04-07 Eylül 2014
KATILIM SÖZLEŞMESİ
KATILIMCI BİLGİLERİ
Şirket Unvanı:
Adres:
Posta Kodu:
İlçe:
Tel:
Faks:
Şehir:
Web sitesi:
CEO veya Genel Müdür:
E-mail:
PromoTürk 2014 için Sorumlu Firma Yetkilisi:
E-mail:
Cep Tel:
Fatura Adresi (Değişik ise):
Posta Kodu:
Faks:
E-mail:
Vergi Dairesi ________________________________________________________________________________
yalova
Vergi No |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
METREKARE BİRİM FİYATI
20-50 m2
51-100 m2
100m2’nin üzeri
312 TL +KDV
280 TL +KDV
234 TL +KDV
*Standart stand
65 TL+KDV
TALEP EDİLEN METREKARE |_____|_____|_____| m2
Katılım Bedeli =
Standart Stand Bedeli=
+ KDV %18 =
TOPLAM (KDV dahil) =
TL
TL
TL
TL.
ÖDEME
Toplam katılım tutarının %20’sini imza anında depozit olarak çek, kredi kartı veya banka havalesi ile ödemeyi
taahhüt ediyorum. Bakiye miktarını Nisan 2014 - Mayıs 2014 - Haziran 2014 - Ağustos 2014 tarihlerinde çek
veya banka havalesi ile ödemeyi taahhüt ederim.
Sözleşmeye ilişkin damga vergisi usulüne uygun olarak katılımcı tarafından ödenecektir.
Sözleşmedeki ödeme hükümlerine uyulmadığı takdirde aylık %8 gecikme faizi uygulanır.
Ödeme Şekli
o Banka havalesi (Banka havale dekontu kopyası ile birlikte)
Ödemelerinizi sadece Fiera Milano İnterteks Uluslararası Fuarcılık A.Ş. adına gönderiniz.
ING BANK Şube Kodu: 160 (Topçular şubesi) Swift Kodu: INGBTRIS
IBAN: TR40 0009 9003 1267 2500 1000 04 Hesap No: 3126725-MT-1
GARANTİ BANKASI Şube Kodu: 132 (Nişantaşı şubesi) Swift Kodu: TGBATRIS
IBAN: TR51 0006 2000 1320 0006 2986 14 Hesap No: 6298614
İŞ BANKASI Şube Kodu: 1040 (Nişantaşı şubesi) Swift Kodu: ISBKTRXXX
IBAN: TR38 0006 4000 0011 0401 1218 73 Hesap No: 1121873
İşbu yazıyla şirketimizin bu tarihte mali yükümlülüklerini karşılama gücüne sahip olduğunu beyan ederim. Burada verilen bilgilerin doğruluğunu işbu yazıyla PromoTürk 2014 yönetmeliklerini okuduğumu
ve bunlara uymayı taahhüt ederim. Organizatörden
posta, faks veya e-posta yoluyla ticari bilgiler almayı
kabul ediyorum.
İmzalayanın Adı Soyadı:
.....................................................................
Firma kaşesi ve imza:
o Banka çeki (Çekinizi Fiera Milano İnterteks Uluslararası Fuarcılık A.Ş. adına düzenleyip, bu form ile birlikte
gönderiniz.)
o Kredi kartı (Kart fotokopisi ile birlikte) Kart tipi o Visa o Master
Adı Soyadı (Kredi kartı üzerindeki) :..................................................................................
Kredi Kart No : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
S.K.Tarihi: (MM/YY) |___|___| / |___|___| CVV: |___|___|___| (Kartın arka yüzündeki son 3 rakam)
Tutar:___________________________TL.
Tarih: ......../......../201...
PROMOTÜRK 2014 YÖNETMELİKLER
MADDE 1 – GENEL YÖNETMELİKLER – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenlenen
fuarların tabi olduğu genel yönetmelikler bütün
fuar katılımcıları için geçerli olup, işbu yönetmeliklerde belirtilen ilave hükümler de katılımcılar için
geçerlidir. Daha detaylı bilgi için lütfen TOBB Fuarlar Müdürlüğü web sitesini ziyaret ediniz:
http://fuarlar.tobb.org.tr
MADDE 2 – KATILIM SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI
– Bir şirket bir sözleşme düzenlediği zaman, sözleşme formu, o şirketin yasal statüsünü ve genel
merkezinin yerini belirtiyor olmalıdır. Bir veya daha
fazla yönetim kurulu üyesi, müdür, ortak veya bu
tür dokümanları şirket adına imzalamaya yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır. Fiera Milano İnterteks, sözleşmeyi aldıktan sonra, fuar katılımcısına
sözleşmeyi aldığına ilişkin fuar katılım onayınızı
belgeleyen konfirmasyon yazısı gönderecektir. Fiera Milano İnterteks’in katılım sözleşmesini alması,
fuar katılımcısının bu yönetmelikleri, ilgili güvenlik
yönetmeliklerini ve Türkiye’de düzenlenen fuarların tabi olduğu kanunları biliyor olduğu ve kayıtsız
şartsız kabul ettiği anlamına gelecektir.
MADDE 3 – BİRDEN FAZLA STAND, MÜŞTEREK
STANDLAR (MÜŞTEREK KATILIM) – Fuar katılımcısı bir firmanın standında fuara katılan bir şirket,
katılımını -sınırlı seviyede olsa dahi- bir katılım
sözleşmesi imzalamak suretiyle resmileştirecektir.
Bu katılım sözleşmesi, söz konusu şirkete, resmi
bir katılımcının sahip olduğu (kılavuza dahil edilme, sigorta, vs) bütün avantajlardan yararlanma
hakkı verecektir. Müşterek katılımcılar fuar kural
ve yönetmeliklerinden sorumludur. Katılımcı firma
müşterek katılımı bildirmekle yükümlüdür. Bildirmediği takdirde katılım sözleşmesi geçersiz sayılır,
stand alanı kullanımı mümkün olmayacaktır. Kayıt
ücreti her bir katılımcı firma için € 250 + KDV’dir.
MADDE 4 – SÖZLEŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ – KABUL VE RET – Katılım sözleşmeleri, Fiera
Milano İnterteks tarafından alınıp kaydedilecek
ve incelenecektir. Fiera Milano İnterteks herhangi bir başvuruyu herhangi bir zamanda ret veya
kabul etme hakkına sahip olacak, bu kararı için
gerekçe göstermek zorunda olmayacak ve bu kararına itiraz söz konusu olmayacaktır. Başvurusu
reddedilen bir müracaatçı, önceki fuarlara katıldığı
veya Fiera Milano İnterteks’in onu katılmaya davet
ettiği gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahip olmayacaktır. Ayrıca, başvurusu reddedilen müracaatçı
Fiera Milano İnterteks ile yazışma hakkına, sipariş
edilen hizmetlere yaptığı herhangi bir ödemeyi
talep etmeye veya isminin herhangi bir listede yayınlanmasını kabul edilmesi gerektiğine kanıt olarak gösterme hakkına sahip olmayacaktır. Bir fuar
katılımcısı başvurusunun reddedilmesi halinde,
herhangi bir tazminat hakkı doğmayacak, yalnızca Fiera Milano İnterteks’e ödemiş olduğu miktar,
idari masrafların düşülmesinin ardından kendisine
geri ödenecektir.
MADDE 5 – TARİH / SÜRE VE YER – Fuar düzenleyicisi Fiera Milano İnterteks, fuarın açılış tarihini
ve süresini değiştirme, uzatma veya erteleme, kapanış tarihini herhangi bir güne değiştirme, yeri ve
katılımcının fuar alanındaki konumunu sektörün
talebi, organizasyon gerekleri veya kendi takdiri ile
değiştirme hakkına sahiptir. Bu durum fesih sebebi değildir, sözleşme ödeme yükümlülükleri aynen
devam eder, bunlardan dolayı fuar katılımcılarına
herhangi bir tazminat ödemeyecektir. Fuarın Fiera
Milano İnterteks’in kontrolü dışındaki nedenlerden
veya bir mücbir sebepten dolayı gerçekleştirilememesi durumunda, fuar katılımcılarının ödediği
meblağlar, fuar hazırlık masraflarından onların
payına düşen kısmın düşülmesinin ardından kendilerine geri ödenecektir.
MADDE 6 - YERLEŞME VE TOPLANMA – 01.07.2014
saat 08:00 itibariyle yerleşme süresi başlar. Kurulum gününün son günü 04.07.2104 saat 09:00’da
tüm stand kurulum ekipmanları, araçlar vs. salonlardan çıkartılmış olmalıdır. Toplanma 07 Eylül
saat 18:00’da başlar ve 08 Eylül saat 15:00’da
sona erer. Yerleşme ve toplanma için belirtilen
saatlerden sonra tüm stand kurulum ekipmanları,
araçlar vs. riski ve masrafı katılımcıya ait olmak
üzere Fiera Milano İnterteks tarafından fuar alanından çıkartılacaktır.
MADDE 7 – FUAR KATILIMCILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ – Kayıt işlemi, fuar katılımcısının kendisine
tahsis edilen standı veya alanı işgal etmesini ve
fuarın bitimine kadar düzgün bir şekilde tutmasını gerektirmektedir. Fuar katılımcılarının, fuarın
bitmesinden önce numunelerini ambalajlamaları
veya çıkarmaları resmen yasaktır. Genel olarak,
başta taşerona verme, sağlık, güvenlik ve illegal
işlerle ilgili olanlar olmak üzere yürürlükteki mevzuata, ayrıca herhangi bir ilave veya ikame mevzuata titizlikle uyacaktır. Katılım sözleşmesi, fuar
katılımcılarının bu yönetmeliklerin hükümlerine,
fuar alanı işletmecisinin talimatlarına, “Katılımcı Kılavuzu”na dahil edilen özel yönetmeliklere,
herhangi bir resmi merci kararına veya resmi
mercilerin yahut Fiera Milano İnterteks’in getirdiği
herhangi bir polisiye önleme uymasını gerektirmektedir. Fuar katılımcısının bu yönetmelikleri
yahut başka herhangi bir yasal şartı herhangi bir
şekilde ihlali, söz konusu fuar katılımcısının fuardan derhal, kalıcı veya geçici olarak dışlanmasına
yol açabilecektir. Böyle bir durumda, fuar katılım-
cısı ödediği meblağların iadesini veya İnterteks’e
karşı herhangi bir tazminat talep etme hakkına
sahip olmayacaktır. İşbu yönetmeliklere ve genel
yönetmeliklere uyulmamasından doğan sonuçlardan dolayı Fiera Milano İnterteks herhangi bir
mesuliyet taşımayacaktır.
MADDE 8 – YASAKLI NUMUNELER – Fuar alanında patlayıcılar, fünyeler ve başka herhangi bir
tehlikeli veya zararlı maddeye izin verilmez. Bu
tür herhangi bir malzemeyi standına getiren bir
katılımcı bunları ilk resmi talebin hemen ardından
derhal oradan çıkaracaktır. Katılımcının bu talebe
uymaması durumunda, Fiera Milano İnterteks söz
konusu malzemeleri çıkarmak için kendisi harekete geçecek, bu durumda risk fuar katılımcısına
ait olacak, ancak Fiera Milano İnterteks’in bu konuda daha sonra yasal işlem başlatma hakkı saklı
kalacaktır. Diğer katılımcıları veya Fiera Milano
İnterteks’i rahatsız edebilecek herhangi bir obje
veya cihazın kurulması veya çalıştırılması kesinlikle yasaktır.
MADDE 9 – TAM VEYA KISMİ DEVİR YASAĞI – Tahsis edilen stand veya alan tahsis edildiği tarafça
kullanılacaktır. Stand veya alanın herhangi bir
şekilde başkasına devredilmesi kesinlikle yasaktır.
Böyle bir devir standın derhal kapatılmasına yol
açabilecektir.
MADDE 10 – BROŞÜRLER, HOPARLÖRLER VE MÜŞTERİ ÇEKME – Broşürler, ancak, her katılımcıya
ayrılan stand veya alan sınırları dahilinde dağıtılabilecektir. Hoparlörle her türlü reklam yapma
ve müşteri çekme işlemi kesinlikle yasaktır. Fuar
alanında genele yönelik anonslar ancak fuar katılımcıları ve misafirlere bilgi vermeye yönelik olarak
yapılabilir. Reklam amaçlı veya kişisel anons yapılmasına izin verilmez. Standında veya alanında
herhangi bir formda (kaset, disk, radyo, videogram, film, müzisyen, şarkıcı, vs.) müzik çalmak
isteyen katılımcılar, fuar açılmadan önce yazılı izin
almalıdır.
MADDE 11 – REKLAM LEVHALARI, POSTERLER –
Stand içine yerleştirilen ve dışarıdan görülebilen
levha ve posterler fuarın karakterine uygun olmalıdır. Bu maddeye istinaden fuarın karakterine
aykırı bir şekilde asılan herhangi bir pano, levha
veya poster önceden haber verilmesi gerekmeden
İnterteks tarafından kaldırılacak ve bu kaldırma
işleminin risk ve masrafları katılımcıya ait olacaktır.
MADDE 12 – FOTOĞRAFLAR – FİLMLER VE FİLM
MÜZİKLERİ – Fuar içinde profesyoneller tarafından
fotoğraf çekimi, video filmi ve film müziği yapımına
ancak Fiera Milano İnterteks’in yazılı onayıyla izin
verilecektir. Fiera Milano İnterteks, ziyaretçilerin
fotoğraf çekmesini, film, video veya müzik kaydetmesini yasaklayabilir. Standlardaki belli objelerin
fotoğraflarının çekil-mesi de katılımcıların talebi
üzerine yasaklanabilir. Fiera Milano İnterteks,
izin verilmiş olsa bile, herhangi bir fotoğraf veya
filmden kaynaklanan ihtilaf veya şikayetlere ilişkin
herhangi bir sorumluluk almayacaktır. Katılımcı,
fuar sırasında çekilen ve (marka, logo ve ürünlerinin bütün sunumları da dahil olacak şekilde)
kendi standını gösteren bütün fotoğrafları yalnızca
kendi reklamı için kullanması amacıyla düzenleyiciyi yetkilendirmektedir. Bu yetkilendirme, 2 yıllık
bir süre için geçerli olup, yalnızca iç iletişim, tanıtım broşürleri ve basın paketleri ile ilgili olacaktır.
Katılımcı bu konuda herhangi bir ücret talep etme
hakkından ve fuarın tanıtım malzemelerini kullanma haklarından feragat etmektedir. Fotoğrafların
çoğaltılmasıyla veya sunulmasıyla ilgili herhangi
bir yorum veya resim yazısı, katılımcının imajına
veya şöhretine zarar vermeyecektir.
MADDE 13 – STANDLARIN GÖRÜNÜMÜ – Standların görünümü kusursuz olmalıdır. Standta sunum
için kullanılmayan ürünler, dökme ambalajlar ve
kişisel eşyalar dışarıdan görülebilecek yerlere konulmamalıdır. Standta fuarın açık olduğu süreler
boyunca yetkin bir kişi sürekli olarak görevlendirilecektir. Katılımcılar, -uzatılmış dahi olsa- fuar bitmeden, standlarını sökmeyecek veya herhangi bir
ürünlerini/eşyalarını kaldırmayacaklardır.
Fuarın açık olduğu saatlerde ürünlerin üzerinin
örtülmesi yasaktır. Geceleyin ürünlerin üzerine
konulan örtüler dışarıdan insanların görmeyeceği
bir şekilde standın içinde, saklanmalıdır. Fiera
Milano İnterteks, güvenlik yönetmeliklerini ihlal
eden ürünlerin üzerindeki örtüleri çıkarma hakkına sahip olacak ve bundan doğan herhangi bir
zarar ziyandan dolayı hiçbir şekilde mesul tutulmayacaktır. Katılımcıların fuara katılan personeli
her zaman düzgün giyinmiş ve nazik olmalı, uygun
şekilde hareket etmelidir. Yüksek sesle konuşmamalı, ziyaretçileri veya diğer katılımcıları herhangi
bir şekilde rahatsız etmemelidir. Katılımcılar veya
personeli etrafta veya koridorlarda amaçsız bir şekilde dolaşmamalıdır.
MADDE 14 – STANDART STAND – Alüminyum bağlantılar, akçaağaç veya beyaz suntalem paneller,
alınyazısı, halı, spot aydınlatma, üçlü grup prizden (2,5 kW elektrik enerjisi) oluşur.
Tüm kiralık malzemelere çivi çakmak, delik açmak, seloteyp ve çift taraflı bant dışında yapıştırıcı
kullanmak ve boyamak yasaktır. Standart standa
verilecek her türlü hasar katılımcı tarafından fuar
alanında nakden tazmin edilecektir.
MADDE 15 – STANDLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, ZARAR, YARARLANAMAMA – Katılımcılar,
kendilerine tahsis edilen stand veya alanları buldukları durumda kabul edecekler ve aynı şekilde
tutacaklardır. Standlarda (dış görünüm, numara,
verilen yapıların yüksekliği, vs. gibi) herhangi bir
değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır. Ekipmanlarının tesis, bina ve kullandıkları zemine verdikleri
herhangi bir zarardan katılımcılar sorumlu olacak
ve ilgili tamir masraflarını üstleneceklerdir. Katılımcılar standlarını -özellikle stand konfigürasyonu ve
güvenlik yönetmeliklerinin uygulanması konusunda- “Katılımcı Kılavuzu”nda belirtilen yönetmeliklere uygun olarak donatacaktır.
MADDE 16- STANDLARIN YÜKSEKLİĞİ – Standların yüksekliği komşu standların görünülürlüğünü
kapatmamalıdır. Bu sebeple fuar alanında stand
yüksekliği maks. 5 m., bazı bölümlerde ise maks.
3,5 m. olarak belirlenmiştir. Stand planları, görünüm ve grafikleri kurulumdan en az 4 hafta önce
İnterteks’in onayına sunulmalıdır.
MADDE 17 – SU VE ELEKTRİK DAĞITIMI - Fiera
Milano İnterteks su ve elektrik dağıtım şirketlerine
bağlı olup, fuar tarihlerinde herhangi bir süreçte
oluşabilecek herhangi bir kesintiden dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir.
MADDE 18 - SÜRELER – GİRİŞ HAKKI VE SİRKÜLASYON – Fuar katılımcıları standlara “Katılımcı
Kılavuzu”nda belirtilen gün ve saatlerde girebilecektir. Fuarın kapanmasından sonra elektrikler
kesilecek ve katılımcıların salonlara girmesi kesinlikle yasaklanacak ve 30 dakika sonra da fuar
alanı tam olarak kilitlenecektir.
MADDE 19 – CATERING – Catering hizmetleri dışarıdan temin edilememekte olup, sadece fuar alanı
işletmecileri tarafından tedarik edilir. Daha fazla
bilgi için lütfen “Katılım Kılavuzu”nu inceleyiniz.
MADDE 20 – STAND ALANINDAN AYRILMA – Bütün
fuar katılımcıları numuneleri ve bağlantı parçalarını fuarın kapanmasından sonraki gün saat 10:00’a
dek salonlardan çıkaracaktır. Fiera Milano İnterteks, söz konusu sürenin bitmesinden sonra kalan
herhangi bir ürün ve ekipman için sorumluluk
taşımayacağını açıkça beyan etmektedir. Söz konusu ürün ve ekipmanların bir olaya neden olması
halinde, Fiera Milano İnterteks, -tazminat talep
etme hakkını saklı tutarak- ilgili standı herhangi
bir zamanda çıkarma hakkına sahip olacak, bu
durumda ilgili masraflar katılımcıya ait olacaktır.
MADDE 21 – İPTAL – MEKAN KÜÇÜLTME – STAND
ALANINI KULLANMAMA – Fiera Milano İnterteks,
herhangi bir başvuru formu için depozit alıkoyma
hakkına sahip olacaktır. Bu ücret, katılımcının
ödediği meblağa eşit olacaktır. Fuar açılmadan 12
saat önce kullanılmayan stand veya mekanların
kullanılmayacağı kabul edilecektir. Fiera Milano
İnterteks, bu stand veya mekanları kendisinin
uygun göreceği şekilde kullanma hakkını açıkça
beyan etmektedir. Fiera Milano İnterteks, ödenen
bütün meblağları kira ücreti olarak tutacaktır.
MADDE 22 – SİGORTA – Katılımcılar, Fiera Milano İnterteks adına düzenlenmiş ve onaylanmış
fuarın geneli için düzenlenen “Ticari Yangın Sigorta Poliçesi”nden faydalanmaktadırlar. Ayrıca
Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve
Esaslar’ın 18.maddesinin 1.Fıkrası uyarınca, Fiera Milano İnterteks, düzenleyeceği bu fuar için
“Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası” yaptırmaktadır, bahse konu sigorta Üçüncü Şahıslara
Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde akdedilecektir.
MADDE 23 – ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERİLMESİ –
Fiera Milano İnterteks’le anlaşmaya varan katılımcılar, fuarın genel çıkarlarına uygun, özellikle de
ziyaretçi ve diğer katılımcılara saygı gösteren bir
tutum benimseyecektir. Bu noktada, Fiera Milano
İnterteks’le veya diğer katılımcılarla bir ihtilaf veya
anlaşmazlık olması halinde, fuarın düzgün bir şekilde işlemesine zarar verebilecek hiçbir şey yapmamayı taahhüt etmektedirler. Fuarın düzgün bir
şekilde işlemesini engelleyecek veya bu yönetmelikleri ihlal edecek bir tutum takınan olursa, Fiera
Milano İnterteks’in bu tutumda bulunanı derhal
dışarı çıkarmak üzere gereken işlemleri yapma
hakkı doğacaktır.
başvuru formları dikkate alınmayacaktır.
Ödemeler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
Stand rezervasyonuyla birlikte depozito ödemesi
yapılacaktır. Bu ödeme çekle veya banka havalesiyle yapılabilecektir. Kayıt ücreti standın iptali
halinde hiçbir şekilde geri ödenmez. İptallerde
Fiera Milano İnterteks toplam bedelin tamamını
fuar katılım bedeli olarak geri ödememe hakkına
sahiptir. Ödeme sadece çek, banka havalesi ve
kredi kartı ile yapılabilir. Ödemelerin anlaşmaya
varılan tarihlerde yapılmaması durumunda Fiera
Milano İnterteks sözleşmeyi tek taraflı fesh etme
hakkına sahiptir.
Yukarıda belirtilen sürelerde katılımcının temerrüde düşmesi halinde, Fiera Milano İnterteks
ödenen meblağı alıkoyacaktır. Ödemelerin kabul
edilen tarihlerde ödenmemesi halinde aylık %8
gecikme faizi uygulanır.
Bir katılımcının herhangi bir nedenden dolayı,
yukarıda belirtilen mühletler dahilinde ödeme
yapmaması durumunda, Fiera Milano İnterteks
başka herhangi bir işlem yapması gerekmeden,
ilgili stand rezervasyonunu iptal edilmiş sayma
ve ayrılan alanlar için başka düzenlemeler yapma
hakkına sahip olacaktır. Fiera Milano İnterteks
katılımcı firmaya yeni bir alan önerebilecektir. Katılımcının bu yeni alanı kabul etmemesi halinde,
rezervasyonu iptal edilmiş sayılacak ve 21. Madde
hükümleri uygulanacaktır.
Herhangi bir borcun belirlenen mühlet dahilinde
ödenmemesi nedeniyle iptal söz konusu olduğunda, Fiera Milano İnterteks, katılımcının ödediği meblağların tümünü alıkoyma hakkına sahip
olacaktır. Fiera Milano İnterteks’in süreyi uzattığı
durumlar haricinde, tek bir taksitin herhangi bir
yöntemle ödenmemesi, İnterteks’e kalan bütün
meblağları muaccel sayıp talep etme, ayrıca başka herhangi bir zarar ziyanının tazminini de talep
edebilecektir.
MADDE 27 – ÖZEL ŞAHISLARA SATIŞ, MALLARIN
GÖTÜRÜLMEK ÜZERE SATILMASI VE TEST AMAÇLI
TATMA – Katılımcı, tüketicilere yönelik satışlarla ilgili halen yürürlükte olan, sonradan ilave edilen ve
mevcudun yerine ikame edilen mevzuata uyacaktır. Yürürlükteki mevzuata uyulması koşuluyla, fuar
sırasında satış yapılması (satış sadece son gün)
ve sipariş alınması yasak değildir. Fuarda alınan
malları çıkarmak için, ziyaretçilerin malları satan
katılımcının düzgün bir şekilde düzenlemiş olduğu
faturayı göstermesi gerekir. Mal satan bütün katılımcılar, gelen ve dışarı giden ürünlerin envanterini
tutmalıdır. Yiyecek ve içeceklerden test amaçlı tadılmasını ücretlendirmek isteyen katılımcılar, Fiera
Milano İnterteks’e yazılı olarak başvuruda bulunacaktır. Bu tür test amaçlı tatmayı ücretlendirme
iznini verilmesi halinde, katılımcı, bu konuyla ilgili
özel yönetmeliklere uymak zorunda kalacaktır.
MADDE 28 – FİYATLARIN TEŞHİR EDİLMESİ – Katılımcı, fiyatlandırma ve rekabet serbestisiyle ilgili
kararnamelere ve tüketici fiyatlarının bildirilmesine
ilişkin kararnameye uyacaktır.
MADDE 29 – ALKOL DAĞITIMI – Alkollü içki kanunu vergisine tabi olan katılımcılar, geçici lisans ve
izinleri almak üzere gereken işlemleri kendileri yapacaklardır. Fuar sırasında, alkollü içki düzenleyici
idari standları denetleme hakkına sahip olacaktır.
MADDE 30 – YÖNETMELİKLERİN UYGULANMASI –
Katılımcılar, katılım sözleşmesini imzalamak suretiyle, fuar yönetmeliklerinin hükümlerini ve şartların gerektirdiği ve Fiera Milano İnterteks’in fuarın
çıkarlarına olduğunu düşündüğü yeni hükümleri
kabul etmektedir. Fiera Milano İnterteks, bu yeni
hükümleri sözlü veya yazılı duyurma hakkına sahip olacaktır. Bu yönetmeliklerin ve Fiera Milano
İnterteks tarafından kabul edilen fuar alanı işletmeci talimatlarının herhangi bir ihlali durumunda,
Fiera Milano İnterteks ihlal eden katılımcıyı önceden uyarıda bulunmaya gerek olmaksızın fuardan
dışlama hakkına sahip olacaktır. Bu durum, bağlantılarla ilgili şartnamelere uymama, güvenlik yönetmeliklerine uymama, standı kullanmama, giriş
kaydında listelenenlere uymayan ürünlerin teşhir
edilmesi vs. için geçerli olacaktır. Böyle bir dışlamanın ardından, katılımcı, fuarın maruz kaldığı
maddi manevi zararı karşılamak üzere zarar ziyan
tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır. Bu tazminat, minimum olarak, Fiera Milano İnterteks’in
alıkoyduğu katkı payı miktarına eşit olacaktır. Ancak, söz konusu katılımcı, talep edilebilecek başka
zararları da ödemekle yükümlü olacaktır. Bu noktada, İnterteks, katılımcıya ait olan ve sergilenmek
üzere getirilmiş ürünleri, mobilya veya dekorasyon
parçalarını da alıkoyma hakkına sahip olacaktır.
MADDE 24 – YARGI YETKİSİ – Fiera Milano
İnterteks’le katılımcılar arasında ortaya çıkan her
türlü ihtilaf, taraflar arasında hakemlik etmek üzere münhasıran yetkili mahkemeler olan İstanbul
mahkemelerinde nihai çözüme kavuşturulacaktır.
MADDE 25 – KATILIMCILARIN NİTELİĞİ – Katılımcıların fuar açısından önceliği aşağıdaki sırada
olacaktır:
a) Üretici ve imalatçılar,
b) Doğrudan üretici veya imalatçı olmadığı halde,
yalnızca kendi markaları altında, kendi model veya
tasarımlarıyla yaptıkları ürünleri bayilere satanlar,
c) Üretici veya imalatçılarla müşterileri arasında
zorunlu aracı olarak sayılan ithalatçılar veya temsilcilikler.
d) Kamu kuruluşları, sektörel dernekler, meslek
odaları
Firma kaşesi ve imza:
MADDE 26 - ÖDEME – Ücret içermeden gönderilen
Mim Kemal Öke Cad. No:6 34367 Nişantaşı/İstanbul-Türkiye
Tel: +90 212 225 09 20 (Pbx) Faks: +90 212 225 09 33 - 34 - 36 E-mail: [email protected] Web: www.interteks.com
Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenlenmektedir.
Download

katılımcı formu