İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM
MAHSUBEN İADE
NAKDEN İADE
İNCELEMESİZ ALT LİMİT
LİMİT ÜZERİ İADE
Limit yok
5.000 TL
Teminat, YMM raporu, VİR
5.000 TL altında incelemesiz,
üzerinde VİR, YMM raporu veya teminatla
Miktara bakılmadan
VİR veya teminatla
Miktara bakılmadan VİR veya teminatla
1
Mal İhracı (11/1-a)
2
Hizmet İhracı (11/1-a)
3
Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi Panayır
Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetler (11/1-b)
-
1.000 TL
VİR veya teminat
4
Yabancı sinema yapımcıları (11/1-b)
-
Miktara bakılmadan YMM raporu
Miktara bakılmadan YMM raporu
Limit yok
5.000 TL
Teminat, YMM raporu, VİR
Limit yok
5.000 TL
Teminat, YMM raporu, VİR
Limit yok
5.000 TL
Teminat, YMM raporu, VİR
5.000 TL altında incelemesiz,
üzerinde VİR, YMM raporu veya teminat
5.000 TL altında incelemesiz,
üzerinde VİR, YMM raporu veya teminat
Miktara bakılmadan
VİR veya teminat
Miktara bakılmadan
VİR veya teminat
Limit yok
5.000 TL
Teminat, YMM raporu, VİR
5.000 TL altında incelemesiz,
üzerinde VİR, YMM raporu veya teminat
Miktara bakılmadan
VİR veya teminat
Miktara bakılmadan VİR veya teminat
5.000 TL altında incelemesiz,
üzerinde VİR, YMM raporu veya teminat
Miktara bakılmadan
VİR veya teminat
Miktara bakılmadan VİR veya teminat
Limit yok
5.000 TL
Teminat, YMM raporu, VİR
5
6
- Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV
Hesaplanarak Yapılan Satışlar) (11/1-b)
- Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul Ticareti)
(11/1-a)
- Roaming Hizmetleri (md.11/1-a)
- Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler (11/1-a)
- İhraç Kayıtlı Teslim (11/1-c)
- DİİB Kapsamında Teslimler (Geçici md.17) (11/1-c)
7
Deniz, hava, demiryolu araçları teslimi (13/a)
8
Deniz, hava, demiryolu araçları tadil, bakım, onarım, imal ve inşa (13/a)
9
Liman ve hava meydanı hizmetleri (13/b)
- Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna (md.13/c)
- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde
İstisna (md.13/d)
10
- Diplomatik istisna (15/1-a, b),
- BM, NATO, OECD’ye yapılan teslimler,
11
Altın, gümüş, platin arama ve işletme, zenginleştirme (13/c)
Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları
ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve
Genişletilmesine İlişkin İstisna (md.13/e)
- Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna (md.13/f)
- Başbakanlık merkez teşkilatına araç teslimi (13/g),
- Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi
(md.13/ğ)
13 - Yap-işlet-devret, Kiralama karşılığı sağlık kuruluşu inşası,
- Büyük ve stratejik yatırımlar,
- İSMEP projesi,
- Engelli araç-gereçleri (17/4-s)
12
Miktara bakılmadan VİR veya teminat
Miktara bakılmadan VİR veya teminat
14
Uluslararası taşımacılık (14/1-2)
15
Yurt dışına çıkan kamyon ve TIR’lara motorin teslimi (14/3)
16
17
18
Tevkifat (9/1)
• Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri
• Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil bakım onarım
hizmetleri
• Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmeti
• Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler
• Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı
ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri
• Yapı denetim hizmetleri
• Servis taşımacılığı hizmetleri
• İşgücü temin hizmetleri
• Baskı-basım hizmetleri
• Turistik mağazalara verilen müşteri bulma, götürme hizmetleri
Tevkifat (9/1)
• Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık ve
etüt proje hizmetleri
• Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklam gelirlerine konu
işlemler
• 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlara yapılan diğer hizmetler
Tevkifat (9/1)
• Külçe metal teslimleri,
• Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi,
• Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,
• Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde
edilen hammadde teslimi,
• Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
• Ağaç ve orman ürünleri teslimi,
19
İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler (29/2)
Aylık mahsup
20
İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler (29/2)
Yıllık nakit veya mahsup
5.000 TL altında incelemesiz,
üzerinde VİR, YMM raporu veya teminat
5.000 TL
Teminat, YMM raporu, VİR
Limit yok
5.000 TL
Teminat, YMM raporu, VİR
5.000 TL altında incelemesiz,
üzerinde VİR, teminat
Miktara bakılmadan
VİR veya teminat
Miktara bakılmadan
VİR veya teminat
5.000 TL altında incelemesiz,
üzerinde VİR, YMM raporu, teminat
5.000 TL
Teminat, YMM raporu, VİR
Limit yok
5.000 TL
Teminat, YMM raporu, VİR
5.000 TL altında incelemesiz,
üzerinde VİR, YMM raporu veya teminatla
(fason tekstilde 5.000 TL altı incelemesiz,
üstü teminat ve VİR)
5.000 TL altında incelemesiz, üzerinde VİR,
5.000 TL
YMM raporu veya teminatla
(fason tekstil miktara bakılmaksızın
(fason tekstilde teminat ve VİR)
VİR veya teminat)
-
Teminat, YMM raporu, VİR
(fason tekstilde VİR),
Download

Ek1 Nakten ve Mahsuben İade Limitleri