~ 500 C. Nem <95%.
126x65x35 mm; 5.0x2.6x1.6 inç
81g (piller hariç)
504,00
Dahil
CTG-210N1 / CTG-210F1 KAPLAMA KALINLIÐI ÖLÇÜM CÝHAZI KABLOLU MODELLER
Standart aksesuarlar
-Ana ünite,
-N1 veya F1 prob,
-5 adet folyo,
-1 adet düz plaka,
-Pil ve kullanma talimatý
CTG-210F1
MODEL
CTG-210N1
Kod No.
Uygulama Alaný
Ölçüm Aralýðý
Ölçüm Hatasý
Çözünürlük
Hafýza
Kalibrasyon
Ölçme Þekli
Çalýþma Sýcaklýðý
Güç
Cihaz Kapanma
Limit Girme
Boyutlar
Aðýrlýk
Boyutlar
Aðýrlýk
Kod No.
1150 104
1150 105
1150 106
1150 107
48
CTG-210N1
CTG-210F1
1150 102
1150 101
Demir dýþý metaller (Bakýr, Alüminyum, Çinko vb.)
Demir esaslý malzemler (çelik, demir gibi)
üzerine yapýlan kaplamalar
üzerine yapýlan kaplamalar
(cila, vernik, boya, eloksal)
(çinko, alüminyum, bakýr, kauçuk boya gibi)
0 ~ 1250µm
± (1% H +1) µm
0.1µm (Ölçme aralýðý 100µm'a kadar) / 1µm (Ölçme aralýðý 100µm'dan fazla)
5 farklý gurup toplam 500 ölçüm deðeri
Tek Nokta, çift nokta
Tek Nokta, Tarama ile sürekli ölçüm
0 ~ 400 C
NI-MH Pil 9V
Manuel, Otomatik
Girilen limit aþýldýðýnda alarm verir
150 x 80 x 30mm
300 gr
900,00
Dahil
Açýklama
Kaplama Kalýnlýðý Ölçme Probu CTGP-F4
Kaplama Kalýnlýðý Ölçme Probu CTGP-N4
Kaplama Kalýnlýðý Ölçme Probu CTGP-F1
Kaplama Kalýnlýðý Ölçme Probu CTGP-N1
Fiyat (USD)
738,00
738,00
429,00
429,00
Kalibrasyon
Dahil
Dahil
Dahil
Dahil
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
CTG-4101 KAPLAMA KALINLIÐI ÖLÇÜM CÝHAZI KABLOLU MODELLER
MODEL
CTG-4101
Kod No.
Uygulama Alaný
Ölçüm Aralýðý
Ölçüm Hatasý
Çözünürlük
Hafýza
Kalibrasyon
Ölçme Þekli
Çalýþma Sýcaklýðý
Güç
Cihaz Kapanma
Limit Girme
Boyutlar
Aðýrlýk
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
CTG-4101
1150 103
N PROB ÝLE Demir dýþý metaller
F PROB ÝLE Demir esaslý malzemler
(Bakýr, Alüminyum, Çinko gibi)
(çelik, demir gibi)
üzerine yapýlan kaplamalar
üzerine yapýlan kaplamalar
(cila, vernik, boya, eloksal)
(çinko, alüminyum, bakýr, kauçuk boya gibi)
F1, N1, F1/90 Prob ile 0 ~ 1250µm / F400, N4000 Prob ile 0 ~ 400µm
F1, N1, F1/90 Prob ile ± (2% H +1) µm Ýki nokta kalibrasyonda %1 (H=Ölçülen deðer)
F400, N400 Prob ile ± (2% H +0,7) µm Ýki nokta kalibrasyonda %1 (H=Ölçülen deðer)
0.1µm (Ölçme aralýðý 100µm'a kadar)/ 1µm (Ölçme aralýðý 100µm'dan fazla)
5 farklý gurup toplam 500 ölçüm deðeri
Basit, Tek Nokta, çift nokta
Tek Nokta, Tarama ile sürekli ölçüm
0 ~ 400 C
NI-MH Pil 9V
Manuel, Otomatik
Girilen limit aþýldýðýnda alarm verir
150 × 80 × 30mm
300 gr
1.080,00
Dahil
Standart aksesuarlar
-Ana ünite,
-N1 veya F1 prob,
-5 adet folyo,
-1 adet düz plaka,
-pil ve kullanma talimatý
Ekstra aksesuarlar
-F1 prob
-N1 prob
-F400 prob
-N400 prob
-Mini Printer
-Yazýlým kablo ile birlikte.
UTG40/50 ULTRASONÝK KALINLIK ÖLÇME CÝHAZLARI
MODEL
UTG50
Kod No.
Ölçme Aralýðý
Çözünürlük
Ölçüm Birimi
Frekans Aralýðý
Kalibrasyon
Hafýza
Düþük Pil Göstergesi
Çalýþma Sýcaklýðý
Kapanma
Güç
Boyutlar
Aðýrlýk
Standart Prob
Opsiyonel Prob
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
UTG40
UTG40EZ
1100 125
1100 126
1100 127
1 - 250mm çelik malzemelerde
0,8 - 250mm çelik malz.
1 - 250mm çelik malz.
TP-5 prob ile
TP-5 prob ile
TP-5 prob ile
3 -20mm kaplamalý
malzemelerde Malzeme
kalýnlýðýnýn min. 1.2mm
olmasý gerekir (Kaplama Modu)
1.00 - 9.99 mm +/- 0.05
0.8 - 99.99 mm 0,01 mm
10.00 - 99.99 mm +/- (0,5% H + 0,01)
0.1 mm
100.0 - 250.0 mm 0.1 mm
100.0 - 225.0 +/- (1% H + 0.1)
mm / inç
mm
1000 - 9999m/s
Otomatik
40 data
Evet
o
0-40C, 20 -90%Rh
Otomatik
AA pil 2 adet
124*67*30mm
245 gr
240 gr
TP-5
XT-5 / PT-5 / CT 2.5
XT-5 / PT-5
1.637,00
867,00
674,00
Ekstra
Ekstra
Ekstra
H=Ölçülen deðer
Kod No.
1100 128
1100 129
1100 130
Prob
XT-5
PT-5
PT-5
Çap
Aralýk
5MHz Ø7mm 0.60-30.0mm
5MHz Ø10mm 1.00-300.0mm
5MHz Ø12mm 1.00-200.0mm
Uygulama
Fiyat (USD) Kalibrasyon
Küçük çaplý borular için
212,00
Ekstra
Standart uygulamalar için
347,00
Ekstra
174,00
Ekstra
Yüksek sýcaklýk için 300 kadar OC
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
49
ASA (ANALOG SHORE A) SHOREMETRE
MODEL
Kod No.
Skala
Uygulama alaný
Ölçüm aralýðý
Çözünürlük
Uç çýkýntýsý
Boyut
Aðýrlýk
Uç radyusu
Fiyat (USD)
Aðýrlýk
SHORE A (Analog)
54502 835
Shore A
Doðal kauçuk , yumuþak elastomer , v.b.
HA :10-90
1 HA
2,5 mm
115x60x25 mm
Yaklaþýk 0,16 kg
Ø 0.79 mm
180,00
Dahil
54502 835
ASD (ANALOG SHORE D) SHOREMETRE
MODEL
Kod
Skala
Uygulama alaný
Ölçüm aralýðý
Çözünürlük
Uç çýkýntýsý
Boyut
Aðýrlýk
Uç radyusu
Fiyat (USD)
Aðýrlýk
SHORE D (Analog)
54502 840
Shore D
Sert elastomer, plastik, sert kauçuk , v.b.
HD :20-90
1 HD
2,5 mm
115x60x25 mm
Yaklaþýk 0,16 kg
SR 0.1 mm
300,00
Dahil
54502 840
DSA (DÝJÝTAL SHORE A) SHOREMETRE
MODEL
Kod
Skala
Uygulama alaný
Ölçüm aralýðý
Çözünürlük
Güç
Boyut
Aðýrlýk
Uç radyusu
Fiyat (USD)
Aðýrlýk
50
SHORE A (Dijital)
54502 850
Shore A (Dijital)
Kauçuk türevleri, keçe, deri, yumuþak plastik
HA :20-90
± 0,5 HA
3x1,5 LR44 batarya
172 x29 x21 mm
Yaklaþýk 0,16 kg
SR 0.1 mm
760,00
Dahil
54502 850
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
SASA (SHORE A STANDI)
MODEL
54502 900
(Shoremetre standa dahil deðildir.)
SHORE A STANDI
Kod
Ölçüm tabla çapý
Boyut
Maksimum iþ parçasý yüksekliði
Aðýrlýk kütlesi
Aðýrlýk
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
54502 900
Ø 100 mm
116x160x285
75 mm
1 kg.
Yaklaþýk 5.5 kg
320,00
Ekstra
SASD (SHORE D STANDI)
MODEL
54502 905
(Shoremetre standa dahil deðildir.)
SHORE D STANDI
Kod
Ölçüm tabla çapý
Boyut
Maksimum iþ parçasý yüksekliði
Aðýrlýk kütlesi
Aðýrlýk
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
54502 905
Ø 100 mm
116x160x285
75 mm
5 kg.
Yaklaþýk 9.5 kg
400,00
Ekstra
SDSA (DÝJÝTAL SHORE A STANDI)
MODEL
Kod
Ölçüm tabla çapý
Boyut
Aðýrlýk kütlesi
Aðýrlýk
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
DÝJÝTAL SHORE A STANDI
54502 910
Ø 100 mm
116x160x370
1 kg.
Yaklaþýk 5,7 kg
360,00
Ekstra
54502 910
(Shoremetre standa dahil deðildir.)
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
51
ULTRASONÝK TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI MET - U1A
MET-U1A
Model Kod No. Sertlik Birimi
U1-A
Rockwell 'C'
Brinell
1120 101 Vickers
Shore
Tensile ,Rm
Ölçüm Aralýðý
Tekrarlanabilirlik
(20-70) HRC
(75-650) HB
(75-1000) HV
(23-102) HSD
(378-1736) Mpa
± 0,5 HRC
± 1%
±1%
± 1 HSD
-
Hata Sýnýrý Fiyat (USD) Kalibrasyon
1,5 HRC
10 HB
12 HV
2 HSD
5%
7.500,00
HT2000 TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI
MODEL
HT2000 TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI
Kod No.
Ölçüm Prensibi
Ölçüm Hassasiyeti
Gösterge Ekraný
Sertlik Skalasý
Ölçüm Aralýðý
1100 103
Leeb Sertlik Ölçümü
± 0.3% HL = 800, Tekrarlanabilirlik: ± 2HL
Dijital LCD arka aydýnlatmalý
HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / sb
HL170-960 / HRC17-69 / HRB13-101.7 / HB20-655 / HV80-941 / HS32-99.5 /
sb (rm) 255-2180N/mm 2
DU Uzun tip
Üniversal açý UA
11 farklý malzeme seçimi
100 farklý veri depolama ve yeniden okuma
otomatik olarak hesaplanýr
Kullanýcý tarafondan izin verilen
Düþük pil gösterimi
RS232 mikro printer, bluetooth, bluetooth'tan yazýcý
Otomatik
1.5V AA alkalin pil 2 adet
-10 ~+40 º C
124*67*30
240 gr
ASTM A956, DIN 50156, GB / T 17394-1998
1.490,00
Ekstra
Prob Tipi
Prob Yönü
Malzeme Seçimi
Hafýza
Ýstatistik
Tekrar Kalibrasyon
Gösterge
Baðlantý
Kapanma
Güç kaynaðý
Çalýþma Sýcaklýðý
Boyutlar
Aðýrlýk
Standart
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
52
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Ekstra
HT1800 / HT1800PLUS TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI
D Prob
DL Prob
MODEL
Kod No.
Ölçüm Prensibi
Ölçüm Hassasiyeti
Gösterge Ekraný
Sertlik Skalasý
Ölçüm Aralýðý
Prob Tipi
Malzeme Seçimi
Hafýza
Ýstatistik
Tekrar Kalibrasyon
Gösterge
Bluetooth Mikro printer
Kominikasyon
Kapanma
Güç kaynaðý
Çalýþma Sýcaklýðý
Boyutlar
Aðýrlýk
Standart
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
HT1800PLUS
HT1800
1100 102
1100 101
Leeb Sertlik Ölçümü
± 0.3% HL = 800, Tekrarlanabilirlik: ± 2HL
Dijital Yüksek Kontrastlý LED
HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / HRA / ?b
HL170-960 / HRC19-70 / HRB13-109 / HB20-655 / HV80-940 / HS32-99.5 / HRA 30-88
D / DL (D standart)
10 farklý malzeme seçimi
36000 veri 400 grup depolama ve yeniden okuma
4000 veri 4 grup depolama ve yeniden okuma
Ortalama, Max, Min, standart sapma
Ortalama, Max, Min
Kullanýcý tarafýndan izin verilen
Düþük pil gösterimi
Standart içinde
RS232 mikro printer, bluetooth, bluetooth'tan yazýcý
Otomatik
3.7V Li-on þarjedilebilir pil
-14 - +60 º C
148*44*22
110 gr
ASTM A956, DIN 50156, GB / T 17394-1998
2.118,00
1.637,00
Ekstra
HTB 3000 PORTATÝF BRÝNELL SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI
MODEL
HTB 3000
Kod No.
Test Kuvveti
Test Bilyasý
Test Aralýðý
Maksimum Ölçülebilecek
Ýþ Parçasý Boyutlarý
Ýz Hatasý
Tekrarlanabilirlik Hatasý
Test Kuvveti Hatasý
Aðýrlýk
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
1100-105
3.000 Kg
10mm Karbür Bilya
32-650HBW
350mm (Yükseklik),
100mm (Boðaz Derinliði)
ISO 6506, veASTM E10 ‘a uygundur
ISO 6506, veASTM E10 ‘a uygundur
ISO 6506, veASTM E10 ‘a uygundur
13,8 Kg
7.800,00
Ekstra
STANDART AKSESUARLAR
- Test Ünitesi
- Taþýma Kolu
- Brinell Test Mastarý
- Tabla : Düz –V-Tip-Küresel Tip
- 20X Okuma Mikroskobu
- 10mm yedek bilya
PORTATÝF SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI ÝÇÝN EKSTRA AKSESUARLAR
Kod No.
1100 104
1100 105
1100 106
1100 107
1100 108
1100 109
1100 110
1100 111
1100 112
1100 113
1100 114
Açýklama
Bluetooth Mikroprinter
Karbür Prob ucu D problar için
Kablo bilgisayar baðlantýsý için
D prob gövdesi
Ölçüm Probu D
Ölçüm Probu DU
D prob için küçük destek ringi
Sertlik cihazlarý için program
Standart sertlik Bloðu D
D prob için Standart ring
Özel Destek ring seti 12 parça
Fiyat (USD)
674,00
58,00
33,00
153,00
674,00
770,00
29,00
58,00
231,00
29,00
405,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Kalibrasyon
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
53
MVHTX-1000 / MVHT-1000 DÝJÝTAL MÝKRO VÝKERS SERTLÝK ÖLÇME CIHAZLARI
Standart aksesuarlar
- 6 Adet Aðýrlýk
- 1 Adet Aðýrlýk Tutma Aparatý
- 1 Adet XY Tablasý
- 1 Adet Mengene
- 1 Adet Mandren Tipi Tutucu
- 1 Adet Ýnce malzemeler için Tutucu
- 1 Adet Mini Su Terazisi
- 2 Adet Sertlik Bloðu (HV0,2 ve HV1)
- 1 Adet Kullaným Kýlavuzu
MVHTX-1000
MODEL
MVHTX-1000
Kod No.
Sertlik Deðeri Aralýðý
Test Yükü
Çözünürlük
Gösterge Ekraný
Objektif
Oküler
Toplam Büyütme
Objektif Deðiþimi
Yük Kontrolü
Test Süresi
Ýstatistik
Maks. Ýþ Parçasý Yüksekliði
XY Tabla Ebadý
Hareket Aralýðý
Boyutlar
Aðýrlýk
Güç Kaynaðý
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
54
MVHT-1000
MVHT-1000
1250 007
1250 006
(200 ~ 300) HV0.05 ± 5.0% (400 ~ 500) HV0.1, (700 ~ 800)
HV0.2 ± 4.0% (700 ~ 800) HV0.5, HV1 ± 3.0%
0.098N (10gf), 0.245N (25gf), 0.49N (50gf), 0.9807N (100gf), 1.961N (200gf),
2.942N (300gf), 4.903N (500gf), 9.807N (1000gf)
0.125 µm 20x / 0.0625 µm 40x
0.0625 µm
LCD Dokunmatik Ekran
LCD Ekran
20x, 40x
10x, 40x
10x
200x, 400x
100x, 400x
Motorize
Manuel
Otomatik yükleme boþaltma
0-60s (5 saniyede 1 adým)
Ortalama, Max, Min, standart sapma
100mm
100*100mm
25*25mm
480×305×545mm
44 Kg Brüt / 30 Kg Net
AC220V
15.132,00
11.512,00
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
VHT-10Z / VHT-30Z DÝJÝTAL VÝKERS SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZLARI
Standart aksesuarlar
- 1 Adet Düz numune tablasý
- 1 Adet V numune tablasý
- 1 Adet Yerleþik yazýcý
- 1 Adet Mini Su Terazisi
- 2 Adet Sertlik Bloðu (HV0,2 ve HV1)
- 1 Adet Kullaným Kýlavuzu
- 1 Adet RS232C Kablo
- 1 Adet Örtü
VHT-30Z
MODEL
VHT-10Z
VHT-30Z
Kod No.
Test Yükü
1250 008
4.903, 9.807, 19.61, 24.52,
29.42, 49.03, 98.07 N
(0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10 kgf)
1250 009
4.903, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42,
49.03, 98.07, 196. 1,294.2 N
(0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30 kgf)
Sertlik Bloðu
< 225 HV
>225HV
Çözünürlük
Gösterge Ekraný
Objektif
Oküler
Toplam Büyütme
Objektif Deðiþimi
Yük Kontrolü
Test Süresi
Ýstatistik
Maks. Ýþ Parçasý Yüksekliði
Boyutlar
Aðýrlýk
Güç Kaynaðý
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
HV5 - HV100
/
HV0.2 - HV5
/
<HV0.2
<6 / <12 /
<12
<4 / <8 /
<10
0.0625 µm 400x / 0.25 µm 100x
0.125 µm 200x / 0.25 µm 100x
LCD Ekran
10x, 40x
10x, 20x
10x
400x, 100x
200x, 100x
Motorize
Otomatik yükleme boþaltma
0-60s (5 saniyede 1 adým)
Ortalama, Max, Min, standart sapma
170mm / 130mm (uçtan itibaren)
530×225×630mm
50 kg.
AC220V
15.000,00
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
55
RBVHT-1875 ROCKWELL / BRÝNELL / VÝCKERS SERTLÝK ÖLÇME CIHAZI
Standart aksesuarlar
- 1 Adet Diamond Rockwell Uç
- 1 Adet Ø 1/16" HRB uç
- 1 Adet Büyük Düz Tabla
- 1 Adet Orta Düz Tabla / V Tabla
- 5 Adet Aðýrlýk (0, 1, 2, 3, 4)
- 2 Adet HRC Test Mastarý (Yüksek, Düþük)
- 1 Adet HRB Test Mastarý
- 4 Adet Eðim ayar civatasý
- 1 Adet Anahtar
- 1 Adet Güç kablosu
- 1 Adet RS232 kablosu
- 1 Adet Kullaným kýlavuzu
- 1 Adet Kalite sertifikasý
- 1 Adet Koruma örtüsü
- 1 Adet Dijital Oküler
- 1 Adet Mikroskop seti
- 1 Adet Dýþ Aydýnlatma
- 1 Adet Ýç aydýnlatma
- 1 Adet 2.5x objektif
- 1 Adet 5x objektif
- 1 Adet Slipped Testing Table
- 1 Adet Diamond Vickers Uç
- 2 Adet Ø 2.5mm, Ø5mm Bilya Uç
- 1 Adet Vickers Test MAstarý(HV30)
- 1 Adet Brinell Test Mastarý HBW/2.5/187.5)
- 1 Adet Eðim ölçer
- 2 Adet Sigorta
RBVHT-1875
MODEL
RBVHT-1875
Kod No.
Test Yükü N
Ön Yük
Toplam Yük
Uç
Sertlik Skalasý
Maks. Ýþ Parçasý Yüks.
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
1250 005
98.07N (10kg); Tolerans : ±2.0%
588.4N (60kg), 980.7N (100kg), 1471N(150kg); Tolerans : ±1.0%
Diamond Koni Uç / Ø1/16"mm Bilya Uç
HRA, HRB, HRC, HRD
175mm
14.001,00
Ekstra
Rockwell Sertlik Ölçme Teknik Özellikler
Sertlik
Skalasý
Sertlik Aralýðý Standart
Mastara göre
Maks.
Tolerans Deðeri
(20~<75)HRA
(>75~<88)HRA
(20~<45)HRB
(>45~<80)HRB
(>80~<100)HRB
(20~<70)HRC
±2HRA
±1.5HRA
±4HRB
±3HRB
±2HRB
±1.5HRC
HRA
HRB
HRC
Tekrarlanabilirlik
<0.02(100-H) yada 0,8 HR
<0.04(130-H) yada 1.2 HR
<0.02(100-H) yada 0,8 HR
Brinell Sertlik Ölçme Teknik Özellikler
MODEL
RBVHT-1875
Test Yükü N
Uç
Skala
Büyütme
Objektif
Maks. Ýþ Parçasý Yüks.
294.2N(30kg), 306.5N(31.25kg), 612.9N(62.5kg),
980.7N(100kg), 1839N(187.5kg); Tolerans ±1.0%
Ø2.5mm, Ø5mm Bilya Uç
HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5
HBW5/62.5, HBW10/100, HBW25/187.5
15×
2.5×(çözünürlük 0.5µm), 5×(çözünürlük 0.25µm)
2.5×:Max yüks. 95mm / 5×:Max yüks. 115mm
Sertlik Test
Mastarý
(HBW)
<125
<125<HBW<225
>225
Tolerans Tekrarlana(%)
bilirlik
(%)
±3
±2.5
±2
Vickers Sertlik Ölçme Teknik Özellikler
MODEL
RBVHT-1875
Test Yükü N
Uç
Skala / Büyütme / Objektif
Maks. Ýþ Parçasý Yüks.
294.2N(30kg), 980.7N(100kg); Tolerans ±1.0%
Diamond Vickers Uç
HV30, HV100 / 15× / 5×(çözünürlük 0.25µm)
115mm
Tolerans
Sertlik Skalasý
HV30
HV100
56
Sertlik Mastarý Deðeri Tolerans
£250HV
±3%
±2%
300~1000HV
Tekrarlanabilirlik
Sertlik Mastarý Deðeri
£225HV
>225HV
Tolerans
6%
4%
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
3
2,5
2
BHT-3000 EKONOMÝK MODEL DÝJÝTAL BRINELL SERTLÝK ÖLÇME CIHAZI
Standart aksesuarlar
- 3 Adet Ø2.5, Ø5, Ø10mm Bilya Uç
- 1 Adet Büyük Düz Tabla
- 1 Adet Küçük Düz Tabla
- 1 Adet V Tabla
- 1 Adet Test Mastarý HBW10/3000 150~250
- 1 Adet Test Mastarý HBW5/750 150~250
- 1 Adet Sigorta
- 1 Adet Güç Kablosu
- 1 Adet Kullaným Kýlavuzu
- 1 Adet Kalite sertifikasý
- 1 Adet 20x Mikroskop
- 1 Adet RS232 kablo
- 1 Adet Koruma örtüsü
BHT-3000
MODEL
BHT-3000
Kod No.
Test Yükü
1250 001
612.9 N(62,5 kg), 980 N(100 kg), 1226 N(125 kg),
1839N(187.5kg), 2453 N(250 kg),
4900 N (500 Kg), 7355 N (750 Kg), 9800 N (1000 Kg),
14700 N (1500 Kg), 29400 N (3000 Kg)
8 - 650 HBW
Ø2.5mm, Ø5mm, Ø10mm Bilya Uç
20x
0.00125mm
220mm ( uçtan itibaren 135mm)
753*530*236mm
123Kg
220V
11.467,00
Ekstra
Ölçüm Aralýðý
Uç
Büyütme
Mikrometre çözünürlüðü
Maks. iþ Parçasý Yüksekliði
Boyutlar
Aðýrlýk
Güç Kaynaðý
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
Sertlik Test
Mastarý (HBW)
<125
125<HBW<225
>225
Tolerans
(%)
Tekrarlanabilirlik
(%)
±3
±2.5
±2
±3.0
±3.0
±2.5
BHTX-3000 DÝJÝTAL BRÝNELL SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZLARI
Standart aksesuarlar
- 3 Adet Ø2.5, Ø5, Ø10mm Bilya Uç
- 1 Adet Büyük Düz Tabla
- 1 Adet Küçük Düz Tabla
- 1 Adet V Tabla
- 1 Adet Test Mastarý HBW10/3000 150~250
- 1 Adet Test Mastarý HBW5/750 150~250
- 1 Adet Sigorta
- 1 Adet Güç Kablosu
- 1 Adet Kullaným Kýlavuzu
- 1 Adet Kalite sertifikasý
- 1 Adet 20x mikroskop
- 1 Adet RS232 kablo
- 1 Adet Koruma örtüsü
BHTX-3000
MODEL
BHTX-3000
Kod No.
Test Yükü
1250 002
612.9 N(62,5 kg), 980 N(100 kg), 1226 N(125 kg),
1839N(187.5kg), 2453 N(250 kg),
4900 N (500 Kg), 7355 N (750 Kg), 9800 N (1000 Kg),
14700 N (1500 Kg), 29400 N (3000 Kg)
8 - 650 HBW
Ø2.5mm, Ø5mm, Ø10mm Bilya Uç
20x
0.00125mm
225mm ( uçtan itibaren 135mm)
789*543*225mm
130Kg
220V
19.334,00
Dahil
Ölçüm Aralýðý
Uç
Büyütme
Mikrometre çözünürlüðü
Maks. iþ Parçasý Yüksekliði
Boyutlar
Aðýrlýk
Güç Kaynaðý
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
57
RHT-150D / RHT-150AO ROCKWELL SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZLARI
Standart aksesuarlar
- 1 Adet HRC Uç
- 1 Adet HRB Uç
- 1 Adet Test Tablasý Düz Büyük
- 1 Adet Test Tablasý Düz Orta
- 1 Adet Test Tablasý V Tabla
- 2 Adet Test Mastarý HRC (Yüksek, Düþük deðer)
- 1 Adet Test Mastarý HRB
- 3 Adet Aðýrlýk (HRA, HRB, HRC)
- 1 Adet RS-232 Kablo
RHT-150AO
MODEL
RHT-150D
RHT-150D
Kod No.
Ön Yük
Test Yükü
Yük Uygulama
Temas Süresi
Printer
Bilgi Çýkýþý
Gösterge Ekraný
Diðer Sertlik Skalalarýna Çevirim
Maks. Ýþ Parçasý Yüksekliði
Boyutlar
Aðýrlýk
Güç Kaynaðý
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
RHT-150AO
1250 004
1250 003
98.07N (10kg); Tolerans : ±2.0%
588.4N (60kg), 980.7N (100kg), 1471N(150kg); Tolerans : ±1.0%
Aðýrlýk ile Motorize
Aðýrlýk ile Motorize
2 - 60 saniye ayarlanabilir
Yerleþik
RS232C
Dijital
Analog
Evet
175mm / 165mm Uçtan itibaren
520*215*700mm
525*210*730mm
78 Kg
220V
6.600,00
2.956,00
Ekstra
MASA TÝPÝ SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZLARI ÝÇÝN EKSTRA AKSESUARLAR
Kod No.
1250 050
1250 051
1250 052
1250 053
1250 054
1250 055
1250 056
1250 057
1250 058
1250 059
1250 060
1250 061
1250 062
1250 063
1250 064
1250 065
58
Açýklama
HB ölçüm ucu Ø 2.5 mm
HB ölçüm ucu Ø 5 mm
HB ölçüm ucu Ø 10 mm
Mikro vikers ölçüm ucu
Vikers ölçüm ucu
HRC ölçüm Ucu
Test Tablasý Ø150mm
Test Tablasý Ø200mm
Test Tablasý ince malzemeler için
Test Tablasý Çatal
Aydýnlatma Lambasý MV cihazý için
Aydýnlatma Lambasý Brinell cihazý için
Sertlik Test Bloðu HRC 30-35
Sertlik Test Bloðu HRC 45-50
Sertlik Test Bloðu HRC 53-60
Sertlik Test Bloðu Brinell 2,5/1875 HB180-230 Fiyat (USD)
120,00
120,00
120,00
318,00
318,00
239,00
318,00
350,00
477,00
556,00
12,00
159,00
64,00
64,00
64,00
120,00
Kalibrasyon
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP
MODEL
SMB-3010B
Kod No.
Optik Kafa
Ayarlanabilir Aralýk
Oküler
1200 101
Binoküler 45° Açýlý
55-75mm, 360° dönebilir.
WF5×
WF10×
WF15×
WF20×
2×, 4×
1×, 2×
1×, 3×
20x, 40x (Standart oküler ile
76mm
Epi-illumination 12V/ 10W
Diascopic Illumination 12V/ 10W
68cm*31cm*38cm
560,00
Ekstra
Objektif
Toplam Büyütme
Çalýþma Aralýðý
Aydýnlatma
Paket Ölçüleri
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
SMB-3010B
Not: Standart, Opsiyonel
SMT-3020T STEREO MÝKROSKOP
MODEL
SMT-3020T
Kod No.
Optik Kafa
1200 102
Binoküler 45° Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm
Binoküler 60° Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm
Trinoküler 45° Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm
WF 10× / 20
WF 15× / 16
WF 20× / 12
WF 30×
10x
0.7× - 3×
1×, 4.5×
2x
0,75x
0,63x
0,5x
1:4.3
1:4.5
10x, 45x (Standart oküler ile
97mm
Led aydýnlatma 1W
Led aydýnlatma 1W
36.5cm*31cm*52cm, 1 karton, 6kg
1.015,00
Ekstra
Oküler Geniþ Alan
Oküler Çapraz Çizgili
Zoom Objektif
Yardýmcý Objektif
SMT-3020T
Zoomlama Oraný
Toplam Büyütme
Çalýþma Aralýðý
Aydýnlatma
Paket Ölçüleri
Fiyat (USD)
Paket Ölçüleri
Not: Standart, Opsiyonel
YMR-150 USB DÝJÝTAL MÝKROSKOP
YMR-150
Kod No.
Büyütme
Odaklama
Çözünürlük
Çalýþma Ortamlarý
Yazýlým Fonksiyonlarý
Fotograf
Videografi
Görüntü Formatý
Ölçüm
Kalibrasyon Cetveli
Maksimum Ölçü
Iþýk Kaynaðý
Görüntü Hýzý
Arayüzey
Cihaz Boyutlarý
Brüt Aðýrlýk
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
1200 117
1/10-500X
Manuel Odaklama
5 MP.2592*1944,1600*1200,640*480.320*240
Windows 7/ XP/ Vista/ Mac OS/ Linux
Fotograf Çekimi,Video Kaydý, Ölçüm, Metin Giriþi
Yazýlýmdan veya kablodan, titreþimsiz çekim fonksiyonu
Yüksek Sýkýþtýrma Oraný. 3.6 GB/11 saat
JPEG ; Video formatý : WMV/ DZC
Yay uzunluðu, Ýki nokta arasý mesafe, açý
Hassasiyet 0.5 mm
ø 17 mm X 118 mm
LED,ayarlanabilir parlaklýk
30 fps
USB 2.0
19 mm (Uzunluk) X12 mm (Geniþlik ) X 3 mm (Kalýnlýk)
160 gram
390,00
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
59
MM-6000B TERS METAL MÝKROSKOBU
MODEL
MM-6000B
Kod No.
Optik Kafa
Oküler Ekstra Geniþ Alan
Akromatik Objektif
1200 103
Trinoküler 30° Açýlý Eðimli Göz Bebeði Aralýðý 48-75mm
EW 10× / 20
4 × / 0,1 / ¥ / - WD 17.3mm
5 × / 0.12 / ¥ / - WD 15.4mm
10 × / 0.25 / ¥ / - WD 10.0mm
20 × / 0,40 / ¥ / 0 WD 5.8mm
40 × / 0.65 / ¥ / 0 WD 0.52mm
40 × / 0,60 / ¥ / 0 WD 2.9mm
50 × / 0,75 / ¥ / 0 WD 0.32mm
80 × / 0,90 / ¥ / 0 WD 0.2mm
100 × / 0,80 / ¥ / 0 WD 2mm
100x, 200x, 400x Standart
Kayar Tabla Klipslerle birlikte
120*78
Koaksiyel kaba ve ince ayar, Dikey objektif hareketi,
tur baþýna hareket 37.7mm, ince ayar 0.2mm
Halojen lamba 6V / 30W,
Mavi, Sarý, Yeþil ve Buzlu cam
36.5cm*31cm*52cm, 1 karton, 6kg
Toplam Büyütme
Tabla
Tabla Çalýþma Aralýðý
Fokus
Aydýnlatma
Filtre 4 renk
Paket Ölçüleri
Polarizasyon Adaptörü
Fotoðraf Makine Adaptörü
Kamera Adaptörü
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
MM-6000B
4.200,00
Ekstra
Not: Standart, Opsiyonel
DSM-340 LCD STEREO MIKROSKOP
MODEL
DSM-340 LCD
Kod No.
Dijital Özellikler
1200 104
Kamera
Çözünürlük
Fotoðraf Çözünürlüðü
Video Çözünürlüðü
Fotoðraf / Video Oynatma
LCD Ekran
Video Çýkýþý
Harici Arayüz
Menü Dili
Hafýza
Pozlama Modu
Renk Modu
Renkler
Beyaz Dengesi
Tarih Modu
Objektif Büyütme Aralýðý
Zoom yakýnlaþtýrma oraný
Dijital Büyütme
Toplam Büyütme
Görme alaný
Aydýnlatma
Çalýþma Mesafesi
Dahili LED Baz Aydýnlatma: 45pcs LED Ampüller, 5W
100V-240V 60Hz/50Hz
4.550,00
Ekstra
Optik Özellikler
Iþýk Kaynaðý
Voltaj Giriþi
Iþýk Kaynaðý
Voltaj Giriþi
5 Mega Piksel
2560 × 1920
2560 × 1920 ~ 1600 × 1200
720P/30fps
Evet
9 inç Çözünürlük 1200 X 800
HDMI
Projektör / Monitör
Ýngilizce / Çince
SD kart
Otomatik / Manuel
Renkli / Siyah / Beyaz / Negatif
Siyah / Beyaz / Kýrmýzý / Yeþil / Mavi
Otomatik / Manuel
Yýl, Ay, Gün, Saat, Dakika
0,7 × -4.5
1:6.5
8x
19 × -120 ×
6.8 × 8,9-1,0 × 1.3mm
Dört-zon LED Halka Aydýnlatma
88mm
DSM-340 LCD
MÝKROSKOPLAR ÝÇÝN EKSTRA AKSESUARLAR
Kod No.
1200 118
1200 119
1200 107
1200 108
1200 109
1200 110
1200 111
1200 112
1200 113
1200 114
1200 115
1200 116
60
Açýklama
Kalibrasyon cetveli (Taksimat 0,1mm)
Kalibrasyon cetveli (Taksimat 0,01mm)
0.5X microscope adaptor
30mm Kamera baðlantý Adaptörü
30.5 mm Kamera baðlantý Adaptörü
Oküler WF15X
Oküler WF20X
Objektif 2X
Oküler 15X/16
Oküler 20X/12
Oküler 30X
Led Aydýnlatma
Fiyat (USD)
60,00
120,00
105,00
35,00
35,00
53,00
60,00
140,00
140,00
140,00
140,00
315,00
Kalibrasyon
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
DMM-340 LCD STEREO MIKROSKOP
MODEL
DMM-340 LCD
Kod No.
Dijital Özellikler
1200 105
Kamera
Çözünürlük
Fotoðraf Çözünürlüðü
Video Çözünürlüðü
Fotoðraf / Video Oynatma
LCD Ekran
Video Çýkýþý
Harici Arayüz
Ölçüm ve Konumlandýrma
Hafýza
Pozlama Modu
Renk Modu
Renkler
Beyaz Dengesi
Tarih Modu
Objektif Büyütme Aralýðý
Zoom yakýnlaþtýrma oraný
Dijital Büyütme
Toplam Büyütme
Görme alaný
Aydýnlatma
Çalýþma Mesafesi
Dahili LED Baz Aydýnlatma: 45pcs LED Ampüller, 5W
100V-240V 60Hz/50Hz
7.000,00
Ekstra
Optik Özellikler
DMM-340 LCD
Iþýk Kaynaðý
Voltaj Giriþi
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
5 Mega Piksel
2560 × 1920
2560 × 1920 ~ 1600 × 1200
720P/30fps
Evet
9 inç Çözünürlük 1200 X 800
HDMI
Projektör / Monitör
Artý þeklinde gösterge
SD kart
Otomatik / Manuel
Renkli / Siyah / Beyaz / Negatif
Siyah / Beyaz / Kýrmýzý / Yeþil / Mavi
Otomatik / Manuel
Yýl, Ay, Gün, Saat, Dakika
0,7 × -4.5
1:6.5
8x
19 × -120 ×
6.8 × 8,9-1,0 × 1.3mm
Dört-zon LED Halka Aydýnlatma
88mm
DP300 PROFÝL PROJEKTÖR
MODEL
Kod No.
Ekran Çapý
Açý Göstergesi Çözünürlüðü
X/Y Tabla Ölçüm Aralýðý
X/Y Tabla Boyutu
Ölçüm Hassasiyeti
Tekrarlanabilirlik
X/Y Cetvel Çözünürlüðü
Maksimum Parça Aðýrlýðý
Objektif
Objektif Büyütme Hassasiyeti
Aydýnlatma
Güç Kaynaðý
Net Aðýrlýk
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
DP300-150
DP300-200
1400 150
1400 200
312 mm
0,01 ° veya 1'
150*50 mm
280*150mm
± (4 + L/25) µm*
200*100mm
450*280mm
± (3 + L/75) µm*
0,003mm
0.5µm
10 Kg
50 Kg
10x,20x,50x,100x (10X standart)
0.08% kontur, % 0.12 yüzey
Kontur ve yüzey için 24v/150w halojen ampuller
AC220V
100 Kg
175 Kg
8.631,00
12.831,00
Ekstra
*L= Ölçülen iþ parçasý (mm)
DP300-200
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
61
YP300 PROFÝL PROJEKTÖR
MODEL
YP300
Kod No.
Ekran Çapý
Açý Göstergesi Çözünürlüðü
X/Y Tabla Ölçüm Aralýðý
X/Y Tabla Boyutu
Ölçüm Hassasiyeti
Tekrarlanabilirlik
X/Y Cetvel Çözünürlüðü
Maksimum Parça Aðýrlýðý
Objektif
Objektif Büyütme Hassasiyeti
Aydýnlatma
Güç Kaynaðý
Net Aðýrlýk
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
1400 250
300 mm
0,01 ° veya 1'
200*100mm Y:75mm
400*150mm
± (4 + L/25) µm*
0,003mm
0.5µm
30 Kg
10x,20x,50x,100x (10X standart)
0.08% kontur, % 0.12 yüzey
Kontur ve yüzey için 24v/150w halojen ampuller
AC220V
240 Kg
13.530,00
Ekstra
*L= Ölçülen iþ parçasý (mm)
PROFÝL PROJEKTÖRLER ÝÇÝN AKSESUARLAR
MODEL
Kod No
Etkili cam çapý
Tabla çapý
Dýþ boyutlar
Aðýrlýk
MODEL
Kod No
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
Döner Tabla
1400 105
90mm
162mm
240 * 174 * 20,3
2.7kg
Optik Kenar Sensörü
1400 103
1.680,00
Ekstra
MODEL
V Blok
Kod No
Maks. baðlanacak malzeme çapý
Montaj yüzeyinden merkeze olan yüksekliði
Dýþ ölçüler
Aðýrlýk
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
62
1400 104
Ø 30mm
45-59mm
65 * 140 * 157
1.3kg
474,00
Ekstra
KOD NO
Objektifler
Fiyat (USD)
Kalibrasyon
1400 100
1400 101
1400 102
Objektif Lens 10X
Objektif Lens 20X
Objektif Lens 50X
840,00
780,00
Ekstra
Ekstra
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Basým hatalarýndan firmamýz sorumlu deðildir. Katalogtaki bilgiler bilgilendirme amaçlýdýr. Genel bilgiler ve þartlar verdiðimiz teklifte geçerlidir.
Yamer Endüstriyel Ürünler Ticaret Limited Þirketi
Yunus Emre Mah. 7402 /3 sokak No : 32C Pýnarbaþý / Ýzmir / Türkiye Tel: +90 232 342 06 93 Pbx Fax: +90 232 342 06 95
www.yamerend.com.tr [email protected]
HAZIRLAYAN, BASIM ve TASARLAYAN: TEKNOFSET
Download

YAMER Fiyat listesi 2014 (1) - FAT