2014 YILI SFERO PİK
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sıra No
1
Etinorm
Malzemenin Cinsi
022 020 0045
Sfero pik-1 külçe
Si:%0.5-1.0
C:%3.5-4.5
Mn:%0.05 max
S:%0.02 max
P:%0.055 max
Cu:%0.01 max
V:%0.01 max
Ti:%0.025 max
Cr:%0.01 max
Pb:%0.01 max
Külçe ağırlığı :12 kg.max.
Miktarı
(kg)
15.000
NOT: 1-Firmalar teklifleri ile birlikte malzemeleri tanıtıcı teknik broşür veya kataloğları vereceklerdir.
2-Kontrol, muayene, kabul, teslim ve tesellüm bu şartname esasları dahilinde Bülent Ecevit
Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılacaktır
3-Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4-Malzemelerin teslim süresi 30 takvim günü olacaktır.
5-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma
Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
6-Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha (1 asıl 3 suret) olarak aşağıda belirtilen
esaslara göre düzenlenecektir.
a) Birime ait fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir;
FATURA ADRESİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No:
2 67090 ZONGULDAK
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KARAELMAS
879 003 3931
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2014 YILI SFERO PİK TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No Etinorm