109
laboratuar cihazlarý
manyetik karýþtýrýcý
Bakým gerektirmeyen sessiz DC motor yumuþak bir
baþlangýç ve hýzlý bir duruþ olanaðý ile maksimum 3
litreye kadar karýþtýrma yapar.
ABS dýþ gövde tüm mekanik ve elektronik parçalarýn
dýþ etkenlere karþý maksimum güvenliðini saðlar ve
uzun kullaným garantisi verir.
100 ile 1500 rpm arasýnda elektronik olarak kontrol
edilebilen karýþtýrma hýzý kararlý ve etkin karýþtýrmayý
saðlar.
Geniþ LED panelde ayný anda ayarlanan ve ulaþýlan
hýz deðerleri gözlenebilir.
katalog
numarasý
613.03.001
tabla
boyutu
135 mm
kontrol
paneli
LED
karýþtýrma
hýzý
1500 rpm
Geniþ LED panelde ayný
anda ayarlanan ve
ulaþýlan hýz deðerleri
gözlenebilir. Hýz 100 ile
1500 rpm arasýnda kontrol
edilebilir.
ABS dýþ gövde tüm
mekanik ve elektronik
parçalarýn dýþ etkenlere
karþý
maksimum
güvenliðini saðlar ve uzun
kullaným garantisi verir.
manyetik karýþtýrýcý
Bakým gerektirmeyen sessiz AC motor yumuþak bir
baþlangýç ve hýzlý bir duruþ olanaðý ile maksimum 1
litreye kadar karýþtýrma yapar.
ABS dýþ gövde tüm mekanik ve elektronik parçalarýn
dýþ etkenlere karþý maksimum güvenliðini saðlar ve
uzun kullaným garantisi verir.
0 - 2000 rpm arasýnda mekanik olarak kontrol
edilebilen karýþtýrma hýzý kararlý ve etkin karýþtýrmayý
saðlar.
Karýþtýrýcý gövdesine monte edilen taþýma standýna
baðlý elektrod tutacý ile teslim edilir.
katalog
numarasý
613.04.001
tabla
boyutu
120 mm
dýþ
ölçüler
135 x 50 mm
karýþtýrma
hýzý
2000 rpm
Download

Ürün detayları için tıklayınız