Sirküler 2015 / 023
Referansımız:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
0141 / 2015/ YMM/ EK
+90 (212) 291 57 10
+90 (212) 241 46 04
[email protected]
İstanbul, 12.02.2015
İndirimli Orana Tabi Teslimlerle İlgili Olarak Mahsup Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen
Tutarlara İlişkin Hatırlatma
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin "3.5.3.Yılı İçerisinde Mahsup
Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi" başlıklı bölümünde, indirimli orana tabi
işlemler kapsamında yapılacak iadelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Buna göre:
•
•
İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yıl içerisinde mahsuben iadesi talep edilen
tutarların iadenin talep edildiği vergilendirme döneminde "devreden vergi" tutarından
çıkarılması gerekmekte,
Bu şekilde devreden vergi tutarından çıkarılıp mahsuben iadesi talep edilen tutarlardan
iadesi gerçekleşmeyen tutarların, en erken izleyen vergilendirme dönemine; en geç
izleyen yılın Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede, “İndirimler” kulakçığı
altında bu amaçla ihdas edilen 106 No.lu “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben
İadesi Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle yeniden devreden KDV
tutarlarına dahil edilmesi
gerekmektedir.
Buna göre, 2014 yılı içerisindeki indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle yılı içerisinde iade
talebinde bulunulmuş; ancak mahsup yoluyla iadesi henüz gerçekleşmeyen tutarların,
en geç 2015 yılı Ocak ayı vergilendirme dönemi KDV beyannamesinin "İndirimli Orana Tabi
İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV" satırına yazılması gerektiği hususu
hatırlatırız.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
KUTLAN & PARTNERS
1/1
Download

Devamı - kutlan & partners