T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit
ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
başvurmak gerekmektedir.
2- Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.
4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.
(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)
BİRİM
ANABİLİM DALI
KADRO
ÜNV.
K.D.
AD.
TIP FAKÜLTESİ
Aile Hekimliği A.D.
Profesör
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Profesör
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Doçent
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Göğüs Cerrahisi A.D.
Profesör
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Göğüs Cerrahisi A.D.
Doçent
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Göğüs Hastalıkları A.D.
Profesör
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Halk Sağlığı A.D.
Doçent
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Halk Sağlığı A.D.
Doçent
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Histoloji ve Embriyoloji A.D.
Doçent
1
1
TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Nefroloji Alanında Yandal Yapmış
TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Endokrinoloji Alanında Yandal Yapmış
TIP FAKÜLTESİ
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Doçent
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Farmakoloji A.D.
Profesör
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Patoloji A.D.
Doçent
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Bütçe ve Mali Planlama A.D.
Profesör
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Ekonometri A.D.
Doçent
1
1
Sayfa 1 / 4
AÇIKLAMA
Bütçe ve Mali Planlama Alanında ve Kamu
İhale Mevzuatı ile İlgili Çalışmalara Sahip
Olmak.
KADRO
ÜNV.
K.D.
AD.
Uluslararası İlişkiler A.D.
Doçent
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Üretim Yönetimi ve Pazar.A.D.
Profesör
1
1
Pazarlama Bilim Dalında Ulusal ve Uluslar arası
Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Yönetim Bilimleri A.D.
Doçent
1
1
İdari Reform ve Politika Transferi Alanında
Çalışmalara Sahip Olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Yönetim ve Çalışma Psiko.A.D.
Profesör
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Yönetim ve Organizasyon A.D.
Doçent
1
1
Yönetim ve Organizasyon AD.da Ulusal ve
Uluslar arası Çalışmalar Yapmış Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Bilimleri A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Katı Atıklar Alanında Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Bilimleri A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Çevre Mikrobiyolojisi Alanında Çalışıyor
Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Bilimleri A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Su Kirliliği Kontrolü Alanında Çalışıyor Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Teknolojisi A.D.
Doçent
1
1
Hava Kirliliği ve Kontrolü Alanında Çalışıyor
Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Endüstri Mühendisliği A.D.
Doçent
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Hidrolik A.D. (İnşaat Müh.Böl.)
Doçent
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Hidrolik A.D. (İnşaat Müh.Böl.)
Doçent
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Tekstil Teknolojisi A.D.
Doçent
1
1
İplik Teknolojisi ve Makineleri Alanında
Uzmanlığa Ship Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Tekstil Teknolojisi A.D.
Doçent
1
1
Dokuma Teknolojisi Alanında Çalışmış Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Tekstil Teknolojisi A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Dokuma Teknolojisi Alanında Çalışmış Olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Termodinamik A.D.
Profesör
1
1
Soğutma Sistemleri Konusunda Çalışmalarının
Olması.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bina Bilgisi A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Çevre-Davranış ve Sosyal Ağlar Üzerine
Doktoralı, Tasarım Eğitim Konusunda
Uzmanlaşmış.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Besin Hij.ve Tekno.A.D.
Profesör
1
1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Doğum ve Jinekoloji AD.
Doçent
1
1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Genetik A.D.
Profesör
1
1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları A.D.
Doçent
1
1
BİRİM
ANABİLİM DALI
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Sayfa 2 / 4
AÇIKLAMA
KADRO
ÜNV.
K.D.
AD.
Patoloji A.D.
Doçent
1
1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri A.D.
Doçent
1
1
Sebze Yetiştirme ve Islahı Alanında Çalışmaları
Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Hayvan Yetiştirme A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
Doktorasını Sığır Yetiştiriciliği Alanında
Yapmış Olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarımsal Enerji Sistemleri A.D.
Profesör
1
1
Tarımsal Enerji Sistemleri Alanında Çalışmaları
Bulunmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarımsal Makine Sistemleri A:D.
Doçent
1
1
Tarımsal Makine Sistemleri Alanında
Çalışmaları Bulunmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri A.D.
Profesör
1
1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri A.D.
Doçent
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Analiz ve Fonk.Teorisi A.D.
Profesör
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Geometri Anabilim Dalı
Profesör
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Geometri Anabilim Dalı
Doçent
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Klasik Arkeoloji A.D.
Doçent
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi A.D.
Profesör
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Prog.ve Öğretim A.D.
Profesör
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Prog.ve Öğretim A.D.
Doçent
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngiliz Dili Eğitimi A.D.
Doçent
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İngiliz Dili Eğitimi A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Müzik Eğitimi A.D.
Doçent
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Sınıf Öğretmenliği A.D.
Yardımcı
Doçent
3
1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Felsefesi A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Tasavvuf A.D.
Profesör
1
1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türk İslam Edebiyatı A.D.
Yardımcı
Doçent
1
1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Oyunculuk Ana Sanat Dalı
Doçent
1
1
BİRİM
ANABİLİM DALI
VETERİNER FAKÜLTESİ
Sayfa 3 / 4
AÇIKLAMA
Çayır Mera ve Yem Bitkileri ile Ürün
Fizyolojisi Konusunda Çalışmaları Olmak.
Piyano Eğitimi Alanında.
BİRİM
ANABİLİM DALI
KADRO
ÜNV.
K.D.
AD.
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku A.D.
Yardımcı
Doçent
3
1
Lisans-Hukuk, Y.Lisans-Özel Hukuk, DoktoraÖzel Hukuk, Medeni Usul Hukuku veya İcra
İflas Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Ticaret Hukuku A.D.
Yardımcı
Doçent
3
1
Lisans-Hukuk, Y.Lisans-Özel Hukuk, DoktoraÖzel Hukuk, Ticaret Hukuku Alanında Doktora
Yapmış Olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Anasanat Dalı
Doçent
1
1
Doktorasını Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Dalında yapmış.
DEVLET KONSERVATUVARI
Türk Müziği A.D.
Doçent
1
1
Doktorasını Türk Müziği Devlet
Konservatuvarında Yapmış Olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik Programı
Doçent
1
1
İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doçentlik
Ünvanı Almış Olmak, Diyabetik Hastalıklar
Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
AÇIKLAMA
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Programı
Doçent
1
1
Doktorasını Sağlık Kurumları Yönetimi
Alanında Yapmış Olmak, Üniversite Doçenti
Ünvanını ve Yetkisini Sosyal, Beşeri ve İdari
Bilimler Temel Alanının Sağlık Kurumları
Yönetimi Bilim Alanında Almış Olmak.
TEKNİK BİLİMLER MES.Y.O.
Tekstil Teknolojisi Programı
Profesör
1
1
Tekstil Kompozit Malzemeleri Konusunda
Çalışıyor Olmak.
TEKNİK BİLİMLER MES.Y.O.
Et Ürünleri Teknolojisi Programı
Doçent
1
1
Et Bilimi, Et Teknolojisi, Morfoloji Derslerini
Vermiş Olmak.
TEKNİK BİLİMLER MES.Y.O.
İklimlendirme ve Soğutma Programı
Doçent
1
1
İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Alanında
Çalışmalar Yapmış Olmak.
SOSYAL BİLİMLER MYO
Özel Güvenlik Programı
Doçent
1
1
Sosyoloji Alanında Çalışmaları Olmak.
MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEK
Y.O.
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Prog.
Doçent
1
1
Endüstri Bitkileri Tohumculuğu Alanında
Çalışmaları Olmak.
AKŞAM GAZETESİ - 30.05.2014
SON BAŞVURU TARİHİ: 13.06.2014 CUMA
Sayfa 4 / 4
Download

İlan Metni_30.05.2014 - Uludağ Üniversitesi