CRS35 ROD Statik Conta-Kapak ContasýStandart Malzeme:HPU92 ShoreA
Yüzey Pürüzlülüðü
Dinamik Yüzey
Statik yüzey
Yan Yüzler
R
Rtmax.
Ra.
< 2,5 mm
0,1....0,5 mm
<1,6 mm
< 3 mm
< 6,0 mm
< 15 mm
Standart Ölçüler*
P (PROFÝL)
2,1
2,8
4,3
5
5,8
D
d+4,2
d+5,6
d+8,6
d+10
d+11,6
H
4,2
5,3
7,8
7,3
10,7
L
5
6,2
9
8,4
12,3
f D H10
S
f d f8
30 °
L +0.2
Akma Boþluðu (s)
200 bar 400 bar
0,12
0,05
0,12
0,05
0,15
0,08
0,20
0,10
0,20
0,10
*Tablodaki ölçüler sadece öneri içindir. Deðiþik ölçülerde de üretim yapýlmaktadýr.
Uygulama Deðerleri
Basýnç(bar)
Hýz
Ortam-Sýcaklýk Uyumu
Hidrolik Yaðlar HL,HLP
HFA,HFB
HFC
HEES
HEPG
400 bar
0,5m/sn.
C
-30...+105
+5...+50
-30...+40
-30...+80
-30...+50
O
Uygulama deðerleri ve akma boþluðu, standart malzeme
HPU için verilmiþtir. Diðer uygulamalar için malzemeler
mevcuttur.
Download

CRS 35