ÖSYM Tarafından Yapılan Merkezi Yerleştirme Dışında 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar
Dönemi Sonu İtibariyle Mezuniyet Aşamasında Olanlar ve Mezunlar İçin Başlatılacak
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Açıklamalar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19/06/2014 Tarih ve 8 Sayılı kararı ile 25/06/2014
tarih ve 4235 Sayılı yazılarına istinaden, MEB Talim Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih
ve 9 Sayılı Kararı ekinde yer alan programlarda öğrenim gören ve 2013-2014 Öğretim Yılı
Bahar Dönemi sonu itibariyle Tunceli Üniversitesinin; Kamu Yönetimi, Sosyoloji,
Kimya/Kimya Mühendisliği, İktisat ve İşletme programlarından mezun olan/mezuniyet
aşamasında olan aşağıda bölüm ve kontenjanları belirtilen programlarına yönelik Pedagojik
Formasyon Eğitimi F.Ü. Eğitim Fakültesi tarafından verilecektir. Öğrenci kayıtları aşağıda
belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.
1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Programlarına Ön Kayıtlar 02-03 Temmuz 2014
tarihleri arasında Tunceli Üniversitesinde yapılacaktır. Ön kayıt için öğrencinin
nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi, mezuniyet veya diploma aslı ve fotokopisi,
transkript aslı ve fotokopisi, mezun olduğu/mezuniyet aşamasında olduğu
bölüme ait ÖSS yerleştirme belgesinin çıktısı ile birlikte şahsen veya noter
vekaleti ile başvuruda bulunacaklardır.
2. Öğrencilerin transkriptlerindeki genel not ortalamaları esas alınarak aşağıda listelenen
bölümlere ayrılan kontenjanlara göre sıralama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde
adayların ÖSS puanlarındaki üstünlük esas alınacaktır.
3. Özel öğretim kurumlarında veya MEB’na bağlı kurumlarda 1 yıldan az olmamak
kaydı ile öğretmenlik yaptığını belgeleyenler “Öğretmenlik Uygulaması Dersinden”
muaf tutulur. Ayrıca, Pedagojik Formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’na
bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya
Kur’an Kursu öğreticiliği yapmakta olanlar “Öğretmenlik Uygulaması Dersinden”
muaf tutulur. Öğrenci muafiyet için SSK’dan alacağı hizmet dökümü ve kurumdan
alacağı belgeleri kesin kayıt esnasında Pedagojik Formasyon Birimine teslim
edecektir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.
4. Kesit Kayıt hakkı kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri kesin kayıt esnasında kayıt
görevlisine teslim etmek zorundadır.
a. Dilekçe (Formasyon Biriminden elde edilecektir)
b. İki Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebatında)
c. Öğrenim Ücretinin İlk Taksitinin (1.000 TL) Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
(Ücretin İlk Taksiti olan 1.000 TL, Fırat Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Fırat Üniversitesi Şubesi IBAN:
TR520001001586135354675001 hesabına, TC Kimlik No, Adı-Soyadı ve
Bölümü belirtilip, Açıklama kısmına “Pedagojik Formasyon Ücreti, Eğitim
Fakültesi, Tunceli Üniv. Grubu” notu düşülerek yatırılacaktır). Ücretler
ATM’lerden yatırılmayacaktır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti toplam 2.000- TL
olup, bu ücretin yarısı olan 1.000 TL kayıt esnasında, kalan yarısı ise İkinci
Dönemin başında (tarihi daha sonra duyurulacaktır) alınacaktır.
5. Kesin Kayıt Yeri: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik
Formasyon Birimi, ELAZIĞ.
AKADEMİK TAKVİM
(PFE Yaz Uygulamasından Yararlanacak Tüm Öğrencileri Kapsamaktadır.)
Ön Kayıt
02 Temmuz 2014 – 03 Temmuz 2014 (08.30-16.30 saatleri
arasında)
Sonuçların İlanı
04 Temmuz 2014
Kesin Kayıtlar
04 ve 07 Temmuz 2014 (08.30-16.30 saatleri arasında)
I. DÖNEM
Derslerin başlangıcı 14 Temmuz 2014
Derslerin Bitimi
29 Ağustos 2014
28 Temmuz - 10 Ağustos 2014 Ara Tatil
Ara Sınavlar
11-12 Ağustos 2014
Genel Sınav
01-02 Eylül 2014
Bütünleme Sınavı
05-06 Eylül 2014
Tek Ders Sınavı
10 Eylül 2014
II. DÖNEM
29 Eylül 2014 – 30 Aralık 2014
BÖLÜMLER VE KONTENJANLARI
ATAMAYA ESAS OLAN ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA
ÖĞRETMENLİK ALANI BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
Kontenjan
Adalet
Kamu Yönetimi
28
Felsefe
Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi
Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)
86
Kimya/Kimya
Teknolojisi
1. Kimya Bölümü
30
2. Kimya Mühendisliği
Muhasebe ve
Finansman
1. İktisat
Pazarlama ve
Perakende
1. İktisat
28
2. İşletme
2. İşletme
28
Download

TUNCELİ DUYURU - Tunceli Üniversitesi