ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
U PROFÝL
U PROFILE
( Yan görünüm )
( Side view )
( Ön görünüm )
( Front view )
ø 11
T
20
H
Ürün Kodu
Product Code
STS UP3-35x35
W
H
T
(mm)
(mm)
(mm)
35
35
3
Aðýrlýk
Weight
(mt/kg)
4000mm
w
1.815
( Üst görünüm )
( Top view )
20
Malzemeler EN ISO 1461 ( TS 914 ) standardý sýcak daldýrma galvaniz
veya TS 149 elektrogalvaniz beyaz renk kaplamalý olarak imal edilebilir.Lütfen sipariþte belirtiniz.
Sipariþlerinizde lütfen ürün kodu bildiriniz.
Ölçüler mm. dir.
Please tell the product code in your order
Dimensions in mm.
4
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
L PROFÝL
L PROFILE
( Ön görünüm )
( Front view )
25x10
( Yan görünüm )
( Side view )
30,5
T
Aðýrlýk
Weight
W
H
T
(mm)
(mm)
(mm)
STS LP3-15x85
15
85
3
1.815
STS LP3-20x90
20
90
3
2.022
Ürün Kodu
Product Code
(mt/kg)
10x17
H
w
3000mm
( Üst görünüm )
( Top view )
Malzemeler EN ISO 1461 ( TS 914 ) standardý sýcak daldýrma galvaniz
veya TS 149 elektrogalvaniz beyaz renk kaplamalý olarak imal edilebilir.Lütfen sipariþte belirtiniz.
Sipariþlerinizde lütfen ürün kodu bildiriniz.
Ölçüler mm. dir.
Please tell the product code in your order
Dimensions in mm.
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
5
L BAYRAK
L FLAG
( Yan görünüm )
( Side view )
( Ön görünüm )
( Front view )
60
T
Aðýrlýk
Weight
W
H
T
(mm)
(mm)
(mm)
STS LB10-3
60
100
3
0.340
STS LB12-3
60
120
3
0.380
STS LB15-3
60
150
3
0.440
STS LB20-3
60
200
3
0.540
STS LB10-4
60
100
4
0.450
STS LB12-4
60
120
4
0.500
STS LB15-4
60
150
4
0.590
STS LB20-4
60
200
4
0.720
Ürün Kodu
Product Code
10x50
(ad/kg) (pcs/kg)
H
Malzemeler EN ISO 1461 ( TS 914 ) standardý sýcak daldýrma galvaniz
veya TS 149 elektrogalvaniz beyaz renk kaplamalý olarak imal edilebilir.Lütfen sipariþte belirtiniz.
90
w
( Üst görünüm )
( Top view )
12x25
Sipariþlerinizde lütfen ürün kodu bildiriniz.
Ölçüler mm. dir.
Please tell the product code in your order
Dimensions in mm.
6
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
F ANKRAJ
F ANCHOR
Paslanmaz - Stainless
( Yan görünüm )
( Side view )
Aðýrlýk
Weight
W
H
T
(mm)
(mm)
(mm)
STS F20
27
20
3
0.055
STS F40
27
40
3
0.075
STS F60
27
60
3
0.110
STS F80
27
80
3
0.134
STS F100
27
100
3
0.158
Ürün Kodu
Product Code
(ad/kg) (pcs/kg)
H
T
10
x1
( Üst görünüm )
( Top view )
5
w
Sipariþlerinizde lütfen ürün kodu bildiriniz.
M10
AISI 304 - AISI 316
Ölçüler mm. dir.
Please tell the product code in your order
Dimensions in mm.
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
7
AYAR KOLU
ADJUSTING LEVER
Paslanmaz - Stainless
ø 5.5
Ürün Kodu
Product Code
H
(mm)
Aðýrlýk
Weight
(ad/kg) (pcs/kg)
STS AK40
40
0.017
STS AK50
50
0.021
STS AK60
60
0.025
STS AK70
70
0.030
STS AK80
80
0.033
H
0
M1
( Montaj örneði )
( Assembly example )
AISI 304 - AISI 316
Sipariþlerinizde lütfen ürün kodu bildiriniz.
Ölçüler mm. dir.
Please tell the product code in your order
Dimensions in mm.
8
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
TEL ANKRAJ
WIRE ANCHOR
Paslanmaz - Stainless
ø
Aðýrlýk
Weight
L
ø
(mm)
(mm)
STS TA5-15
150
5
0.016
STS TA5-17
170
5
0.019
STS TA5-20
200
5
0.022
STS TA5-22
220
5
0.025
Ürün Kodu
Product Code
( Yan görünüm )
( Side view )
45mm
8mm
(ad/kg) (pcs/kg)
30mm
ø 5.5
( Üst görünüm )
( Top view )
L
AISI 304 - AISI 316
Sipariþlerinizde lütfen ürün kodu bildiriniz.
Ölçüler mm. dir.
( Montaj örnekleri )
( Assembly examples )
Please tell the product code in your order
Dimensions in mm.
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
9
YAPRAK ANKRAJ
LEAF ANCHOR
ø
5.
5
Paslanmaz - Stainless
( Yan görünüm )
( Side view )
Aðýrlýk
Weight
L
W
T
(mm)
(mm)
(mm)
STS YA2-12
120
18
2
0.034
STS YA2-15
150
18
2
0.042
STS YA2-17
170
18
2
0.048
STS YA2-20
200
18
2
0.056
STS YA2-22
220
18
2
0.062
STS YA3-12
120
18
3
0.051
Ürün Kodu
Product Code
w
(ad/kg) (pcs/kg)
STS YA3-15
150
18
3
0.063
STS YA3-17
170
18
3
0.072
STS YA3-20
200
18
3
0.084
STS YA3-22
220
18
3
0.093
L
T
( Üst görünüm )
( Top view )
AISI 304 - AISI 316
Sipariþlerinizde lütfen ürün kodu bildiriniz.
Ölçüler mm. dir.
( Montaj örneði )
( Assembly example )
Please tell the product code in your order
Dimensions in mm.
10
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
40mm
BÜKÜMLÜ YAPRAK ANKRAJ
TWISTED LEAF ANCHOR
Paslanmaz - Stainless
( Yan görünüm )
( Side view )
Aðýrlýk
Weight
L
W
T
(mm)
(mm)
(mm)
STS BYA2-12
120
18
2
0.034
STS BYA2-15
150
18
2
0.042
STS BYA2-17
170
18
2
0.048
STS BYA2-20
200
18
2
0.056
STS BYA2-22
220
18
2
0.062
STS BYA3-12
120
18
3
0.051
T
w
(ad/kg) (pcs/kg)
5
L
STS BYA3-15
150
18
3
0.063
STS BYA3-17
170
18
3
0.072
STS BYA3-20
200
18
3
0.084
STS BYA3-22
220
18
3
0.093
ø
5.
Ürün Kodu
Product Code
( Üst görünüm )
( Top view )
40mm
AISI 304 - AISI 316
Sipariþlerinizde lütfen ürün kodu bildiriniz.
Ölçüler mm. dir.
( Montaj örneði )
( Assembly example )
Please tell the product code in your order
Dimensions in mm.
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
11
PLASTÝK GÝYDÝRMELÝ PASLANMAZ PÝM
PLASTIC COATED STAINLESS PIN
Paslanmaz - Stainless
Ürün Kodu
Product Code
L
(mm)
ø5
Aðýrlýk
Weight
(ad/kg) (pcs/kg)
STS PM5
50
0.006
STS PMF5
50
0.007
L
( Montaj örneði )
( Assembly example )
AISI 304 - AISI 316
Sipariþlerinizde lütfen ürün kodu bildiriniz.
Ölçüler mm. dir.
Please tell the product code in your order
Dimensions in mm.
12
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
SAC GÖMLEKLÝ ÇELÝK DÜBEL
STEEL PEG
Çelik-Steel
M
Aðýrlýk
Weight
M
L
ø
(metric)
(mm)
(mm)
STS ÇSDM8x75
8
75
10
0.040
STS ÇSDM10x85
10
85
12
0.066
STS ÇSD M12x90
12
90
14
0.118
Ürün Kodu
Product Code
(ad/kg) (pcs/kg)
ø
L
Malzemeler TS 149 elektrogalvaniz beyaz renk kaplamalý olarak
imal edilecektir.
Sipariþlerinizde lütfen ürün kodu bildiriniz.
Ölçüler mm. dir.
Please tell the product code in your order
Dimensions in mm.
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
13
CÝVATA SOMUN PUL TAKIMI
BOLTS, NUTS and WASHERS
Çelik-Steel
Altýgen baþlý civata
Hex head bolt
(STS M)
Aðýrlýk
Weight
B
H
(mm)
(mm)
STS M8x25
13
15
25
0.012
STS M10x25
17
19
25
0.025
STS M12x25
21
23
25
0.035
STS SM8
13
15
6.5
0.004
STS SM10
17
19
6.5
0.010
STS SM12
21
23
6.5
0.015
(ad/kg)(g.)
(pcs/kg)
STS PM8
15
8.5
0.0013
STS PM10
19
10.5
0.0032
STS PM12
23
12.5
0.0040
A
B
A
(mm)
H
Ürün Kodu
Product Code
B
A
Hexagon Nut
(STS SM)
H
Malzemeler TS 149 elektrogalvaniz beyaz renk kaplamalý olarak
imal edilecektir.
A
Sipariþlerinizde lütfen ürün kodu bildiriniz.
Please tell the product code in your order
Washer
(STS PM)
B
Ölçüler mm. dir.
Dimensions in mm.
14
T= 1mm
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
MONTAJ ÖRNEKLERÝ
ASSEMBLY EXAMPLES
ANKRAJ KATALOÐU - ANCHORAGE CATALOGUE
15
Download

Dış Cephe Giydirme ve Taş Sabitleme pdf 1