AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Sirküler No:
Tarih:
2014/124
18.07.2014
BİNEK VE TİCARİ ARAÇLARA AİT MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN DURUMU
Binek Otomobillere Ait MTV’ nin Gider Durumu:
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde, ticari maksatla kullanılan uçak ve
helikopter ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç
olmak üzere, bu kanunun I, ve IV sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlardan alınan (örneğin; otomobil,
motosiklet, uçak, helikopter vb.) motorlu taşıtlar vergisi ve cezalar ile gecikme zamları, gelir ve
kurumlar vergileri matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Bu bağlamda, sadece taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri binek
otomobillere ait MTV’nin gider olarak dikkate alınması mümkün olup, bunun dışındaki binek oto
MTV’leri, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.
Ticari Otomobillere Ait MTV’nin Gider Durumu
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11.maddesinde; “Kanunen kabul edilmeyen indirimler”
sıralanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin 8’inci fıkrasında olduğu gibi; “Kiralama
yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları
ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların
giderleri ve amortismanları”nın gider yazılmayacağını hüküm altına almıştır. Kurumlar Vergisi
Kanununda da, Gelir Vergisi Kanununda olduğu gibi işletmelerin aktifinde kayıtlı diğer araçlar için
yapılacak harcamaların gider yazılamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla aktife
kayıtlı ticari araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilecektir.
Saygılarımızla,
AKDENİZ DENETİM
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
Download

DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)