AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Tarih:
Sayı :
30.08.2014
2014/154
HUZUR HAKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Limited şirketlerde , ortaklar kurulu kararı Anonim şirketlerde ise Genel Kurul kararı ile şirket
yöneticilerine verilen huzur hakkı ücretleri Gelir Vergisi Kanunun 61. maddesine göre ücret olarak
değerlendirilmektedir.
Gelir vergisi kanunu 61. Maddesine göre ücret “işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak
çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen
menfaatleridir”
Şirket ortaklarına verilen huzur hakları gelir vergisine ve binde 7,59 oranında damga vergisine tabidir.
Huzur hakları için sigorta primi ödenmesi gerekmemektedir. Bir başka deyişle, şirket ortaklarına
ödenecek olan huzur haklarından sadece gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılacaktır.
Huzur hakkı ödemeleri ücret sayılacağından yapılan bu ödemeler üzerinden asgari geçim indiriminin
uygulanması mümkün bulunmaktadır.
Uygulama: Akut Ltd.Şti Şirket müdürüne aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödemesi yapmayı kararlaştırmıştır.
Buna göre aşağıdaki kaydın yapılması icap eder.
Ödenecek Net Tutar
:
10.000
Gelir Vergisi Oranı
:
% 15
Damga Vergisi Oranı
:
Binde 7,59
(0,15 + 0,00759) = 0,15759
1 – (0,15759)
= 0,84241
Ödenecek Brüt Tutar
: 10.000 / 0,84241
= 11.870,70
Gelir Vergisi Matrahı
: 11.870,70 TL
Gelir Vergisi Tutarı
: 11.870,70x 0,15
= 1.780,61TL
Damga Vergisi Tutarı
: 11.870,70x x 0,00759
=
90,10 TL
--------------------------------------------------/-------------------------------------------------770 GENEL YÖN. GİD.
11.870,70
360 ÖDENECEK VER. FON.
- Gelir Vergisi 1.780,61
- Damga Vergisi 90,10
335 PERSONELE BORÇLAR
1.870,70
10.000
Huzur hakkı kaydı
----------------------------------------------------------------------------------------------------Müdür dışındaki kişilere huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği ile ilgili verilmiş bir muktezada aşağıdaki gibi
1
açıklamada bulunulmuştur.
1
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, 14.04.2003 tarih ve B.07.4.DEF.O.I6.11;GVK:190-03-21 sayılı özelge
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
“…………………………………. Dilekçeniz ekinde yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin incelenmesinden
şirketinizin limited şirket olarak kurulduğu ve ortaklarının ………, ……… ve ………'den ibaret olduğu, şirket
müdürlüğü görevine ………'in oybirliği ile seçildiği diğer ortakların şirketin yönetim ve denetimiyle bir fiil görevli
olmadığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla; şirketinizin müdür dışındaki ortaklarına huzur hakkı adı altında ücret ödenmesi ve bunu gider yazması
mümkün bulunmamaktadır.”
Saygılarımızla,
AKDENİZ DENETİM
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
Download

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)