TEKNİK VERİLER
Phonak Tao Q15-10 NW O (M)
Dijital programlanabilir, 4 kanallı, tek mikrofonlu, feedback
yöneticili, gürültü azaltıcı özellikli, FM uyumu için T-Coil
seçeneği gerektirir, kanal içi, pil boyutu 10A (fitting aralığı,
ürün ayrıntıları ve kullanılabilir seçeneklerle ilgili olarak, lütfen
Ürün Bilgileri bölümüne bakın veya www.phonakpro.com
adresini ziyaret edin).
Amplifikasyon faktörü M (hoparlör) hafif dereceden orta
dereceye kadar işitme kayıpları, açık uygulama ve tüm
odyometrik konfigürasyonlar için.
Q-10 cihazları kablosuz kullanım özelliğine sahip değildir. Aksi
Not: Bir dijital işitme cihazında saf ses tonlarıyla yapılan ölçümler
dalgalı bir frekans cevabına neden olabilir. Bu, dar bantlı bir giriş
sinyali kullanımı nedeniyle oluşan yapay bir durumdur ve doğal
olarak gerçekleşen geniş bantlı giriş sinyalleriyle gerçek performansı
etkilemez.
belirtilmedikçe, elde edilen tüm veriler 5 mm tüp ve Phonak Target
ölçüm ayarlarıyla ölçülmüştür.
Çıkış ses basıncı seviyesi
Kulak simülatörü
verileri
3
2cm
coupler verileri
ANSI S3.22-2009
Nominal
109 dB SPL
DB SPL
Maksimum
112 dB SPL
HFA
103 dB SPL
120
Full-on gain (Input 90
EN / IEC 60118 and IEC 60711
dB SPL)
110
Çıkış ses basıncı seviyesi
Maksimum
DB SPL
120 dB SPL
100
1600 Hz
111 dB SPL
90
80
130
Full-on gain (Input 90
120
dB SPL)
HZ
70
100
1000
10000
110
Akustik kazanç
100
Maksimum
90
80
100
1000
40 dB
50 dB
1600 Hz
44 dB
RTG
26 dB
DB
10000
50
Full-on gain (Input 50
40
dB SPL)
Akustik kazanç
Maksimum
HFA
37 dB
HZ
30
RTG
36 dB
Referans test kazancı
(Input 60 dB SPL)
20
10
DB
60
Full-on gain (Input 50
50
dB SPL)
Referans test kazancı
40
(Input 60 dB SPL)
30
HZ
0
100
1000
10000
Frekans aralığı
<100 Hz - 7900 Hz
Toplam harmonik distorsiyon 500 Hz 800 Hz 1600 Hz
20
Pil akımı
1.5%
Durgun
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi
19 dB SPL
HZ
10
100
1000
10000
Frekans aralığı
<100 Hz - 8200 Hz
Toplam harmonik distorsiyon 500 Hz 800 Hz 1600 Hz
2.5%
2.5%
2%
Pil akımı
Durgun Çalışma
1.1 mA
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi
1.2 mA
19 dB SPL
1.5%
1%
Çalışma
1.1 mA 1.2 mA
İndüksiyon bobini hassasiyeti
HFA-SPLIV
88 dB SPL
DB SPL
TLS
2 dB
110
Referans test kazancı
100
İndüksiyon bobini hassasiyeti
Maksimum
DB SPL
83 dB SPL
1600 Hz
76 dB SPL
(Input 31.6 mA/m)
90
(Input 1 mA/m)
80
110
70
(Input 31.6 mA/m)
HZ
60
100
100
1000
10000
90
Dinamik veriler
80
HZ
70
100
1000
10000
Sıkıştırma
Atak süresi
Kazanım süresi
10 ms
50 ms
Dinamik veriler
Sıkıştırma
Atak süresi
Kazanım süresi
10 ms
50 ms
2000 Hz’de Giriş/Çıkış karakteristikleri
P OUT DB SPL
120
Full-on gain
110
Referans test kazancı
100
90
80
70
30
40
50
60
70
80
90 100
P IN DB SPL
V1.00/2013-09/gr © Phonak AG
Referans test kazancı
All rights reserved/page 1/3
120
TEKNİK VERİLER
Phonak Tao Q15-10 NW O (P)
Amplifikasyon faktörü P (hoparlör) hafif dereceden orta-ileri dereceye kadar işitme kayıpları
ve tüm odyometrik konfigürasyonlar için.
Not: Bir dijital işitme cihazında saf ses tonlarıyla yapılan ölçümler
dalgalı bir frekans cevabına neden olabilir. Bu, dar bantlı bir giriş
sinyali kullanımı nedeniyle oluşan yapay bir durumdur ve doğal
Q-10 cihazları kablosuz kullanım özelliğine sahip değildir. Aksi
olarak gerçekleşen geniş bantlı giriş sinyalleriyle gerçek performansı etkilemez.
belirtilmedikçe, elde edilen tüm veriler 5 mm tüp ve Phonak Target
ölçüm ayarlarıyla ölçülmüştür.
3
Kulak simülatörü verileri
2cm
EN / IEC 60118 and IEC 60711
Çıkış ses basıncı seviyesi
Maksimum
1600 Hz
124 dB SPL
119 dB SPL
coupler verileri
ANSI S3.22-2009
Çıkış ses basıncı seviyesi
Nominal
115 dB SPL
Maksimum
118 dB SPL
HFA
111 dB SPL
DB SPL
DB SPL
130
120
Full-on gain (Input 90
120
Full-on gain (Input 90
dB SPL)
110
dB SPL)
110
100
100
90
80
90
HZ
80
100
1000
60 dB
1600 Hz
53 dB
1000
10000
Akustik kazanç
Akustik kazanç
Maksimum
HZ
70
100
10000
HFA
46 dB
Maksimum
RTG
44 dB
50 dB
DB
DB
RTG
34 dB
60
70
Full-on gain (Input 50
60
dB SPL)
50
Referans test kazancı
40
(Input 60 dB SPL)
30
1000
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi
HZ
1000
10000
2.5%
Durgun
2.5%
2%
Çalışma
1.1 mA
1.2 mA
19 dB SPL
Frekans aralığı
<100 Hz - 7100 Hz
Toplam harmonik distorsiyon 500 Hz 800 Hz 1600 Hz
Pil akımı
1.5%
Durgun
1.5%
1.5%
Çalışma
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi
19 dB SPL
1.1 mA 1.4 mA
İndüksiyon bobini hassasiyeti
HFA-SPLIV TLS
95 dB SPL 1 dB
(Input 1 mA/m)
DB SPL
DB SPL
Referans test kazancı
(Input 31.6 mA/m)
110
110
Referans test kazancı
(Input 31.6 mA/m)
100
100
90
90
80
reserved/page 2/3
120
70
80
HZ
70
100
1000
10000
Dinamik veriler
Sıkıştırma
HZ
60
100
1000
10000
Dinamik veriler
Atak süresi
10 ms
Kazanım süresi
Sıkıştırma
50 ms
Atak süresi
Kazanım süresi
10 ms
50 ms
2000 Hz’de Giriş/Çıkış karakteristikleri
P OUT DB SPL
Full-on gain
120
110
Referans test kazancı
100
90
80
70
30
40
50
60
70
80
90 100
P IN DB SPL
V1.00/2013-09/gr © Phonak AG All rights
92 dB SPL
1600 Hz
85 dB SPL
(Input 60 dB SPL)
20
100
İndüksiyon bobini hassasiyeti
Maksimum
Referans test kazancı
30
10000
Frekans aralığı
<100 Hz - 7300 Hz
Toplam harmonik distorsiyon 500 Hz 800 Hz 1600 Hz
Pil akımı
dB SPL)
40
10
HZ
20
100
Full-on gain (Input 50
50
TEKNİK VERİLER
Phonak Tao Q15-10 NW O (SP)
Amplifikasyon faktörü SP (hoparlör) orta dereceden ileri
dereceye kadar işitme kayıpları ve tüm odyometrik
konfigürasyonlar için.
Q-10 cihazları kablosuz kullanım özelliğine sahip değildir. Aksi
Not: Bir dijital işitme cihazında saf ses tonlarıyla yapılan ölçümler dalgalı bir
frekans cevabına neden olabilir. Bu, dar bantlı bir giriş sinyalii kullanımı
nedeniyle oluşan yapay bir durumdur ve doğal olarak gerçekleşen geniş bantlı
giriş sinyalleriyle gerçek performansı etkilemez.
belirtilmedikçe, elde edilen tüm veriler 5 mm tüp ve Phonak Target
ölçüm ayarlarıyla ölçülmüştür.
3
Kulak simülatörü verileri
2cm
EN / IEC 60118 and IEC 60711
Çıkış ses basıncı seviyesi
Maksimum
1600 Hz
128 dB SPL
121 dB SPL
Çıkış ses basıncı seviyesi
Nominal
119 dB SPL
Maksimum
122 dB SPL
HFA
114 dB SPL
DB SPL
DB SPL
130
120
Full-on gain (Input 90
130
Full-on gain (Input 90
dB SPL)
120
dB SPL)
110
110
100
100
90
90
HZ
80
100
1000
Maksimum
70 dB
1600 Hz
62 dB
HZ
80
100
10000
Akustik kazanç
DB
coupler verileri
ANSI S3.22-2009
1000
10000
Akustik kazanç
RTG
46 dB
HFA
54 dB
Maksimum
80
60 dB
DB
Full-on gain (Input 50
70
dB SPL)
60
Referans test kazancı
50
RTG
37 dB
Full-on gain (Input 50
70
dB SPL)
60
Referans test kazancı
50
(Input 60 dB SPL)
(Input 60 dB SPL)
40
40
HZ
30
100
1000
30
HZ
10000
20
100
Frekans aralığı
< 100 Hz -7500 Hz
Toplam harmonik distorsiyon 500 Hz 800 Hz 1600 Hz
1.5%
1.5%
1%
Pil akımı
Durgun Çalışma
1.1 mA 1.2 mA
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi
19 dB SPL
DB SPL
1600 Hz
94 dB SPL
10000
Frekans aralığı
< 100 Hz - 7200 Hz
Toplam harmonik distorsiyon 500 Hz 800 Hz 1600 Hz
Pil akımı
1%
Durgun
1%
1%
Çalışma
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi
19 dB SPL
1.1 mA 1.2 mA
İndüksiyon bobini hassasiyeti
İndüksiyon bobini hassasiyeti
Maximum
102 dB SPL
1000
HFA-SPLIV TLS
99 dB SPL 2 dB
(Input 1 mA/m)
DB SPL
120
Referans test kazancı
(Input 31.6 mA/m)
110
100
120
Referans test kazancı
(Input 31.6 mA/m)
110
100
reserved/page 3/3
90
90
80
80
HZ
70
1000
10000
Dinamik veriler
Sıkıştırma
HZ
70
100
1000
10000
Dinamik veriler
Atak süresi
Kazanım süresi
10 ms
50 ms
Sıkıştırma
Atak süresi
Kazanım süresi
10 ms
50 ms
2000 Hz’de Giriş/Çıkış karakteristikleri
P OUT DB
SPL 130
Full-on gain
120
Referans test kazancı
110
100
90
80
30
40
50
60
70
80
90 100
P IN DB SPL
V1.00/2013-09/gr © Phonak AG All rights
100
Download

Phonak Tao Q15-10 NW O (M) - Yıldırım İşitme Cihazları