AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Tarih:
Sayı :
13.10.2014
2014/163
ÖZELLİKLİ KONULARDA NELER GİDER YAZILIR NELER GİDER YAZILAMAZ ?
- Aktife kayıtlı binek araçların motorlu taşıtlar vergisi gider yazılamaz,
-Aktife Kayıtlı Ticari araçların motorlu taşıtlar vergisi gider yazılabilir,
- Aktife kayıtlı binek veya ticari araçların benzin giderleri gider yazılabilir,
- İki yıl aktifte tutup hem KDV hem de Kurumlar vergisi istisnasından yararlandığımız bina satışlarında
tapu harçlarının yüzde 75’i gider yazılamaz, yüzde 25’i ise gider yazılabilir,
- İçkili yemeklerden oluşan ve temsil ağırlama giderlerinde izlediğimiz alkollü içeceklere ait harcamalar
gider yazılabilir,
- Personele yapılan sağlık harcamaları bordroya dahil edilmek suretiyle gider yazılabilir,
- Personele yapılan eğitim giderleri bordroya dahil edilmek suretiyle gider yazılabilir,
- İletişim faturalarına ait özel iletişim vergileri gider yazılamaz,
- 2014 yılı için KDV dahil 800 TL’nin altındaki demirbaş alımları gider yazılabilir,
- Personelden kiralanan taşıtlara ait kira ödemeleri gider yazılabilir,
- Yurt dışında yapılan ve işletmenin ticari faaliyetiyle ilgili her türlü harcamalar ilgili faturaların
getirilmesi şartıyla gider yazılabilir,
- Beyannamelere ait ödenen damga vergileri gider yazılabilir,
- Sıfır alınan binek araçlara ait hem KDV hem de ÖTV gider yazılabilir,
- Kiralanan bir gayrimenkule ait gayrimenkulün değerini artırıcı (boya badana dahil) her türlü
harcamalar gider yazılamaz, (264 hesaba alınır)
- Aktifte yer alan ve sahibi olduğumuz bir binaya ait her türlü değer artırıcı (boya badana dahil)
harcamalar gider yazılamaz, (252 hesaba alınır)
- Personele ödenen her türlü ücretler gider yazılabilir (Kıdem ve ihbar tazminatları dahil),
- İşletme ile ilgili dava harç ve giderleri gider yazılabilir,
- Çalınan mallara ait maliyet bedelleri gider yazılamaz, (689 KKEG alınır)
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
- İşletme personeline alınan motivasyonu artırma amaçlı kombine maç biletleri ücret bordrosuna dahil
edilmek suretiyle gider yazılabilir, (Sakarya VDB, B.07.1.GİB.4.54.15.01-110-2009-12-20 14/07/2011 sayılı
özelge)
- Müşterilere alınan kombine maç biletleri promosyon amaçlı değerlendirilebileceğinden müşterilere
verilmesi esnasında KDV hesaplanmayacak olup söz konusu maç biletlerinin alımında ödenen tutar
gider yazılabilir,
- Performans artırma amaçlı personele hediye edilen tatil harcamalarına ait ödemeler gider yazılabilir,
(İstanbul VDB, 62030549-120[40-2013/477]-1649 sayılı özelge)
- İşyerinde kullanılmak amacıyla alınan motosiklete ait her türlü yakıt, tamir-bakım harcamaları gider
yazılabilir. Amortismanı da gider yazılabilir.
- Binek ve ticari araç satış faaliyeti nedeniyle iş yerinde kullanılan test araçlarının motorlu taşıtlar
vergileri gider yazılabilir,
- Pazarlama personelinin müşterilere aldığı hediyelik eşyalara ait harcamalar faturalarla tevsik edilmek
suretiyle gider yazılabilir,
- Aktife kayıtlı gayrimenkuller için ödenen emlam vergileri gider yazılabilir,
- Şirkette ücrette olarak çalışmayan şirket ortağının almış olduğu her türlü eğitimlere ait ödemeler
gider yazılamaz,
- Yurt dışıunda yapılan ancak belgelendirilemeyen giderler, ilgili aya ait yurt dışı hasılatının binde 5 ini
geçmemek suretiyle gider yazılabilir,
- Kefil olarak ödenen her türlü ödemeler gider yazılamaz,
Saygılarımızla,
AKDENİZ DENETİM
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
Download

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)