Sirküler 2015 / 027
Referansımız:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
0253 / 2015/ YMM/ EK
+90 (212) 291 57 10
+90 (212) 241 46 04
[email protected]
İstanbul, 06.03.2015
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
“Özel Tüketim Vergisi (I) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği” 05.03.2015 tarih ve 29286 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Tebliğin konusunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan
mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına
dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.
Anılan Tebliğ ile hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin yapılan düzenlemeler 01.07.2015 tarihi
itibari ile bunun haricindeki diğer tüm düzenlemeler ise 16 Mart 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe
girecektir.
Bu Tebliğden önce yürürlükte olan ÖTV Genel Tebliğlerinin (I) Sayılı Liste uygulamasına ilişkin
bölümleri 16.03.2015 tarihinden itibaren hüküm ifade etmeyecek; Tebliğlerin kaldırılan
bölümlerine yapılan atıflar “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin” ilgili
bölümlerine yapılmış sayılacaktır.
Anılan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği, Sirküler ekinde bilgilerinize
sunulmuştur.
Saygılarımızla,
KUTLAN & PARTNERS
1/1
Download

Devamı - KUTLAN & PARTNERS