Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi
(UHTEK-2015)
20-23 Aralık 2015
Yıldız Teknik Üniversitesi / Beşiktaş / İstanbul, Türkiye
Kongrenin Amacı
Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından organize edilen Ulusal Hidrojen Teknolojileri
Kongresinin amacı (UHTEK-2015), hidrojen teknolojileri konusunda bilimsel, endüstriyel ve sosyal işbirliğini sağlamak ve
sürdürülebilir koordinasyonu geliştirmek; hidrojen üretimi, temizlenmesi, depolanması, uygulamaları, modellenmesi, analizi,
güvenliği ve stratejileri konularında gerçekleştirilen çalışmaları ulusal düzeyde değerlendirmek; tartışmak; fikir alış verişinde
bulunmak ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde aracı olmak ve öncülük yapmaktır.
Kongrenin Konuları
Makale Hazırlama
UHTEK-2015, hidrojen ekonomisine geçiş için üretimden
kullanıma, altyapıdan strateji geliştirmeye kadar önemli
olan bütün konuları içerir. Bu çerçevede örnek bazı konular
aşağıda verilmiştir.
Tam metin makale en fazla 10 sayfa olmalı, hem word hem de pdf
olarak gönderilmelidir. Ayrıca, word formatında 200-300 kelime
arasında bir özet gönderilmelidir. Makalelerin formatı web
sayfasında yayınlanan yazım kılavuzuna uygun olmalıdır. Sunulan
bildiriler kitap halinde elektronik kopye olarak dağıtılacaktır. Daha
fazla bilgi için lütfen web sayfasını ziyaret ediniz.
















Yenilenebilir hidrojen üretimi ve teknolojileri
Biyolojik hidrojen üretimi ve teknolojileri
Termokimyasal hidrojen üretimi ve teknolojileri
Elektrolitik hidrojen üretimi ve teknolojileri
Fotokimyasal hidrojen üretimi ve teknolojileri
Piroliz, gazlaştırma ve plazma hidrojen üretimi
Hidrojen üretimi için mikroproses teknolojileri
Hidrojen ayrıştırma teknolojileri
Hidrojen temizleme teknolojileri
Hidrojen depolama malzemeleri
Hidrojen depolama teknolojileri
Hidrojen uygulamaları ve teknolojileri
Hidrojen yakıt pilleri
Hidrojen iletimi, dağıtımı ve güvenliği
Hidrojen stratejileri ve politikaları
Modelleme, enerji ve ekserji analizleri
Onursal Başkanlar
Veziroğlu, T.N.
Yüksek, İ.
ABD
Rektör/YTÜ
Kongre Genel Başkanı
Dinçer, İ.
UOIT/Kanada
Kongre Başkanı
Yumurtacı, Z.
YTÜ
Kongre Teknik Başkanı
Midilli, A.
RTEÜ
Yürütme Kurulu
Dinçer, İ. UOIT
Eroğlu, İ. METÜ
Karaosmanoğlu, F. YTÜ
Kargı, F. DEÜ
Mat, M.D. NÜ
Midilli, A. RTEÜ
Solmaz, R. BÜ
Tuncer, G. KAVRAM Ü
Yazıcı, S. YTÜ
Danışma Kurulu
Apak, S.
Ata, A.
Azbar, N.
Balta, M.T.
Bayrakçeken, A.
Baykara, S.Z.
Çolpan, C.Ö.
Kadırgan, F.
Kargı, F.
Kaval, Y.
Yazıcı, S.
Yiğit, F.
Beykent Üniversitesi
GTÜ
Ege Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
YTÜ
DEÜ
İTÜ
DEÜ
MAM
YTÜ
YTÜ
Kongre Düzenleme Kurulu
Ağra, Ö.
Akbulut, U.
Balta, M.T.
Çolpan, C.Ö.
Eker, A.A.
Javani, N.
Kalıncı, Y.
Küçük, H.
YTÜ
RTEÜ
Aksaray Üni.
DEÜ
YTÜ
YTÜ
DEÜ
RTEÜ
Önemli Tarihler
Özet gönderimi
Özet kabul bildirimi
Tam metin gönderimi
Tam metin kabul bildirimi
Erken kayıt
30 Ağustos 2015
15 Eylül 2015
15 Ekim 2015
15 Kasım 2015
20 Kasım 2015
Yer
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Kampüsü, Beşiktaş,
İstanbul
İletişim
[email protected],
[email protected]
Web sitesi
http://hidrojenteknolojileri.org/
Bilim Kurulu
Veziroğlu, T.N.
Dinçer, İ.
Doğan, F.
Eroğlu, İ.
Goltsov, V.A.
Goswami, Y.
Görgün, H.
Güvenç, Z.B.
Hamdullahpur, F.
Hepbaşlı, A.
Kaplan, Y.
Karakoç, H.
Koca, A.
Kumbur, E.C.
Li, X.
Mat, M.D.
Midilli, A.
Naterer, G.F.
Özkaya, A.R.
Öztürk, T.
Rosen, M.A.
Sattler, C.
Sheffield, J.W.
Sherif, S.A.
Solmaz, R.
Yıldız, İ.
ABD
Kanada
ABD
Türkiye
Ukrayna
ABD
Türkiye
Türkiye
Kanada
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
ABD
Kanada
Türkiye
Türkiye
Kanada
Türkiye
Türkiye
Kanada
Almanya
ABD
ABD
Türkiye
Kanada
Download

Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi (UHTEK