Referansımız:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Sirküler 2015 / 026
0252 / 2015/ YMM/ EK
+90 (212) 291 57 10
+90 (212) 241 46 04
[email protected]
İstanbul, 06.03.2015
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmıştır
05.03.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden
Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı Ek'inde, Ek’in dipnotunda ve
Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konularına İlişkin EK-4’te değişikliğe
gidilmiştir.
1.
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı:
Yapılan düzenleme ile 2012/3305 sayılı Karar EK-2B’si uyarınca kimyasal madde ve ürünlerin
imalatına ilişkin yatırımlarla ilgili olarak bölgesel desteklerden yararlanabilecek illerin kapsamına
-İstanbul ilinde yapılacak bu tip yatırımlar hariç tutulmak suretiyle- aşağıdaki iller de dahil
edilmiştir.
• Birinci Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Muğla.
• İkinci Bölge: Aydın, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç), Denizli, Edirne,
Isparta, Kırklareli, Tekirdağ.
• Üçüncü Bölge: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Karabük, Manisa, Samsun, Trabzon, Uşak,
Zonguldak.
• Dördüncü Bölge: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, Erzincan,
Kastamonu, Kütahya, Malatya, Rize.
• Beşinci Bölge: Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Sinop, Tokat,
Tunceli.
Bilindiği gibi bölgesel teşviklerden faydalanabilmek için 2012/3305 sayılı BKK’nın EK-2A’sı ile her
sektör için bölgeler itibariyle belirlenen “asgari yatırım tutarları” kadar yatırım yapılması
gerekmektedir. Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı için bölgeler itibarıyla belirlenen asgari
yatırım tutarları aşağıdaki gibidir:
1.
Bölge
4 Milyon TL
2.
Bölge
3 Milyon TL
3.
Bölge
2 Milyon TL
4.
Bölge
1 Milyon TL
5.
Bölge
1 Milyon TL
6.
Bölge
500 Bin TL
1/2
2.
Nişasta Sütünden, Münhasıran Kristal Fruktoz Üretimine Yönelik Yatırımlar
Anılan Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI
YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR / A. TARIM VE
TARIMSAL SANAYİ bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3.
4.
5.
Eski Düzenleme
Yeni Düzenleme
1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik
yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem
(balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre
hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç),
mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker.
1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik
yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem
(balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre
hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç),
mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker. (nişasta
sütünden, münhasıran kristal früktoz üretimine
yönelik yatırımlar hariç)
2014/7273 sayılı BKK ile “rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yatırımları” da İstanbul hariç
olmak üzere bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır.
2014/7273 sayılı BKK ile 2012/3305 sayılı BKK’ya eklenen “Geçici 3. Madde ile 01.01.2012
tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine yukarıda
açıklanan değişikliklerin lehe olanlarının uygulanabileceği belirtilmiştir.
2014/7273 sayılı BKK ile yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis ithal
edilebilmesi için Bakanlık'a yapılacak müraacatlar için başvuru ücretinin 10 bin TL olarak
uygulanacağı belirtilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
KUTLAN & PARTNERS
2/2
Download

Devamı - KUTLAN & PARTNERS