2014 YILI
VAGON AYIRMA KOLU ( CAKA KOLU VE SAPI )
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ : TTK ihtiyacı 5 tonluk ocak arabası için vagon ayırma kolu (caka kolu ve sapı ) imal
ettirilecektir.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- Caka (vagon ayırma) kolu E-170-F-7 ve caka kolu sapı E-170/F-7A no.lu resimlerde belirtilen şekil,
ölçü, işleme işaretleri ve malzemelerine uygun imal edilecektir.
2.2-Toleransı verilmeyen ölçüler için toleranslar DIN 7168’e göre orta mertebede olacaktır.
2.3-Kaynak yapılacak yerler sürekli ve çepeçevre bir kaynakla kaynatılacak ve kaynak yapılan yerler
kaynak boşluğu ihtiva etmeyecektir. Kaynaklı bağlantılarda TSE uygunluk belgeli ve imal edilecek
malzemeye uygun kaynak elektrodu kullanılacaktır. Kaynak dikiş kalınlıkları standartlara uygun olacaktır.
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü’nce yapılacaktır.
4-GENEL HÜKÜMLER :
4.1-İmal edilen malzemeler uygun ambalajlarda veya ahşap paletler üzerinde forklift ile boşaltılabilecek
şekilde teslim edilecektir.
4.2-Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.3-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
4.4- Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ekli listede belirtilmiştir.
4.4-Faturalar idari tip şartnamemize belirtilen fatura adresine göre düzenlenecektir.
4.6-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli
Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri teslim
etmeleri ve muayene başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1- Malzemelerin teslim süresi 45 takvim günü olacaktır.
5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Etinorm
021 075 0091
Malzemenin Cinsi
Vagon ayırma kolu
(Caka kolu ve sapı)
Resim No
E-170-F7
E-170-F7-A
Sipariş
Miktarı
1050 ad.
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

Şartname için - Türkiye Taşkömürü Kurumu