laboratuar sarf malzemeleri
13
þilifler
pensler
adaptörler
Isýya ve hemen hemen tüm
kimyasallara dayanýklý borosilikat
3.3 camdan üretilirler. DIN 12242
kalite standartlarý ile uyumludurlar.
Þiliflerin toplam uzunluðu 120 mm’dir
Sýzdýrmayý önlemek için mükemmel
biçimde rodajlanýrlar.
Þilifleri birleþtirmek için mükemmel
araçlardýr.
Borosilikat 3.3 camdan üretilirler.
DIN 12257 kalite standartlarý ile
uyumludurlar.
diþi þilif
katalog no
063.01.010
063.01.012
063.01.014
063.01.019
063.01.024
063.01.029
063.01.034
063.01.045
erkek þilif
katalog no
063.02.010
063.02.012
063.02.014
063.02.019
063.02.024
063.02.029
063.02.034
063.02.045
NS ölçüsü
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
þilif yaðý
Þilif yaðý, þilif (sabit ve dönebilen),
musluk vb. ürünlerde sýzdýrmazlýk
saðlamak ve yaðlamak için idealdir.
En iyi sonuca ulaþmak için sadece
çok basit bir uygulama gerekir.
Pensler
yüksek mekanik
mukavemetlerinin yaný sýra
mükemmel kimyasal direncine
sahip POM’dan üretilir.
katalog
no
063.04.010
063.04.012
063.04.014
063.04.019
063.04.024
063.04.029
063.04.034
063.04.045
renk
siyah
pembe
sarý
mavi
yeþil
kýrmýzý
turuncu
kahverengi
NS ölçüsü
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Þilif yaðlarý sýký vakumlama saðlar,
suyla yýkanabilir ve suda çözünebilir,
katýlaþma yapmaz. 60 g’lýk tüp içinde
teslim edilir.
katalog
no
063.16.001
ambalaj
adedi
1 adet
Geniþletme adaptörlerinde diþi þilif,
erkeðe göre daha geniþtir. Daraltma
adaptörlerinde ise bunun tam tersidir.
diþi þilif
katalog no
064.12.002
064.12.003
064.12.004
064.11.002
064.12.005
064.12.006
064.12.007
064.11.003
064.11.004
064.12.008
064.12.009
064.12.010
064.11.005
064.11.006
064.11.007
064.12.011
064.12.012
064.11.008
064.11.009
064.11.010
064.11.011
064.11.012
diþi þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 19/26
NS 19/26
NS 19/26
NS 19/26
NS 24/29
NS 24/29
NS 24/29
NS 24/29
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 34/35
NS 34/35
NS 34/35
NS 45/40
NS 45/40
erkek þilif
NS ölçüsü
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 34/35
NS 45/40
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
Download

Ürün detayları için tıklayınız