YAMER - YIL SONU KAMPANYASI
2014
01 EYLÜL - 31 ARALIK 2014 TARÝHLERÝ ARASINDA GEÇERLÝDÝR.
YAMER PHG-600 HASSAS YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRÝ + GRANÝT PLEYT + PROFÝL PLEYT STANDI
Özellikler
• Aktif sýcaklýk kompanzasyonu
• Hava Yastýðý sayesinde kolay hareket
• Kolay okuma için döner Lcd ekran
• Veri transferi için Usb ve RS232 seri
baðlantý noktalarý.
• Birden fazla referans noktasý belirleme
• Tolerans ve iþ kabulu
• Türkçe dahil birden fazla dil seçeneði
Ölçüm Hareketleri
• Yukarýda / aþaðýda temas
• Mil yukarý/aþaðý
• Delik yukarý/aþaðý
• Kanal ölçümü
• Diklik ölçümü
• Minumum ve maksimum farký
• Açý ölçme
• Mm / inch dönüþtürme
• 2D ölçüm özellikleri
• SPC
• 1000 adým hafýza
• Parça Programý yapma
PHG-600
Model
PHG-600
Kod No.
Ölçme aralýðý
Geniþletilebilir aralýk
Çözünürlük
Tekrar edilebilirlik
Maksimum ölçme hýzý
Ölçme kuvveti
Maksimum izin verilebilir hata*
L = mm uzunluk
Diklik Ölçümü**
Çalýþma süresi (pille)
Çalýþma sýcaklýðý
Aðýrlýk
Standart prob
350-600
600 mm
915 mm
0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Düzlemde 0,0015 mm
600 mm / sn
1 N ± 0,2
2+L / 330 µm
6 µm
8 saat
10°C 40°C arasý
25 kg
Ruby bilya çap 6 x 48 mm
M
NYA NE T FÝ
PA
Y
YI
2
SO
SI
4.185,60 EUR
L
+
I
AT
KA
*Deðerler standart prob ve 20°C ± 0,5°C geçerlidir.
**Elektronik prob ile.
N U K A M PA
A
NY
Kod No.
1350 100
Yüzey
Pleyt ölçüsü
Kalýnlýk Pleyt aðýrlýðý
Hassasiyet
(mm)
(mm)
(kg)
sýnýfý
1000*630
0
Kod No.
Stant Tipi
Ölçüler (mm)
1360 100
Profil
1000*630*750
150
Kod No.
Kampanya Ýçeriði
350-600
1350 100
1360 100
PHG-600 Hava Yastýklý Mihengir
Granit Pleyt 1000*630mm Kalite 0
Pleyt Standý Profil 1000*630mm
+
290
Liste Fiyatý
Net Fiyat
Kampanya Net Fiyat
6.976,00 EUR
5.580,80 EUR
4.185,60 EUR
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
DÝJÝTAL MÝKROMETRELER (HIZLI TÝP) IP65
Özellikler:
* DIN 863 normuna uygun
* IP65 korumasý yað ,su ve toza karþý
dayanýklýlýk saðlar.
* Hýzlý ölçüm imkaný (Tamburun her
devrinde hareketli mil 2 mm hareket
eder)
* Ýkinci cýrcýr mekanizmasý sayesinde
tek elle ölçüm imkaný
* Pil deðiþiminden sonra bile veri
görüntüsünün saklanmasý.
* Otomatik güç kapatma ve geniþ
LCD ekran
* Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir
* Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr
* 25 mm üzeri mikrometreler için ayar
çubuklarý dahildir.
* Plastik kutusundadýr
M
NYA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
35500 025-E2
193,20 USD
35
IP65
Kod No.
35500 025-E2
35500 050-E2
35500 075-E2
35500 100-E2
500 025-E2
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Liste Fiyatý
(USD)
Net Fiyat
(USD)
Kampanya Net
Fiyatý (USD)
0 - 25
25 - 50
50 - 75
75 - 100
0,001
0,001
0,001
0,001
±2
±2
±3
±3
276,00
304,00
331,00
359,00
220,80
243,20
264,80
287,20
193,20
212,80
231,70
251,30
DÝJÝTAL MÝKROMETRELER ABS IP65
Özellikler:
* DIN 863 normuna uygun
* IP65 korumasý yað, su ve toza karþý
dayanýklýlýk saðlar.
* Dönmeyen mil sayesinde ölçülen
parça zarar görmez
* ABS özelliði sayesinde hangi
pozisyonda açýlýrsa açýlsýn bulunduðu
yerdeki deðeri gösterir.
* Pil deðiþiminden sonra bile veri
görüntüsünün saklanmasý.
* Otomatik güç kapatma ve geniþ
LCD ekran
* Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir
* Gövde kýsmý boya üzeri plastik
kaplýdýr
* 25 mm üzeri mikrometreler için ayar
çubuklarý dahildir.
* Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri
ile kullanýlabilir.
* Plastik kutusundadýr
M
NYA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
35511 025A
203,00 USD
35
51 1 025A
IP65
Kod No.
35511 025A
35511 050A
35511 075A
35511 100A
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Liste Fiyatý
(USD)
Net Fiyat
(USD)
Kampanya Net
Fiyatý (USD)
0 - 25
25 - 50
50 - 75
75 - 100
0,001
0,001
0,001
0,001
±3
±3
±4
±4
290,00
324,00
357,00
391,00
232,00
259,20
285,60
312,80
203,00
226,80
249,90
273,70
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
3
M
32520 815
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
Özellikler:
* DIN 862 normuna uygun
* Mutlak sýfýr noktasý özelliði, ölçüm
aralýðýnýn herhangi bir yerinde, bir
baþlangýç noktasý ayarlanarak, ara ölçüm
ve toplam ölçüm sonucunu görebilirsiniz.
* Kumpas ABS özelliði sayesinde ilk
kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný
hafýzada tutar ve bir dahaki pil deðiþimine
kadar sýfýrlama pozisyonu ayný kalýr.
* Kumpas hangi pozisyonda açýlýrsa açýlsýn
bulunduðu yerdeki deðeri gösterir.
* Geniþ Lcd ekraný sayesinde hýzlý ve
kolay okuma
* Sertleþtirilmiþ çelik çeneler
* Metrik - inç dönüþtürücü
* Derinlik ölçme çubuðu
* Plastik kutusundadýr
KA
DÝJÝTAL KUMPAS (ABS)
45,50 USD
325
Kod No.
32520 815
32520 820
20 815
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Liste Fiyatý
(USD)
Net Fiyat
(USD)
Kampanya Net
Fiyatý (USD)
0-150
0-200
0,01
0,01
± 0,03
± 0,03
65,00
94,00
52,00
75,20
45,50
65,80
DÝJÝTAL KUMPAS IP67
32510 815
KA
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
Özellikler:
* DIN 862 normuna uygun
* Sertleþtirilmiþ çelik çeneler
* Metrik ve inç dönüþtürücü
* IP67 spesifikasyonuna göre su ve toza
karþý dayanýklýlýk
* Yeni tasarlanmýþ yapýsý yüksek kalite
ve hassasiyet içermektedir
* Plastik kutusundadýr
113,40 USD
325
Kod No.
32510 815
32510 820
IP67
10 815
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Liste Fiyatý
(USD)
Net Fiyat
(USD)
Kampanya Net
Fiyatý (USD)
0-150
0-200
0,01
0,01
± 0,03
± 0,03
162,00
216,00
129,60
172,80
113,40
151,20
DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP54
4
KA
32520 815AT
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
Özellikler:
* Mutlak sýfýr noktasý özelliði, Ölçüm
aralýðýnýn herhangi bir yerinde, bir
baþlangýç noktasý ayarlanarak, ara
ölçüm ve toplam ölçüm sonucunu
görebilirsiniz.
* Kumpas ABS özelliði sayesinde ilk
kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný
hafýzada tutar ve bir dahaki pil
deðiþimine kadar sýfýrlama pozisyonu
ayný kalýr.
* Kumpas hangi pozisyonda açýlýrsa
açýlsýn bulunduðu yerdeki deðeri
gösterir.
* Geniþ Lcd ekraný sayesinde kolay
okuma
* SPC veri çýkýþlý
* Yüksek hassasiyet ve uzun pil
ömürlüdür.
* Sertleþtirilmiþ çelik çeneler
* Plastik kutusundadýr
* Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile
kullanýlabilir.
63,70 USD
32
Kod No.
32520 815AT
32520 820AT
IP54
5 2 0 8 1 5 AT
Ölçüm aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
Liste Fiyatý
(USD)
Net Fiyat
(USD)
Kampanya Net
Fiyatý (USD)
0-150
0-200
0,01
0,01
± 0,02
± 0,03
91,00
128,00
72,80
102,40
63,70
89,60
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
N YA NET FÝ
PA
Y
KA
53,90 USD
361
Kod No.
36100 001
36101 001
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
M
I
AT
KA
KOMPARATÖR SAATÝ (0,001mm)
78,40 USD
361
00 001
Özellikler:
* JIS B 7503 normuna uygun
* Krom kaplamalý çelik gövde
* Serleþtirilmiþ ve leblenmiþ ölçüm mili
* Ölçüm milinin ani hareketlerine
dayanýklý taþ yataklama sistemi
sayesinde uzun çalýþma ömrü
* Çelik gövde üst kýsmýnda toz koruma
kapaðý
* Ayarlanabilir tolerans göstergeleri
* Ø 58 mm kadran, Ø 8h6 baðlama þaftý
* Plastik kutusundadýr
** Büyük ibrenin 1 tur dönmesi ile
meydana gelen ölçüm mili hareket miktarý
01 001
Ölçüm
aralýðý
(mm)
Çözünürlük
(mm)
Hata sýnýrý
(µm)
**
(mm)
Arka
kapak
Liste
Fiyatý
(USD)
Net
Fiyatý
(USD)
Kampanya
Net Fiyatý
(USD)
0-1
0-1
0,001
0,001
5
5
0,2
0,1
Düz
Düz
77,00
112,00
61,60
89,60
53,90
78,40
M
Özellikler:
* DIN 878 normuna uygun
* Krom kaplamalý çelik gövde
* Serleþtirilmiþ ve leblenmiþ ölçüm
mili
* Aþýnmaya karþý dayanýklý taþ
yataklama sistemi sayesinde uzun
çalýþma ömrü
* Çelik gövde üst kýsmýnda toz
koruma kapaðý
* Ayarlanabilir tolerans göstergeleri
* Ø 58 mm kadran, Ø 8h6 baðlama
þaftý
* Plastik kutusundadýr
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
KOMPARATÖR SAATÝ (0,01mm)
25,90 USD
361
51 910
Ölçüm aralýðý Çözünürlük Hata sýnýrý Arka
(mm)
(mm)
(µm)
kapak
Kod No.
36151 910
0-10
0,01
17
Liste Fiyatý
(USD)
Net Fiyatý
(USD)
Kampanya Net
Fiyatý (USD)
37,00
29,60
25,90
Kulaklý
Veri Çýkýþ Kablosu Ara Ünite
* USB den bilgisayara baðlanarak
verilerin hýzlý transferi
* Tek bir ünite ile kumpas, mikrometre
komparatör ve mihengirden veri
transfer olanaðý
* Bazý diðer marka ölçü aletleri ile birlikte
kullanýlabilr.
* Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile
kullanýlabilir.
N YA NET FÝ
PA
Y
M
I
AT
KA
SPC SÝSTEMLER
147,00 USD
35
0 0 0 D P- U N
Kod No.
35000 DP-UN
Liste Fiyatý
(USD)
Net Fiyatý
(USD)
Kampanya Net
Fiyatý (USD)
210,00
168,00
147,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
5
DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ
KA
M
NYA NET FÝ
PA
Y
I
AT
Özellikler:
* DIN 878 normuna uygun
* Hem rakamsal hemde analog
çizgilerden ölçü takibi
* Okunmasý kolay büyük ekran
* Metrik ve inç dönüþtürücü
* ABS özelliði sayesinde ilk
kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný
hafýzada tutar
* USB veri çýkýþlý
* Cam direnç sensorü sayesinde
yüksek istikrar
* Otomatik ve manuel güç kapatma
* Baðlantý þaftý Ø 8 mm
* Kadran : Ø 58 mm
* Plastik kutusundadýr
156,10 USD
365
06 110
36506 110
36506 125
36506 150
Kod No.
36506 110
36506 125
36506 150
Ölçüm aralýðý Çözünürlük
(mm)
(mm)
0-12,7
0-25,4
0-50
Hata sýnýrý
(µm)
Arka
kapak
Liste Fiyatý
(USD)
Net Fiyat
(USD)
Kampanya Net
Fiyatý (USD)
4
5
6
Düz
Düz
Düz
223,00
266,00
363,00
178,40
212,80
290,40
156,10
186,20
254,10
0,001
0,001
0,001
DÝJÝTAL KOMPARATÖR SAATLERÝ ABS
Özellikler:
* DIN 878 normuna uygun
* ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda
ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar
* Tolerans aralýðý ayarlama ve
geçer - geçmez bilgisini verme.
* + , - yönler deðiþtirilebilir
* SPC için usb veri çýkýþý
* Okunmasý kolay büyük ekran
* Metrik ve inç dönüþtürücü
* Baðlantý þaftý Ø 8 mm
* Kadran : Ø 58 mm
* Plastik kutusundadýr
* Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri
ile kullanýlabilir.
M
NYA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
36513 012AT
196,00 USD
36513 025AT
36
513 01
2 AT
36513 050AT
Kod No.
36513 012AT
36513 025AT
36513 050AT
6
Ölçüm aralýðý Çözünürlük Hata sýnýrý
(mm)
(mm)
(µm)
0-12,7
0-25,4
0-50
0,001
0,001
0,001
± 0,003
± 0,004
± 0,006
Arka
kapak
Liste Fiyatý
(USD)
Net Fiyat
(USD)
Kampanya Net
Fiyatý (USD)
Düz
Düz
Düz
280,00
350,00
480,00
224,00
280,00
384,00
196,00
245,00
336,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
PST 200 YÜKSEK PERFORMANSLI YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK TEST CÝHAZI
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
KA
PST-200
1.995,00 USD
PST 200
Model
Kod No.
Maksimum Kumanda Tarama Uzunluðu
Hata Sýnýrý
Sonuç Deðiþimi
Ölçüm Profili
Parametreler
Filtre
Numune Alma Uzunluðu
Deðerlendirme Uzunluðu
Veri Saklama Kapasitesi
Ýletiþim Arayüzü
Güç
Boyutlar
Aðýrlýk
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
Özellikler:
* Estetik ve Teknolojinin Birleþimi
* Yüksek test hýzý saðlamak için ARMçekirdek ve veri iþletimi
* Geniþ ölçüm aralýðý ve çoklu
parametreler
* Çok iþlevli ve düþük enerji tüketimli
128X64 FSTN LCD gösterge
* ISO,DIN,JIS,ANSI standartlarýna
uygun
* Standart Lityum Ýyon Batarya
sayesinde 10 saatten fazla çalýþma
süresi ve , Batarya Güç Durumu
Gösterimi
* Gerçek Zamanlý Haberleþme ve
takvim, 2 dakikadan fazla çalýþmama
durumunda otomatik uyku ve otomatik
uyanma sistemi
* Profesyonel endüstriyel tasarým
* PC ve printerle haberleþme
* Opsiyonel problar
PST-200
17.5 mm/ 0.7 inç
< ± 10 %
<6%
Pürüzlülük
Ra (0,005 µm-16 µm )
Rz, Rq, R, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz, JIS, Rsk,
Rku, Rsm, Rmr,
RC, PCRC, Gauss, D-T13565
0.25 mm, 0.8 mm, 2.5 mm
1-5
2M-2G Byte
USB 2.0
Ýçinde Lityum Ýyon batarya,USB þarj
140x55x47 mm
400 gram
2.850,00
2.280,00
1.995,00
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Kod No.
Prensib
Aralýk
Uç Radyusu
Uç Malzemesi
Temas Kuvveti
Uç Açýsý
Klavuz Dikey Radyus Özelliði
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
SENSÖR
Elektrik Ýndüktör
160 µ m
5µm
Elmas
4 m N ( 0.4 g f)
90 °
45 mm
7
M
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
* Shoremetre, vulkanize kauçuðun ve
plastik ürünlerin sertliðini ölçmek için
tasarlanmýþ bir alettir. Basit bir yapýsý
vardýr
* Kullanýmý kolaylýðý ve yüksek
çözünürlük
* GB/T531-1999 standartlarýna ve diðer
standartlara uygunluk gösterir. Ölçüm
deðeri, ek ibresi sayesinde kolaylýkla
okunur.
KA
ASA (ANALOG SHORE A) SHOREMETRE
126,00 USD
545
MODEL
02 835
SHORE A (Analog)
Kod No.
Skala
Uygulama alaný
Ölçüm aralýðý
Çözünürlük
Uç çýkýntýsý
Boyut
Aðýrlýk
Uç radyusu
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
54502 835
Shore A
Doðal kauçuk , yumuþak elastomer , v.b.
HA :10-90
1 HA
2,5 mm
115x60x25 mm
Yaklaþýk 0,16 kg
Ø 0.79 mm
180,00
144,00
54502 835
126,00
* Shoremetre sert kauçuk, baský tahtasý ve
buna benzer maddelerin sertliðini ölçmek
için tasarlanmýþtýr.
* GB/T531-2008 standartýna uygundur.
M
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
ASD (ANALOG SHORE D) SHOREMETRE
210,00 USD
545
MODEL
02 840
SHORE D (Analog)
Kod
Skala
Uygulama alaný
Ölçüm aralýðý
Çözünürlük
Uç çýkýntýsý
Boyut
Aðýrlýk
Uç radyusu
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
54502 840
Shore D
Sert elastomer, plastik, sert kauçuk , v.b.
HD :20-90
1 HD
2,5 mm
115x60x25 mm
Yaklaþýk 0,16 kg
SR 0.1 mm
300,00
240,00
54502 840
210,00
* Shore A dijital shore metre kauçuk
türevi, yumuþak plastik ,keçe, deri ve
benzeri maddelerin sertliðini ölçmeye
yarar.
* Bu ürün RS232 data çýkýþý , ölçüm
verileri ve donanýmlarýný bütünleþtirir.
* Az yer kaplayan , doðru ve hassas ölçüm ,
kolay taþýnabilir, pratik dizayn ve
çalýþtýrma kolaylýðý.
* Shore metre çoðunlukla kimya endüstrisi
ve bilimsel araþtýrmalarda kullanýlýr
8
M
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
DSA (DÝJÝTAL SHORE A) SHOREMETRE
532,00 USD
545
MODEL
02 850
SHORE A (Dijital)
Kod
Skala
Uygulama alaný
Ölçüm aralýðý
Çözünürlük
Güç
Boyut
Aðýrlýk
Uç radyusu
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
54502 850
Shore A (Dijital)
Kauçuk türevleri, keçe, deri, yumuþak plastik
HA :20-90
± 0,5 HA
3x1,5 LR44 batarya
172 x29 x21 mm
Yaklaþýk 0,16 kg
SR 0.1 mm
760,00
608,00
54502 850
532,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
KA
SASA (SHORE A STANDI)
* SASA, Shore test standý, kauçuk ve
mikro gözenekli malzemelerin, sertliðini
test etmek için özel kalibrasyon
aðýrlýðýna sahip Shore A ölçüm standýdýr.
224,00 USD
545
02 900
MODEL
SHORE A STANDI
Kod
Ölçüm tabla çapý
Boyut
Maksimum iþ parçasý yüksekliði
Aðýrlýk kütlesi
Aðýrlýk
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
54502 900
(Shoremetre standa dahil deðildir.)
54502 900
Ø 100 mm
116x160x285
75 mm
1 kg.
Yaklaþýk 5.5 kg
320,00
256,00
224,00
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
KA
SASD (SHORE D STANDI)
* SASD, Shore test standý, kauçuðun
sertliðini ölçmek için standart aðýrlýða
sahip Shore D ölçüm standýdýr.
280,00 USD
545
02 905
MODEL
SHORE D STANDI
Kod
Ölçüm tabla çapý
Boyut
Maksimum iþ parçasý yüksekliði
Aðýrlýk kütlesi
Aðýrlýk
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
509 20545
).ridliðed lihad adnats ertemerohS(
54502 905
Ø 100 mm
116x160x285
75 mm
5 kg.
Yaklaþýk 9.5 kg
400,00
320,00
280,00
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
KA
SDSA (DÝJÝTAL SHORE A STANDI)
* SDSA Shore test standý , kauçuk,
sertliðini test etmek için standart aðýrlýða
sahip test standý olup dijital Shore A için
özel olarak tasarlanmýþtýr.
252,00 USD
545
02 910
MODEL
54502 910
(Shoremetre standa dahil deðildir.)
Kod
Ölçüm tabla çapý
Boyut
Aðýrlýk kütlesi
Aðýrlýk
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
DÝJÝTAL SHORE A STANDI
54502 910
Ø 100 mm
116x160x370
1 kg.
Yaklaþýk 5,7 kg
360,00
288,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
252,00
9
M
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
Sertlik Ölçme ;
* Kalýnlýðý 1 mm'den baþlayan küçük parçalar,
et kalýnlýðý ince olan metaller, borular, sac ve
her türlü aðýrlýktaki parçalar
* Ulaþýlmasý zor yerlerdeki düzensiz þekilli
parçalar
* Test sýrasýnda uyguladýðý 15N yük sayesinde
parçanýn yüzeyinde gözle görülür
deformasyona neden olmaz.
* Düþük yük sayesinde metal kaplamalar,
parlak yüzeyler, krank mili, býçak gibi
malzemelerin sertliðini ölçme imkaný
* IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza karþý
dayanýklýlýk
* Gösterge ünite gövdesi alüminyum olup
ýsýya dayanýklýdýr.
* Ölçme metodu: Ultrasonik temas empedans
yöntemi (UCI method)
* Ölçme prensibi: Prob tarafýndan uygulanan
sabit kuvvet altýnda ucun serbest salýným
frekansýnýn tespitine dayanýr (Vickers elmas
piramit ucun akustik rezonasyonu)
* Sertlik cihazý gösterge ünitesi, 15N
ultrasonik prob, sertifika, yazýlým ve
bilgisayar baðlantý kablosu ile birlikte teslim
edilir.
* Orijinal taþýma cihazý içinde teslim edilir.
KA
ULTRASONÝK TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI MET - U1A
5.250,00 USD
M E T- U 1 A
Model Kod No.
U1-A
Sertlik Birimi
Rockwell 'C'
Brinell
1120 101 Vickers
Shore
Tensile ,Rm
Ölçüm Aralýðý
Tekrarlanabilirlik
Hata
Sýnýrý
(20-70) HRC
(75-650) HB
(75-1000) HV
(23-102) HSD
(378-1736) Mpa
± 0,5 HRC
± 1%
±1%
± 1 HSD
-
1,5 HRC
10 HB
12 HV
2 HSD
5%
Liste Fiyatý Net Fiyat Kampanya Net
(USD)
(USD)
Fiyat (USD)
7.500,00
6.000,00
5.250,00
HT2000 TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI
Avantajlarý:
*Evrensel IMPACT Direk modunda herhangi
bir açýda ve farklý bir prob ile ayar yapmadan
ölçüm yapýlabilir
* Yüksek hassasiyet: ± 2HL (0.3% HL800)
* Çift deðer görme (Leeb deðer ve farklý bir
dönüþüm deðeri ayný ekranda görüntülenebilir
* Arkadan aydýnlatmalý büyük LCD ekran
* Dövme çelik de dahil olmak üzere Onbir
farklý test malzemesi
* Çekme mukavemet deðeri
*RS232 ve bluetooth ile printer ve bilgisayar
baðlantýsý
* 100 veri hafýzasý
* Müþteriye yeniden kalibrasyon izni
* Otomatik olarak kapanma özelliði
* Kolay kullaným ve ekonomik fiyat
* Ekonomik ekstra aksesuarlar
* Türkçe dil seçeneði
10
KA
M
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
Özellikler:
HT2000 geliþmiþ ve son teknolojilerle
donatýlmýþ bir Leeb Sertlik Ölçme cihazýdýr.
HT 2000 yeni teknolojisi sayesinde herhangi
bir ölçüm yönü veya açýsý ayarlamadan ölçüm
yapar. Otomatik Açý kompanzasyon sistemi
sayesinde doðrusal bir hassasiyet sunar. HT
2000 ayrýca düþük maliyeti ile birçok özelliðe
sahiptir. HT2000 cihazý standart probunun
yaný sýra DL-2 prob ile de kullanýlabilir.
1.117,50 USD
HT2000
MODEL
HT2000 TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI
Kod No.
Ölçüm Prensibi
Ölçüm Hassasiyeti
Gösterge Ekraný
Sertlik Skalasý
Ölçüm Aralýðý
1100 103
Leeb Sertlik Ölçümü
± 0.3% HL = 800, Tekrarlanabilirlik: ± 2HL
Dijital LCD arka aydýnlatmalý
HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / sb
HL170-960 / HRC17-69 / HRB13-101.7 / HB20-655 / HV80-941 / HS32-99.5 /
sb (rm) 255-2180N/mm 2
DU Uzun tip
Üniversal açý UA
11 farklý malzeme seçimi
100 farklý veri depolama ve yeniden okuma
otomatik olarak hesaplanýr
Kullanýcý tarafondan izin verilen
Düþük pil gösterimi
RS232 mikro printer, bluetooth, bluetooth'tan yazýcý
Otomatik
1.5V AA alkalin pil 2 adet
-10 ~+40 º C
124*67*30
240 gr
ASTM A956, DIN 50156, GB / T 17394-1998
1.490,00
1.192,00
Prob Tipi
Prob Yönü
Malzeme Seçimi
Hafýza
Ýstatistik
Tekrar Kalibrasyon
Gösterge
Baðlantý
Kapanma
Güç kaynaðý
Çalýþma Sýcaklýðý
Boyutlar
Aðýrlýk
Standart
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
1.117,50
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
HT1800 / HT1800PLUS TAÞINABÝLÝR SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI
HT1800PLUS TAÞINABÝLÝR SERTLÝK
ÖLÇME CÝHAZI
HT1800Plus geliþmiþ ve son teknolojilerle
donatýlmýþ bir Leeb Sertlik Ölçme cihazýdýr.
HT1800Plus cihazýnýn gövdesi hem D hem de
DL prob kullanýmý için uygundur. Sadece prob
satýn alarak cihazýnýzý ekonomik bir þekilde
DL tipine çevirebilirsiniz.
D Prob
MODEL
HT1800PLUS
HT1800
1100 102
1100 101
Leeb Sertlik Ölçümü
± 0.3% HL = 800, Tekrarlanabilirlik: ± 2HL
Dijital Yüksek Kontrastlý LED
HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / HRA / ?b
HL170-960 / HRC19-70 / HRB13-109 / HB20-655 / HV80-940 / HS32-99.5 / HRA 30-88
D / DL (D standart)
10 farklý malzeme seçimi
36000 veri 400 grup depolama ve yeniden okuma
4000 veri 4 grup depolama ve yeniden okuma
Ortalama, Max, Min, standart sapma
Ortalama, Max, Min
Kullanýcý tarafýndan izin verilen
Düþük pil gösterimi
Standart içinde
RS232 mikro printer, bluetooth, bluetooth'tan yazýcý
Otomatik
3.7V Li-on þarjedilebilir pil
-14 - +60 º C
148*44*22
110 gr
ASTM A956, DIN 50156, GB / T 17394-1998
2.118,00
1.637,00
1.694,40
1.309,60
1.588,50
M
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
Kod No.
Ölçüm Prensibi
Ölçüm Hassasiyeti
Gösterge Ekraný
Sertlik Skalasý
Ölçüm Aralýðý
Prob Tipi
Malzeme Seçimi
Hafýza
Ýstatistik
Tekrar Kalibrasyon
Gösterge
Bluetooth Mikro printer
Kominikasyon
Kapanma
Güç kaynaðý
Çalýþma Sýcaklýðý
Boyutlar
Aðýrlýk
Standart
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
KA
H T 1 8 0 0 TA Þ I N A B Ý L Ý R S E RT L Ý K
ÖLÇME CÝHAZI
HT1800 Sertlik ölçüm cihazý HT1800Plus
modelinin bazý fonksiyonlarýndan arýndýrýlmýþ
fiyatý daha ekonomik olan bir cihazdýr.
DL Prob
1.227,75 USD
HT1800
1.227,75
N YA NE T FÝ
PA
Y
M
I
AT
KA
HTB 3000 PORTATÝF BRÝNELL SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZI
5.460,00 USD
HTB 3000
MODEL
Kod No.
Test Kuvveti
Test Bilyasý
Test Aralýðý
Maksimum Ölçülebilecek
Ýþ Parçasý Boyutlarý
Ýz Hatasý
Tekrarlanabilirlik Hatasý
Test Kuvveti Hatasý
Aðýrlýk
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
HTB 3000
1100-105
3.000 Kg
10mm Karbür Bilya
32-650HBW
350mm (Yükseklik),
100mm (Boðaz Derinliði)
ISO 6506, veASTM E10 ‘a uygundur
ISO 6506, veASTM E10 ‘a uygundur
ISO 6506, veASTM E10 ‘a uygundur
13,8 Kg
7.800,00
6.240,00
5.460,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
Özellikler:
* Test Prensibi : Elle 3000 kg-kuvvet uygulanmasýna
olanak veren hidrolik ünite..
* Kalýcý Ölçüm Ýzi: 3000 kg yükle ve 10 mm bilya ile
yeniden ölçüme olanak veren kalýcý iz..
* Yüksek güvenirlik : Malzemenin gerçek mekanik
özelliðini yansýtan ve masa tipi sertlik cihazlarýyla
ayný test yöntemde ölçüm yapar. Cihaz diðer düþük
hassasiyet ve güvenirlikteki Leeb (bilya sektirmeli )
cihazlara göre çok daha hassastýr. * Yüksek
hassasiyet : Ýz hatasý, tekrarlanabilme hatasý ve test
hassasiyeti masa tip sertlik cihazlarýyla ayný olup ISO
ve ASTM standartlarýna uygundur..
* Geniþ Uygulama Aralýðý : Basit Ölçme, kolay
taþýnmasý ve mengene benzeri yapýsýyla parçaya
düzgün baðlanabilldiði müddetçe her türlü þekil ve
boyuttaki büyük ve aðýr parçalarý atölyenin istenilen
yerinde ölçebilme olanaðý..
* Elde edilen mükemmel iz çapý sayesinde
mikroskopla kolay ölçüm yapýlýr ve çapa karþýlýk
gelen brinell deðeri taboldan okunur
* Çelik, demir, demir dýþý metaller, döküm parçalar,
dövme parçalar ve ýsýl iþlemli parçalar yerinde
Brinell metodu ile ölçülebilir.
Standart Aksesuarlar
* Test Ünitesi
* Taþýma Kolu
* Brinell Test Mastarý
* Tabla : Düz –V-Tip-Küresel Tip
* 20X Okuma Mikroskobu
* 10mm yedek bilya
11
BHT-3000 EKONOMÝK MODEL DÝJÝTAL BRINELL SERTLÝK ÖLÇME CIHAZI
Standart aksesuarlar
- 3 Adet Ø2.5, Ø5, Ø10mm Bilya Uç
- 1 Adet Büyük Düz Tabla
- 1 Adet Küçük Düz Tabla
- 1 Adet V Tabla
- 1 Adet Test Mastarý HBW10/3000 150~250
- 1 Adet Test Mastarý HBW5/750 150~250
- 1 Adet Sigorta
- 1 Adet Güç Kablosu
- 1 Adet Kullaným Kýlavuzu
- 1 Adet Kalite sertifikasý
- 1 Adet 20x Mikroskop
- 1 Adet RS232 kablo
- 1 Adet Koruma örtüsü
KA
M
NYA NET FÝ
PA
Y
I
AT
Bu modelde Brinell sertliði test cihazýnda
belirlenen test kuvvetinin uygulanmasýndan
sonra elde edilen çapýn cihazýn yanýnda verilen
mikroskop ile ölçülmesi ve d1 ile d2 çapýnýn
dijital göstergeye girilmesi ile otomatik olarak
hesaplanýr.
8.026,00 USD
B H T- 0 0 0
3
Sertlik Test
Mastarý (HBW)
Tolerans
(%)
Tekrarlanabilirlik
(%)
£125
125<HBW£225
>225
±3
±2.5
±2
£3.0
£3.0
£2.5
BHT-3000
MODEL
BHT-3000
Test Yükü
612.9 N(62,5 kg), 980 N(100 kg), 1226 N(125 kg),
1839N(187.5kg), 2453 N(250 kg),
4900 N (500 Kg), 7355 N (750 Kg), 9800 N (1000 Kg),
14700 N (1500 Kg), 29400 N (3000 Kg)
8 - 650 HBW
Ø2.5mm, Ø5mm, Ø10mm Bilya Uç
20x
0.00125mm
220mm ( uçtan itibaren 135mm)
753*530*236mm
123Kg
220V
11.467,00
9.173,60
Ölçüm Aralýðý
Uç
Büyütme
Mikrometre çözünürlüðü
Maks. iþ Parçasý Yüksekliði
Boyutlar
Aðýrlýk
Güç Kaynaðý
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
8.026,00
M
NYA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
BHTX-3000 DÝJÝTAL BRÝNELL SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZLARI
13.533,80 USD
BH T
MODEL
BHTX-3000
Kod No.
Test Yükü
1250 002
612.9 N(62,5 kg), 980 N(100 kg), 1226 N(125 kg),
1839N(187.5kg), 2453 N(250 kg),
4900 N (500 Kg), 7355 N (750 Kg), 9800 N (1000 Kg),
14700 N (1500 Kg), 29400 N (3000 Kg)
8 - 650 HBW
Ø2.5mm, Ø5mm, Ø10mm Bilya Uç
20x
0.00125mm
225mm ( uçtan itibaren 135mm)
789*543*225mm
130Kg
220V
19.334,00
15.467,20
Ölçüm Aralýðý
Uç
Büyütme
Mikrometre çözünürlüðü
Maks. iþ Parçasý Yüksekliði
Boyutlar
Aðýrlýk
Güç Kaynaðý
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
12
X- 3 0 0 0
13.533,80
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
KA
RHT-150D ROCKWELL SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZLARI
4.620,00 USD
RHT
-150D
MODEL
RHT-150D
Kod No.
Ön Yük
Test Yükü
Yük Uygulama
Temas Süresi
Printer
Bilgi Çýkýþý
Gösterge Ekraný
Diðer Sertlik Skalalarýna Çevirim
Maks. Ýþ Parçasý Yüksekliði
Boyutlar
Aðýrlýk
Güç Kaynaðý
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
1250 004
98.07N (10kg); Tolerans : ±2.0%
588.4N (60kg), 980.7N (100kg), 1471N(150kg); Tolerans : ±1.0%
Aðýrlýk ile Motorize
2 - 60 saniye ayarlanabilir
Yerleþik
RS232C
Dijital
Evet
175mm / 165mm Uçtan itibaren
520*215*700mm
78 Kg
220V
6.600,00
5.280,00
4.620,00
M
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
RBVHT-1875 ROCKWELL / BRÝNELL / VÝCKERS SERTLÝK ÖLÇME CIHAZI
9.800,70 USD
RB
MODEL
Kod No.
Test Yükü N
V H T- 1 8 7 5
RBVHT-1875
Ön Yük
Toplam Yük
Uç
Sertlik Skalasý
Maks. Ýþ Parçasý Yüks.
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
1250 005
98.07N (10kg); Tolerans : ±2.0%
588.4N (60kg), 980.7N (100kg), 1471N(150kg); Tolerans : ±1.0%
Diamond Koni Uç / Ø1/16"mm Bilya Uç
HRA, HRB, HRC, HRD
175mm
14.001,00
11.200,80
9.800,70
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
13
VHT-10Z / VHT-30Z DÝJÝTAL VÝKERS SERTLÝK ÖLÇME CÝHAZLARI
MODEL
VHT-10Z
VHT-30Z
Kod No.
Test Yükü
1250 008
4.903, 9.807, 19.61, 24.52,
29.42, 49.03, 98.07 N
(0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10 kgf)
1250 009
4.903, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42,
49.03, 98.07, 196. 1,294.2 N
(0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30 kgf)
/
HV0.2 - HV5
/
<HV0.2
<6 / <12 /
<12
<4 / <8 /
<10
0.0625 µm 400x / 0.25 µm 100x
0.125 µm 200x / 0.25 µm 100x
LCD Ekran
10x, 40x
10x, 20x
10x
400x, 100x
200x, 100x
Motorize
Otomatik yükleme boþaltma
0-60s (5 saniyede 1 adým)
Ortalama, Max, Min, standart sapma
170mm / 130mm (uçtan itibaren)
530×225×630mm
50 kg.
AC220V
15.000,00
12.000,00
KA
HV5 - HV100
M
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
Sertlik Bloðu
< 225 HV
>225HV
Çözünürlük
Gösterge Ekraný
Objektif
Oküler
Toplam Büyütme
Objektif Deðiþimi
Yük Kontrolü
Test Süresi
Ýstatistik
Maks. Ýþ Parçasý Yüksekliði
Boyutlar
Aðýrlýk
Güç Kaynaðý
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
VHT-30Z
10.500,00 USD
V H T- 3 0 Z
10.500,00
MVHTX-1000 / MVHT-1000 DÝJÝTAL MÝKRO VÝKERS SERTLÝK ÖLÇME CIHAZLARI
Kod No.
Sertlik Deðeri Aralýðý
Test Yükü
14
1250 007
(200 ~ 300) HV0.05 ± 5.0% (400 ~ 500) HV0.1, (700 ~ 800)
HV0.2 ± 4.0% (700 ~ 800) HV0.5, HV1 ± 3.0%
0.098N (10gf), 0.245N (25gf), 0.49N (50gf), 0.9807N (100gf),
1.961N (200gf), 2.942N (300gf), 4.903N (500gf), 9.807N (1000gf)
0.125 µm 20x / 0.0625 µm 40x
LCD Dokunmatik Ekran
20x, 40x
10x
200x, 400x
Motorize
Otomatik yükleme boþaltma
0-60s (5 saniyede 1 adým)
Ortalama, Max, Min, standart sapma
100mm
100*100mm
25*25mm
480×305×545mm
44 Kg Brüt / 30 Kg Net
AC220V
15.132,00
12.105,60
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
Çözünürlük
Gösterge Ekraný
Objektif
Oküler
Toplam Büyütme
Objektif Deðiþimi
Yük Kontrolü
Test Süresi
Ýstatistik
Maks. Ýþ Parçasý Yüksekliði
XY Tabla Ebadý
Hareket Aralýðý
Boyutlar
Aðýrlýk
Güç Kaynaðý
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
MVHTX-1000
KA
MODEL
10.592,40 USD
MV
H T X- 1 0 0 0
10.592,40
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
SMT-3020T STEREO MÝKROSKOP
MODEL
SMT-3020T
Kod No.
Optik Kafa
1200 102
Binoküler 45° Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm
Binoküler 60° Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm
Trinoküler 45° Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm
WF 10× / 20
WF 15× / 16
WF 20× / 12
WF 30×
10x
0.7× - 3×
1×, 4.5×
2x
0,75x
0,63x
0,5x
1:4.3
1:4.5
10x, 45x (Standart oküler ile
97mm
Led aydýnlatma 1W
Led aydýnlatma 1W
36.5cm*31cm*52cm, 1 karton, 6kg
1.015,00
812,00
Oküler Geniþ Alan
Oküler Çapraz Çizgili
Zoom Objektif
M
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
Yardýmcý Objektif
710,50 USD
SM
T- 3 0 2 0 T
Zoomlama Oraný
Toplam Büyütme
Çalýþma Aralýðý
Aydýnlatma
Paket Ölçüleri
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
710,50
Not: Standart, Opsiyonel
M
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
DSM-340 LCD STEREO MIKROSKOP
3.185,00 USD
DS
MODEL
Kod No.
Dijital Özellikler
M - 3 4 0 L CD
DSM-340 LCD
1200 104
Kamera
Çözünürlük
Fotoðraf Çözünürlüðü
Video Çözünürlüðü
Fotoðraf / Video Oynatma
LCD Ekran
Video Çýkýþý
Harici Arayüz
Menü Dili
Hafýza
Pozlama Modu
Renk Modu
Renkler
Beyaz Dengesi
Tarih Modu
Optik Özellikler Objektif Büyütme Aralýðý
Zoom yakýnlaþtýrma oraný
Dijital Büyütme
Toplam Büyütme
Görme alaný
Aydýnlatma
Çalýþma Mesafesi
Dahili LED Baz Aydýnlatma: 45pcs LED Ampüller, 5W
Iþýk Kaynaðý
100V-240V 60Hz/50Hz
Voltaj Giriþi
Liste Fiyatý (USD) 4.550,00
Net Fiyatý (USD) 3.640,00
Kampanya
Net Fiyatý (USD) 3.185,00
5 Mega Piksel
2560 × 1920
2560 × 1920 ~ 1600 × 1200
720P/30fps
Evet
9 inç Çözünürlük 1200 X 800
HDMI
Projektör / Monitör
Ýngilizce / Çince
SD kart
Otomatik / Manuel
Renkli / Siyah / Beyaz / Negatif
Siyah / Beyaz / Kýrmýzý / Yeþil / Mavi
Otomatik / Manuel
Yýl, Ay, Gün, Saat, Dakika
0,7 × -4.5
1:6.5
8x
19 × -120 ×
6.8 × 8,9-1,0 × 1.3mm
Dört-zon LED Halka Aydýnlatma
88mm
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
15
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
KA
DMM-340 LCD STEREO MIKROSKOP
4.550,00 USD
DM
MODEL
DMM-340 LCD
Kod No.
Dijital Özellikler
1200 105
Kamera
Çözünürlük
Fotoðraf Çözünürlüðü
Video Çözünürlüðü
Fotoðraf / Video Oynatma
LCD Ekran
Video Çýkýþý
Harici Arayüz
Ölçüm ve Konumlandýrma
Hafýza
Pozlama Modu
Renk Modu
Renkler
Beyaz Dengesi
Tarih Modu
Objektif Büyütme Aralýðý
Zoom yakýnlaþtýrma oraný
Dijital Büyütme
Toplam Büyütme
Görme alaný
Aydýnlatma
Çalýþma Mesafesi
Dahili LED Baz Aydýnlatma: 45pcs LED Ampüller, 5W
100V-240V 60Hz/50Hz
7.000,00
5.600,00
Optik Özellikler
Iþýk Kaynaðý
Voltaj Giriþi
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya
Net Fiyatý (USD)
16
M-340 LCD
5 Mega Piksel
2560 × 1920
2560 × 1920 ~ 1600 × 1200
720P/30fps
Evet
9 inç Çözünürlük 1200 X 800
HDMI
Projektör / Monitör
Artý þeklinde gösterge
SD kart
Otomatik / Manuel
Renkli / Siyah / Beyaz / Negatif
Siyah / Beyaz / Kýrmýzý / Yeþil / Mavi
Otomatik / Manuel
Yýl, Ay, Gün, Saat, Dakika
0,7 × -4.5
1:6.5
8x
19 × -120 ×
6.8 × 8,9-1,0 × 1.3mm
Dört-zon LED Halka Aydýnlatma
88mm
4.550,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
MM-6000B TERS METAL MÝKROSKOBU
KA
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
MM-6000B
2.940,00 USD
MM
-6000B
Giriþ
MM-6000B sadece çok çeþitli
metallerin,alaþýmlarýn,metalik olmayan
malzemelerin, entegre devrelerin
tanýmlanmasý ve analizi için deðil ayný
zamanda mikro-parçacýklarýn,tellerin ve
yüzey kaplamalarýn da incelenmesinde
kullanýlabilir. Trioküler sisteme kamera
eklenerek görüntü alýnabilir ve görüntü analizi
yapýlabilir.
Özellikler
1.Sýnýrsýz optik sistem mükemmel optik
fonksiyonlara sahiptir.
2.Saðlam sehpasý tabla tasarýmý ile rahat
çalýþma olanaðý saðlar.
Uygulama
MM-6000B çok yaygýn olarak üniversite,
dökümhane ve laboratuarlarda çeþitli metal ve
alaþýmlarýn incelenmesi ve tanýmlanmasýnda
kullanýldýðý gibi elektronik, kimya ve cihaz
yapým sanayilerinde metal seramikleri vb.
opak ve transparan malzemelerin incelenmesinde, entegre devrelerin, elektronik
çiplerin, baskýlý devrelerin, LCD panellerin,
ince filmlerin, toz ürünlerin, tellerin, tonerlerin
ve diðer pek çok metalik olmayan malzemenin
incelenmesinde de rahatlýkla kullanýlabilir.
MODEL
MM-6000B
Kod No.
Optik Kafa
Oküler Ekstra Geniþ Alan
Akromatik Objektif
1200 103
Trinoküler 30° Açýlý Eðimli Göz Bebeði Aralýðý 48-75mm
EW 10× / 20
4 × / 0,1 / ¥ / - WD 17.3mm
5 × / 0.12 / ¥ / - WD 15.4mm
10 × / 0.25 / ¥ / - WD 10.0mm
20 × / 0,40 / ¥ / 0 WD 5.8mm
40 × / 0.65 / ¥ / 0 WD 0.52mm
40 × / 0,60 / ¥ / 0 WD 2.9mm
50 × / 0,75 / ¥ / 0 WD 0.32mm
80 × / 0,90 / ¥ / 0 WD 0.2mm
100 × / 0,80 / ¥ / 0 WD 2mm
100x, 200x, 400x Standart
Kayar Tabla Klipslerle birlikte
120*78
Koaksiyel kaba ve ince ayar, Dikey objektif hareketi,
tur baþýna hareket 37.7mm, ince ayar 0.2mm
Halojen lamba 6V / 30W,
Mavi, Sarý, Yeþil ve Buzlu cam
36.5cm*31cm*52cm, 1 karton, 6kg
Toplam Büyütme
Tabla
Tabla Çalýþma Aralýðý
Fokus
Aydýnlatma
Filtre 4 renk
Paket Ölçüleri
Polarizasyon Adaptörü
Fotoðraf Makine Adaptörü
Kamera Adaptörü
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya
Net Fiyatý (USD)
4.200,00
3.360,00
2.940,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
17
YMR-500C SERÝSÝ MÝKROSKOP DÝJÝTAL KAMERASI
KA
M
N YA NE T FÝ
PA
Y
I
AT
Ymr-500C serisi USB2.0 dijital
kameralar
mikroskopta görüntüleri
çekerek veya videoya alarak PC
ekranýnýzda anýnda göstermek üzere
tasarlanmýþtýr. Bünyelerinde yüksek
çözünürlüklü kamera, IR filtre ve
kullanýcý dostu yazýlým mevcuttur. Tüm
ölçülerde ki mikroskoplar için opsiyonel
adaptörler vardýr. Kameralar yüksek
kalite görüntü almaya elveriþli olup
yüksek hassasiyet ve çözünürlükte bu
görüntüleri alma ve iþleme amaçlý
olarak endüstriyel, akademik ve týbbi
alanlarda geniþ bir kullaným alanýna
sahiptir.
640,00 USD
YM
R-500C
Paket Ýçeriði
YMR-500C Kamera aþaðýdaki
bileþenlerden oluþur:
1.C-tipi montajlý ve 1.8 m USB kablolu
dijital kamera
2.Cihaz kumanda ,yazýlým ve kullaným
kitapçýðýný içeren CD.
3.0.45X adaptör, 23mm video adaptörü,
30 mm ile 30.5 mm baðlantý halkalarý.
4.Kamera için yazýlým ve kullaným
kitapçýðýný içeren CD.
5.0.01 mm kalibrasyon cetveli
Opsiyonel: 0.1 mm Kalibrasyon Cetveli.
MODEL
YMR-500C
Ýmaj Sensörü
Çözünürlük
Piksel Ölçüsü
Görüntü Akma Hýzý
Hassasiyet
Pozlama Süresi
Dinamik Aralýk
SNR
Yazýlým Kontrol
Veri Çýkýþý
Güç Kaynaðý
Çalýþma Sýcaklýðý
Saklama Sýcaklýðý
Çalýþma Nem Oraný
USB Kablo Boyu
Ýþletim Sistemi
Dýþ Ölçüler
Aðýrlýk
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
18
12.5 inç 5.0 MP CMOS Ýmaj Sensörü(4.3) MT9P031
2592X1944
2.2µmX2.2µm
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
> 1.4 V-Lux/sec(550nm)
1ms-o.8 sn
> 60 dB
40.5 dB
Görüntü ölçüsü, parlaklýk, poz süresi, lux
USB 2.0-480 Mb/s
USB 2.0 , 500 mA
0°-60° C
- 20 ° - 70° C
% 45- % 85
1.8 m
Windows 2000 XP / VistaWin7/Win8/Mac/Linux
65mmX86mmX37mm
220 gram
920,00
736,00
640,00
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
M
NYA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
DP300 PROFÝL PROJEKTÖR
6.000,00 USD
1400 150
MODEL
DP300-150
Kod No.
Ekran Çapý
Açý Göstergesi Çözünürlüðü
X/Y Tabla Ölçüm Aralýðý
X/Y Tabla Boyutu
Ölçüm Hassasiyeti
Tekrarlanabilirlik
X/Y Cetvel Çözünürlüðü
Maksimum Parça Aðýrlýðý
Objektif
Objektif Büyütme Hassasiyeti
Aydýnlatma
Güç Kaynaðý
Net Aðýrlýk
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
DP300-200
DP300-200
1400 150
1400 200
312 mm
0,01 ° veya 1'
150*50 mm
200*100mm
280*150mm
450*280mm
± (4 + L/25) µm* ± (3 + L/75) µm*
0,003mm
0.5µm
10 Kg
50 Kg
10x,20x,50x,100x (10X standart)
0.08% kontur, % 0.12 yüzey
Kontur ve yüzey için 24v/150w halojen ampuller
AC220V
100 Kg
175 Kg
8.631,00
12.831,00
6.904,80
10.264,80
6.000,00
8.340,15
*L= Ölçülen iþ parçasý (mm)
M
N YA NET FÝ
PA
Y
I
AT
KA
YP300 PROFÝL PROJEKTÖR
8.794,50 USD
1400 250
MODEL
Kod No.
Ekran Çapý
Açý Göstergesi Çözünürlüðü
X/Y Tabla Ölçüm Aralýðý
X/Y Tabla Boyutu
Ölçüm Hassasiyeti
Tekrarlanabilirlik
X/Y Cetvel Çözünürlüðü
Maksimum Parça Aðýrlýðý
Objektif
Objektif Büyütme Hassasiyeti
Aydýnlatma
Güç Kaynaðý
Net Aðýrlýk
Liste Fiyatý (USD)
Net Fiyat (USD)
Kampanya Net Fiyatý (USD)
YP300
1400 250
300 mm
0,01 ° veya 1'
200*100mm Y:75mm
400*150mm
± (4 + L/25) µm*
0,003mm
0.5µm
30 Kg
10x,20x,50x,100x (10X standart)
0.08% kontur, % 0.12 yüzey
Kontur ve yüzey için 24v/150w halojen ampuller
AC220V
240 Kg
13.530,00
10.824,00
8.794,50
*L= Ölçülen iþ parçasý (mm)
+90 232 342 06 93 Pbx - [email protected] - www.yamerend.com.tr
19
Basým hatalarýndan firmamýz sorumlu deðildir. Katalogtaki bilgiler bilgilendirme amaçlýdýr. Genel bilgiler ve þartlar verdiðimiz teklifte geçerlidir.
Yamer Endüstriyel Ürünler Ticaret Limited Þirketi
Yunus Emre Mah. 7402 /3 sokak No : 32C Pýnarbaþý / Ýzmir / Türkiye Tel: +90 232 342 06 93 Pbx Fax: +90 232 342 06 95
www.yamerend.com.tr [email protected]
HAZIRLAYAN, BASIM ve TASARLAYAN: TEKNOFSET
Download

280,00 USD - Yamer Endüstriyel