Lütfen önce açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
Pedagojik Formasyon 2015 BAHAR GRUPLARININ ilk dönemlerinde alacağı dersler ve ait
liste aşağıdaki şekildedir. Bu derslere ait muafiyet isteği olan öğrencilerin sayfamızda yer alan
örnek muafiyet dilekçesi, transkriptleri ve ders içerikleri ile birlikte en geç 02.03.2015
Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Kargo yolu ile evrak kabul
edilecektir. Faks ile gelen evraklar dikkate alınmayacaktır. Ders içeriği olmayan başvurular
geçersizdir. Muaf edilen derslerle ilgili harç indirimi uygulanmamaktadır.( uygulama
esasları 4. bölüm madde 3 )

YÖK’ün yayınlamış olduğu 25.09.2014 tarihli Pedagojik Formasyon Usul ve Esaslarının
ÖĞRETMENLİK MUAFİYETİ hakkındaki maddesi, IV. Bölüm madde 4 : Özel öğretim
kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla
öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.
Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli
öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri
Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik
Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

Öğretmenlik
uygulaması
muafiyeti
için
dilekçeniz
(örnek
dilekçeler
kısmında
bulunmaktadır), çalıştığınız kurumlardan alacağınız resmi yazı (göreve başlangıç ve bitiş
tarihini gösterir veya devam ettiğinize dair) ve SSK Hizmet dökümü ( E-Devlet çıktısı kabul
edilir) ile birlikte teslim etmeniz gerekmektedir.

Muafiyet sonuçları belli olana kadar tüm liste Öğretmenlik Uygulamasını alıyor şeklinde
yayınlanacak daha sonra muaf olan öğrenciler belli olduktan sonra listeler
güncellenecektir.
I. DÖNEM DERSLERİ
1. Öğretmenlik Uygulaması
2. Eğitim Bilimine Giriş
3. Öğretim İlke Yöntemleri
4. Eğitim Psikolojisi
Download

1.Dönem Dersleri ve Muafiyetleri Hakkında