2014 YILI
MAZ II/2-5 BG SONDAJ MAKİNASI HAVA MOTORU YEDEKLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ : TTK ihtiyacı olarak sondaj makinası yedekleri imal ettirilecektir.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- İmalat teknik şartname ekindeki resimlerde belirtilen şekil, ölçü, standart, malzeme, işleme
işareti,tolerans ve izahatlara göre yapılacaktır.
2.2- F-796-2/25 ve f-796-2/33 no.’lu resimlerdeki malzemeler yuvarlama usulü talaşlı imalat
yapılacaktır. Eksenler arası resme uygun olacaktır.
2.3- İmal edilecek parçalar üzerinde toleransı belirtilmeyen ölçüler için toleranslar işlenen
yüzeyler için DIN 7168’e göre ince mertebede olacaktır.
2.3- Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak çatlak, karıncalanma, kaynakla dolgu, çapak,
boşluk veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
3.1-Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
3.2- Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi
için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları
ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- Ürünlerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
4.2- İşlenmiş yüzeyler oksidasyona karşı koruyucu yağ ile yağlanmış olarak teslim edilecektir.
4.3- Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında tespit edilen
imalat ve malzeme hatalarına karşı ürünler firma garantisi altında olacaktır.
4.5- Faturalar madde 5.2 de belirtilen dağılıma göre ihtiyaç birimlerinin aşağıda belirtilen fatura
bilgilerine göre düzenlenecektir.( Not: Maden Makinaları Fabrikasına ait malzeme faturaları
Genel Müdürlük adına kesilecektir.)
VERGİ
VERGİ
FATURA ADRESİ
DAİRESİ
NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak,
KARAELMAS
879 003 3931
No: 2
67090 ZONGULDAK
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
KARAELMAS
815 003 4586
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
KARAELMAS 815 007 8618
67520 Kilimli ZONGULDAK
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1- Malzemeler 60 (altmış) takvim gününde teslim edilecektir.
5.2- Sipariş miktarı ve malzeme dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.
Sıra
No
Etinorm
Resim No
Malzemenin adı
F-796-26 ve
F-796-28
F-796-2/25 ve
F-796-2/33
İlerleme hava çıkış
dişlisi ve kaması
Nihayetsiz vida ve
vida çarkı
808 064 0597
F-796-5
F-796-5/1,3,4
F-796-7
Su giriş başlığı
(komple)
Tij başlığı
808 064 0605
F-796-15
Kramiyer dişli
1
808 064 0565
2
808 064 0673
3
808 064 0593
4
5
İhtiyaç
miktarı
TOPLAM
SİPARİŞ
MİKTARI
Kozlu TİM
25 tk.
25 takım
Maden Mak. Fab.
20 tk.
20 takım
Kozlu TİM
45 ad.
45 adet
Kozlu TİM
Maden Mak. Fab.
Karadon TİM
100 ad.
20 ad.
10 ad.
100 adet
İhtiyaç Birimi
30 adet
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2014 YILI MAZ II/2-5 BG SONDAJ MAKİNASI HAVA MOTORU