laboratuar cihazlarý
104
ölçüm cihazlarý “masa üstü”
Cihaz ergonomik ve dayanýklý gövdeye,
mikroprosese dayalý tasarýma ve suya dayanýklý
klavyeye sahiptir. Mikroproses iþletimli geniþ LCD
göstergesi hýzlý ve hassas ölçümlere olanak saðlar.
Otomatik kalibrasyon özelliði hýzlý çalýþma ve sonuç
almayý garanti eder. Elektrod deðiþimi çok pratik olup
takýlan elektrod otomatik olarak tanýmlanýr ve ekranda
onaylanýr.
Seçilen modele baðlý olarak pH & mV ve sýcaklýk
veya pH & mV & sýcaklýk & iletkenlik & TDS ve tuz
deðerleri saniyeler içinde ölçülür ve izlenir.
Arka ýþýklý LCD gösterge ile pH veya mV veya
iletkenlik veya TDS veya tuz veya oksijen veya sýcaklýk
deðerleri seçimli olarak izlenebilir.
Sýcaklýk ölçümü isteðe baðlý olarak °C veya °F olarak
yapýlabilir. Otomatik sýcaklýk ayarý (ATC) probu ile saðlanýr.
Maksimum ve minimum ölçüm deðerlerini hafýzada
saklayabilir. Hafýza kapasitesi 150 deðiþik datayý
saklayabilir ve istenildiðinde kullanýlabilir.
Kullaným kolaylýðý açýsýndan özel platforma ve
elektrod standýna sahiptir. USB kanalý ile bilgisayara
bilgi aktarýmýna olanak verir.
Masa tipi ölçüm cihazlarýnda
bulunan manyetik karýþtýrýcýlý özel
platform hassas ve hýzlý ölçümlere
olanak saðlar.
Karýþtýrma hýzý 2000 rpm’ye kadar
ayarlanabilir. Karýþtýrma maksimum
hacmi ise 1000 ml’dir.
Katalog No: 616.11.001
pH
-2.00 / 16.00 pH
ölçüm alaný
hassasiyet
kararlýlýk
dengeleme
± 0.01+1 digit
0.01 pH
ATC: 0 / 100°C
ORP
-1999 / -200 mV
-199.9 / 499.9 mV
500 / 2000 mV
± 2 + 1 digit
0.1 / 1 mv
N/A
Sýcaklýk
0 / 110°C
± 1+1 digit
0.1°C
Arka ýþýklý LCD gösterge ile pH
veya mV veya iletkenlik veya
TDS veya tuz veya oksijen veya
sýcaklýk deðerleri seçimli olarak
izlenebilir.
Katalog No: 616.12.001
pH
ORP
-2.00 / 16.00 pH -1999 / -200 mV
-199.9 / 499.9 mV
ölçüm alaný
500 / 2000 mV
hassasiyet ± 0.01+1 digit
kararlýlýk
0.01 pH
± 2 + 1 digit
0.1 / 1 mv
dengeleme ATC: 0 / 100°C
N/A
Sýcaklýk
0 / 110°C
± 1+1 digit
0.1°C
Ýletkenlik
0.0 / 199.9 µs
200 / 1999 µs
2.00 / 19.99 mS
20.0 / 100.0 mS
TDS
Tuz
DO
Oksijen
0.0 / 131.9 ppm 0.0 / 99.9 ppm 0 / 20.00 mg/L 0 / 200.0 %
132 / 1319 ppm 100 / 999 ppm 0 / 20.00 ppm
1.32 / 13.19 ppt 1.00 / 9.99 ppt
13.2 / 66.7 ppt 10.0 / 50.0 ppt
± 0.2 + 1 digit ± 2 % FS
± 2 % FS
0.01 mg / L
0.10%
0.1 µs / 0.1 mS 0.1 ppm / 0.1 ppt 0.1 ppm / 0.1 ppt
ATC: 0 / 60°C
ATC: 0 / 60°C
MSC: 0 / 50 ppt
MAC: 0 / 20000 ft
Download

Ürün detayları için tıklayınız