AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Sirküler No:
Tarih:
2014/135
26.08.2014
YENİ KDV TEBLİĞİNDE İADE ÖZET TABLO
Yeni tebliğ ile birlikte iade hakkı doğuran işlemlerde mahsuben ve nakden iadelere ilişkin limitlerde yapılan
değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir ;
NAKDEN İADE
İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM
Mal İhracı
KDV
Kanunu
11/1-a
Maddesi
Hizmet İhracı
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura
ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)
Roaming Hizmetleri
KDV
Kanunun
11/1-b
Maddesi
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan
Fason Hizmetler
Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet
Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan
Satışlar)
Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile
Fuar, Sergi Panayır Katılımcılarına Yapılan
Teslim ve Hizmetlerde İstisna
Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan
İstisna
KDV
Kanunun
11/1-c
Maddesi İhraç Kayıtlı Teslim
KDV
Kanun
Geçici
17.md ve
11/1-c
DİİB Kapsamında Teslimler
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
MAHSUBEN İADE
İNCELEMESİZ ALT LİMİT
Limit Yok
5.000 TL
5.000 TL Altında
İncelemesiz,Üzerin
de VİR, YMM
Raporu veya
Teminatla
Miktara Bakılmadan VİR
veya Teminatla
Miktara
Bakılmadan VİR
veya Teminatla
Limit Yok
5.000 TL
Teminat, YMM
Raporu, VİR
Limit Yok
5.000 TL
Limit Yok
5.000 TL
Limit Yok
5.000 TL
Teminat, YMM
Raporu, VİR
-
1.000 TL
VİR veya Teminat
-
Miktara Bakılmadan
YMM Raporu
Miktara
Bakılmadan YMM
Raporu
Limit Yok
5.000 TL
Teminat, YMM
Raporu, VİR
Limit Yok
5.000 TL
Teminat, YMM
Raporu, VİR
Fomara / BURSA
LİMİT ÜZERİ İADE
Teminat, YMM
Raporu, VİR
Teminat, YMM
Raporu, VİR
Teminat, YMM
Raporu, VİR
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Limit Yok
KDV
Kanunun
13/a
Maddesi
5.000 TL Altında
İncelemesiz,
Miktara Bakılmadan
Üzerinde VİR, YMM
VİR veya Teminat
Raporu veya
Teminat
5.000 TL Altında
İncelemesiz,
Miktara Bakılmadan VİR
Üzerinde VİR, YMM
veya Teminat
Raporu veya
Teminat
Deniz, Hava, Demiryolu Araçları Tadil,
Bakım, Onarım, İmal ve İnşa
KDV
Kanunun
13/b
Maddesi
KDV
Kanunun
13/c
Maddesi
KDV
Kanunun
13/d
Maddesi
KDV
Kanunun
13/e
Maddesi
KDV
Kanunun
13/f-g-ğ
Maddesi
5.000 TL
Deniz, Hava, Demiryolu Araçları Teslimi
Liman ve Hava Meydanı Hizmetleri
Limit Yok
Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna
5.000 TL Altında
İncelemesiz,
Miktara Bakılmadan VİR
Üzerinde VİR, YMM
veya Teminat
Raporu veya
Teminat
Altın, Gümüş, Platin Arama ve İşletme,
Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine
ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna
Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı
Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve
Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve
Genişletilmesine İlişkin İstisna
– Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve
Hizmetlere İlişkin İstisna
– Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak
Araç Teslimi ,
– Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları
Aracılığıyla İlk Teslimi
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
5.000 TL
Teminat, YMM
Raporu, VİR
Miktara
Bakılmadan VİR
veya Teminat
Miktara
Bakılmadan VİR
veya Teminat
Teminat, YMM
Raporu, VİR
Miktara
Bakılmadan VİR
veya Teminat
Limit Yok
5.000 TL
Teminat, YMM
Raporu, VİR
5.000 TL Altında
İncelemesiz,Üzerin
de VİR, YMM
Raporu veya
Teminat
Miktara Bakılmadan VİR
veya Teminat
Miktara
Bakılmadan VİR
veya Teminat
Limit Yok
5.000 TL
Teminat, YMM
Raporu, VİR
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
AKDENİZ DENETİM
KDV Kanun 9/1. Maddesi (Tevkifat Uygulamasından Doğan İadeler)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
–Temizlik, Bahçe ve Çevre Bakım Hizmetleri
Temizlik,
– Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara
Ait Tadil Bakım Onarım Hizmetleri
– Her Türlü Yemek Servisi ve Organizasyon
Hizmeti
– Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve
Benzeri Hizmetler
– Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve
Konfeksiyon İşleri ile Fason Ayakkabı ve
Çanta Dikim İşleri ve Fason İşlerle İlgili
Aracılık Hizmetleri
– Yapı Denetim Hizmetleri
– Servis Taşımacılığı Hizmetleri
– Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
– İşgücü Temin Hizmetleri
– Turistik Mağazalara Verilen Müşteri
Bulma/Götürme Hizmetleri
5.000 TL Altında
İncelemesiz,Üzerin
de VİR, Teminat
Miktara Bakılmadan VİR
veya Teminat
Miktara
Bakılmadan VİR
veya Teminat
–Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen
Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje
Hizmetleri
– Spor Kulüplerinin Yayın, İsim Hakkı ve
Reklam Gelirlerine Konu İşlemler
– 5018 Sayılı Kanun Kapsamındaki
Kurumlara Yapılan Diğer Hizmetler
5.000 TL Altında
İncelemesiz,
Üzerinde VİR, YMM
Raporu, Teminat
5.000 TL
Teminat, YMM
Raporu, VİR
– Külçe Metal Teslimleri,
– Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun
Ürünlerinin Teslimi,
– Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam
Hurda ve Atıklarının Teslimi,
– Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt ve
Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen
Hammadde Teslimi,
– Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post
ve Deri Teslimi,
– Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi,
Limit Yok
5.000 TL
Teminat, YMM
Raporu, VİR
Saygılarımızla,
AKDENİZ DENETİM
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
Download

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)