28 ÇARŞAMBA 30 Nisan 2014
T.C. İSKENDERUN 1. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/996 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Hatay İl, İskenderun İlçe, 3397 Parsel No. Aşkarbeyli Mahalle/Mevkii, İskenderun Dumlupmar Mah. 258 parsel
sokak no: 1 adresinde bulunmaktadır. Mesken (2+1) salon 2 oda mutfak, banyo ve wc den ibarettir. Taşınmazın tabanı seramik duvarları sıvalı plastik boyalı kapı doğramalar ahşap tama kasa Amerikan pinoteks boyalı, dış kapı çelik kapı pencereler pvc plastik tavanlar kartonpiyer ile tezyin edilmiştir. Betonerme karkas olarak inşa edilmiş olup, 3. sınıf A grubuna dahildir. İki yönde yaklaşım yolu suyu elektriği mevcut olup tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi : Dumlupınar Mah. 258 parsel sokak no: 1
Yüzölçümü : 95.00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Ayrık nizam 6 kat konut alanı olarak planlanmış olup parselin bir kısmı imar yoluna isabet etmektedir.
Kıymeti : 110.500.00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Yönetim Planı : 10/12/2013
1. Satış Günü : 31/07/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 25/08/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İskenderun Adliyesi Giriş Kat Satış Odası
Satış şartları : 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılmakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2014/996 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürfciğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/04/2014
Basın:27150 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İZMİR 8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/3 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli , Konak İlçesi 2.Karantina mah.6837 ada 22 parselde kayıtlı taşınmazın 2/15 arsa paylı bağımsız 3 nolu bölümü olan tapuda arsa nitelikli yazan taşınmazın, zemin+3 katlı betonarme yapının birinci kat 3 nolu dairesidir. Binanın
zemin katında 1 daire, normal katlarda her katta 2 daire olmak üzere toplam 7 bağımsız bölüm bulunduğu, 3 nolu dairenin 2
oda salon mutfak banyo ve 1 balkondan ibaret olduğu, doğalgaz binada mevcut olup, 3 nolu daireye bağlantı yapılmadığı, 70
m2.inşaat alanlı olduğu, Murat Reis İ.Ö.Okuluna yaklaşık 125 m.Meliha Doğan Akad İ.Ö.Okuluna 165 m. Dokuz Eylül İ.Ö.Okuluna 230 m.mesafede bir konuma sahip, ulaşım ve taşıma imkanlarının iyi durumda olduğu, tüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkanı bulunduğu gözlenmiştir.
Adresi : Piri Reis Mah.298 sok.no. 12 Konak İzmir
Arsa Payı : 2/15
İmar Durumu : İzmir Konak ilçesi 2.Karantina mah. 180 plan 6837 ada 22 parselde sayılı gayrimenkul imar planında konut
bölgesinde kalmakta olup, bitişik nizamda Hmax: 12.80 m.bina yüksekliğinde 4 kat olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 09/06/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 04/07/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : İzmir 8.Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi
Satış şartları : 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satıştalebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya Satış Memurluğumuzdan alacakları yazı ile Vakıflar Bankası İzmir Adliyesi Şubesine yatırıp dekontunu ibraz etmeleri veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2014/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/04/2014
(İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın:27818 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL ASLİYE 10. TİCARET MAHKEMESİNDEN
2014/28
Davacı İbrahim Altınsay vekili tarafından davalı İlker Cengiz hakkında açılan Tespit davasında:
"Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Cad. No:127/15 İskenderun/HATAY" adresinde mukim davalı İLKER CENGİZ'e gönderilen tebligat bila tebliğ iade edilmiş olduğu anlaşılmakla, mahkememizce davalı İLKER CENGİZ'e dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekilinin 24.01.2014 tarihli dava dilekçesi ile, müvekkilinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 824181 sicil
numarası ile kayıtlı TFC Film Yapım Ticaret Ltd.Şti.nin ortağı olup, imza yetkisi olmadığını, ancak davalının şirketin hem ortağı hemde münferit imza ile temsil ve ilzama yetkili müdür olduğunu, davalının şirketin kurucu ortağı ve
münferit imza ile temsil ve ilzama yetkili müdür olmasına rağmen Ticaret Sicil Müdürlüğünde 882445 sicil numarası ile kayıtlı Filmpot Film Yapım Dağıtım Teknoloji A.Ş.ne kurucu ortak olduğunu ve Filmpot'un yönetim kurulu başkanı ve münferit imza ile her konuda bir sınırlamaya tabi olmaksızın temsil ve ilzama yetkili olduğunu, Filmpot'un
amaç ve konusunun da TFC'de olduğu gibi yerli ve yabancı filmlerin alım-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, yurtiçinde ve dışında yapımcı şirketlere pazarlanması, filmlerin yayınlanması veya yayınlatılması olduğunu, davalının
hukuka aykırı olarak asıl faaliyet konuları aynı olan şirkette temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkanı olduğunu, davalının bu eyleminin müvekkilinin hak ve menfaatleri açısından ne kadar tehlikeli olduğunun izahtan vareste
olduğunu, davalının fiilinin dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ettiği gibi iyi niyet kuralları ile de bağdaşmadığını, ayrıca davalının fiillerinin güveni kötüye kullanma suçu kapsamında olduğunu, ayrıca davalının TFC nin genel kurulunun toplanması için de gerekli adımları atmadığını ve kendisine bu yönde yapılan çağrıları yanıtsız bırakarak müdürlük görevini ihmal ettiğini, davalının Filmpot çatısı altında faaliyetlerine devam ettiğini ve haksız rekabet ettiğini,
bu nedenlerle davalının haksız rekabet ettiğinin ve davalının eylemlerinin rekabet yasağına aykırı olduğunun, davalının özen ve bağlılık yükümlülüğüne uymadığının, ayrı ayrı hükmen tespitine, davalının haksız rekabetinin
TTK.56-b uyarınca önlenmesine ve TTK.630/2 uyarınca davalının TFC Film Yapı Ltd.Şti.nde sahip olduğu müdürlük ve temsil/ilzam yetkisinin kaldırılmasına yönelik olarak TESPİT davası açıldığına dair, DAVA DİLEKÇESİNİN,
Adı geçen davalıya TEBLİĞİ,
HMK.nun 127.maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 Hafta içerisinde cevap verebileceği, dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 08.04.2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın:27980 www.bik.gov.tr
DENİZLİ 9 İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI
DOSYA NO: 2011-3 İFLAS
Müflisin Adı ve Adresi : Kutsalteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müflisin Ticaret Sicil No : Denizli Ticaret Sicil Memurluğunun 169 Honaz Sicil no ile kayıtlı
Müflis Kutsalteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş olup
İcra ve İflas Kanununun 206 ve 207 maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.
Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ( 15 ) gün içinde iflasa karar verilen yerdeki Ticaret Mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise ( 7 ) gün içinde şikayet yoluyla İcra Mahkemesinde ileri sürülebileceği; gereken kanuni işlemin ifası için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak 17.06.2014 günü saat 10,00- da Denizli Adliye Sarayı Bodrum kat Konferans salonunda hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflas Kanununun 232, 234, 235, 309/d maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur 14.04.2014
Basın:27504 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/305 TLMT.
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Bostanlı Mah., Cilt/Sayfa: 105/10487,
1359 Ada, 38 Parsel, 418,00 Metrekare Yüzölçümlü, Kat:6, Ana Taşınmaz Nitelik: 7 Katlı Betonarme Apartman, Mesken Nitelikli, Bağımsız Bölüm No: 10, Tam Hisseli.
Adresi : Ceyhan Gür Sokak No:6 Kat:6 D: 10 Bostanlı Karşıyaka İzmir
Taşınmaz Beyan/Eklenti : Beyan: Y.Planı 26/05/1989
Beyan: (AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir.) (Başlama Tarihi: 13/11/2009 Süre:) 12721 Yev. No.
Hâl-i Hazır Şekli : Söz konusu taşınmaz 1986 yılında inşa edilen, zemin+beş Katlı apartımanın 10 Nolu dairesidir. Bina, Ceyhan GÜR sokağa cephelidir. Taşınmaz üç oda, bir salon, mutfak, banyo, WC, hol, kiler ve iki adet balkondan ibaret olup, Karşıyaka Belediyesi Gelir Müdürlüğü kayıtlarına göre Net 149,08 Metrekare alanlıdır. Balkonlardan biri ön cephede 'L' şeklinde
ve deniz manzaralı, diğer balkon arka tarafta ve cam malzeme ile kapatılmış durumdadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Dairenin yer döşemeleri salonda ve odalarda parke, diğer ıslak alanlarda ve koridorda mermer kaplıdır. Duvarları plastik badana boyalıdır ve tavanların köşe birleşim yerlerinde kartonpiyer döşemesi bulunmaktadır. Kapı ve pencere doğramaları alüminyum malzemeden imâl edilmiştir. Dairenin iç doğramaları masif ahşaptan yapılmıştır. Mutfakta granit bankosu, alt ve üst
asma hazır mutfak dolapları mevcuttur. Taşınmaz klima ile ısıtılmaktadır. Banyosunda küvet üzeri duşakabin, Hilton lavabo,
klozet, yer döşemeleri granit, duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Bina 27 yaşındadır. 21-30 yıllık betonarme binaların
aşınma payı % 25'dir. Bağımsız bölümün net kullanım alanı 149,08 Metrekaredir.
KDV Oranı : %1
İmar Durumu : Karşıyaka ilçe, Bostanlı Mahallesi'nde bulunan, 272 Pafta, 1359 Ada, 38 Parsel sayılı gayrimenkul, imar hattı tahakkukundan sonra, mevcuda göre inşaata uygun, ayrık nizam, altı katlı H=18.80 m gabarili, TM1 (Ticaret seçenekli mesken bölgesi) koşullu konut adasına isabet etmekte olduğu, parsel üzerinde 1986 yılı ruhsatlı 6 katlı yapı bulunduğu ve parselin Özel Planlama Alanı içerisinde kaldığı Karşıyaka İmâr ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29/03/2013 Tarih ve 4203 Sayılı yazılarından anlaşılmıştır.
Kıymeti : 485000,00 TL (Karşıyaka 2 İcra Hukuk Mahkemesi'nin 19/12/2013 Tarih ve 2013/262-525 Esas-Karar sayılı kararı ile taktir olunan kıymeti)
1. Satış Günü : 16/06/2014 Günü 10:00 - 10:10 Arası
2. Satış Günü : 11/07/2014 Günü 10:00 - 10:10 Arası
Satış Yeri : Kemalpaşa Cad. Vakıflar İşh. No:83 3. İcra Müdürlüğü Karşıyaka
SATIŞ ŞARTLARI:
1-Taşınmazın birinci satışı 16/06/2014 günü saat 10:00'dan 10:10'a kadar Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (1717 Sokak Vakıflar İşhanı, 3. Kat, 3. İcra Müdürlüğü Karşıyaka İzmir'de) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20'si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Çarşı
Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu hesabına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve
yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar Milli bir Banka'nın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2
tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve 1/2 tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan
alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/305 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 25/04/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir
Basın:27802 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. KIRIKKALE 4. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/199 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İli Merkez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Ada;106 Parsel:20, Blok:B Kat:Giriş, Giriş: 1.Bodrum, Bağımsız
Bölüm: 1 Mesken vasıflı Amerikan panel, zemin kaplaması ıslak zeminler seramik kaplı, odalar laminant parkeli 3+1 tarzında
duvarlar saten boyalı ısınma sistemi kombi doğalgazlı olan dairedir.
Adresi : Yeni Mahalle 171. Sok.Yücesoy Apt. B Blok No:1 Kırıkkale
Yüzölçümü : 140,00 m2 Arsa
Pay/Payda : 46/880
İmar Durumu : Kırıkkale Belediye Başkanlığı imar planında kalmakta olup, İnşaat Taban Alanı: Parsel alanı x %40, Bina
Yüksekliği:12,50 m., Kat Adedi:4 Kat, İnşaat Nizamı: Ayrık imar durumuna sahiptir.
Kıymeti : 98.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 04/07/2013 tarih 8037 yev. Sayılı KMe çevrilmiştir.
1. Satış Günü : 10/06/2014 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 07/07/2014 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi Önü Merkez/Kırıkkale
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir, Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2014/199 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/04/2014
(İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın:27761 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
1- İlanda yeralan Yardımcı Doçent katrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak
gerekmektedir.
2- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.
4- Başvuralar şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş, yayınlarına UAKBİS sisteminde erişelemeyen adaylar yayın
dosyaları ile başvuracaktır.
(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)
BİRİM
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNV.
K.D.
AD. AÇIKLAMA
İNEGÖL İŞLETME FAK. Bilişim Sistemleri A.D. Yardımcı Doçent
5
1
Matematiksel Simülasyon ve
Yazılım Konularında Donanımlı
ve Bilgisayar Mühendisliği
Alanında 3 Yıl Öğretim
Deneyimi Olmak.
Basın:27199 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

tc iskenderun 1. icra dairesi taşınmazın açık artırma ilanı denizli 9