BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI
DOKTORA BURSU BAŞVURU FORMU
FOTOĞRAF
Soyadı :
Adı :
Tel :
Fax :
Doktora Programına
Kayıtlı Olduğu Bölüm/Enstitü :
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :
Medeni Hali :
Uyruğu :

Eğitim geçmişiniz hakkında lütfen en son devam etmiş olduğunuz kurumdan başlayarak
geriye doğru Lisansüstü ve Lisans eğitimi bilgilerinizi veriniz.
Üniversite

Bölüm
Bulunulan Yıllar
Alınan Dereceler ve
Yıllar
Almış olduğunuz ödüller, burslar ve birincilik, ikincilik gibi mezuniyet başarı dereceleri :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

GNO
LES PUANI :

Halen yararlanmakta olduğunuz bir burs var mı? Varsa miktarını ve bursu veren kurumu
belirtiniz.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Doktora Çalışması İle İlgili Bilgiler
Çalışmalara Başladığınız Tarih:
Planlanan Bitiş Tarihi:
Tez Konusu:
Tez Başlığı (belli ise):
Var ise Yayınlar (Adları, yayın yılı, yayın
bilgisi):
Tez Danışmanının Adı, Soyadı, Ünvanı:

Tez Danışmanı Dahil Olmak Üzere Referans Mektubu Alınan Öğretim Üyeleri ve Bölümleri
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
Burs Yönetmeliğini okudum, bursun koşullarını biliyorum. Doktora öğrencisi olduğumu ve
verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve ekteki belgelerin bana ait olduklarını bildiririm.
İmza
Tarih
FORMA EKLENECEK BELGELER
1.
2.
3.
4.
Lisans ve Lisansüstü Transkriptleri
Adayın Kendisi Tarafından Hazırlanmış Ayrıntılı Araştırma Planı (en fazla iki sayfa olmak üzere)
Adayın Yüksek Lisans Tezinin Özeti (en fazla bir sayfa)
Referans Mektupları (komisyonumuzca hazırlanmış 3 referans formlarının, biri tez danışmanı
(belirlenmişse) diğer ikisi adayın aldığı eğitimle ilgili iki öğretim üyesi tarafından
doldurulmalıdır.
Download

Doktora Programına Kay