Abone Baþlangýç Tarihi:_____________ Abone Bölgesi:_____________
Adý / Soyadý:_____________________________________________
Adres:__________________________________________________
Postakodu / Þehir:________________________________________
Ülke:___________________________________________________
Ev Tel:____________________Cep Tel:_______________________
E-Mail:____________________Web:_________________________
Tarih:_____________________Ýmza:_________________________
Bu abonelikte
gönderim her
ay posta ile ev
adresine yapýlýr.
12 Sayý
50€
Lütfen bu formu büyük harflerle doldurup
Ýþyeri / Dernek:___________________________________________
0049 221 69 05 89 29 numaralý faksýmýza gönderiniz
ABONE FORMU (AVRUPA)
Yazýlý bir çýkýþ
verilmediði takdirde abonelik
her yýl yenilenir.
Banka Bilgilerimiz:
Sparkasse Köln-Bonn • IBAN: DE92 370 501 98 1901 4847 15 • BIC: COLSDE33
GmbH
Yedikýta Dergisi Avrupa Bayii
Melatener Weg 18 • 50825 Köln • Almanya • Tel.: +49 (0) 221 69 05 89-0
Fax: +49 (0) 221 69 05 89-29 • [email protected] • www.yedikita.com.tr
Download

Aboform Avrupa