2014 YILI
SANTRİFÜJ TULUMBA
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
TTK ihtiyacı olarak santrifüj pompa (elektrik motorsuz) satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- Pompanın debisi (Q)
2.2-Monometrik yükseklik
2.3- Devri (n)
2.4- Giriş/çıkış ölçüsü (D)
2.5- Mevcut güç kaynağı
:
:
:
:
:
1.Pompa
~50 m 3/h
~60 mSS
1450 d/d
Ø100/Ø65
550 Volt, 50
Hz, 3 faz
2.Pompa
~150 m 3/h
~150 mSS
1450 d/d
DN 150/125
550 Volt, 50
Hz, 3 faz
3.Pompa
~100 m 3/h
~60 mSS
1450 d/d
380 Volt, 50
Hz, 3 faz
4.Pompa
~50 m 3/h
~120 mSS
1450 d/d
380 Volt, 50
Hz, 3 faz
5.Pompa
~50 m 3/h
~180 mSS
1450 d/d
380 Volt, 50
Hz, 3 faz
2.6-Yataklama, her iki uçta ağır hizmet tipi 1. Kalite (SKF, FAG) rulmanla yapılacaktır.
2.7- Pompa fanlarının statik ve dinamik olarak balansları alınacaktır.
2.8- 1, 2, 3 ve 4. pompaların gövdesi GG-22 kalite, fanları GG-25 kalite pik döküm olacaktır.
2.9- 5. pompanın gövdesi, fan ve difüzörleri %0,25 karbonlu çelik (Gs-C25) döküm veya GGG 40
kalite sfero dökümden olacaktır. Firmalar tekliflerinde malzeme kalitesini belirteceklerdir.
2.10- Pompa mili paslanmaz çelik AISI 420 (x20Cr13) olacaktır.
2.11- Cıvata ve somunlar paslanmaz çelik olacaktır.
2.12- Pompalarda etkili bir sızdırmazlık sağlanacaktır.
2.13- Pompalar TS EN ISO 9905’e uygun olarak imal edilecektir.
2.14- Pompalar bir şase üzerine monte edilmiş olarak, elektrik motorsuz ve yol vericisiz ve
kaplinleri (pompa+elektrik motoru) ile birlikte olacaktır. Elektrik motor tarafı kaplinleri deliksiz
olacaktır. Kaplin delik çapı TTK’ca firmaya bildirilmesi halinde belirtilen çapa göre kaplinler
delinecektir.
2.15- Pik döküm malzemelerde ince taneli ve homojen bir yapı elde etmek için normalize tavlaması
yapılacaktır.
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1- Pompalar firma tarafından deney standlarında bu şartnamede belirtilen hususlar ve basıncın 1,5
katı statik basınç testi ve performans testine tabi tutulacak, test sonuçları teslimatla birlikte İdareye
verilecektir.
3.3- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar
ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına
müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene
formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
3.3- Kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Muayene ve Tesellüm İşleri Şube
Müdürlüğü ile ilgili Müessesese elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
4-GENEL HÜKÜMLER
4.1- Firmalar pompaya ait performans eğrilerini (Q-Hm, verim,güç) teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
4.2- Firmalar TSE Uygunluk ve/veya ISO Kalite Sistem Belgelerini teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
4.3- Sistemin bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda
teslim edilecektir.
4.4- Sistemin bütün parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.
4.5- Firmalar her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı sistemi kabul tarihinden itibaren 2
yıl süre için garanti edecektir.
4.6- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs katalog gibi standart
dokümanlarla teyit edilecektir.
4.7- Sistemin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.
4.8- İşaretleme TS EN ISO 9905’e uygun olacaktır.
4.9- Ekli soru formu eksiksiz ve detaylı olarak doldurulacaktır. Soru formunda bulunmayan diğer
hususlar ayrıca belirtilecektir.
4.10- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi
teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi
teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler
değerlendirilebilecektir.
4.11- Faturalar madde 5.2 deki ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre
düzenlenecektir.
VERGİ
VERGİ
FATURA ADRESİ
DAİRESİ
NUMARASI
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
KARAELMAS 815 007 8618
67520 Kilimli ZONGULDAK
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
KARAELMAS 859 006 4265
67040 Üzülmez ZONGULDAK
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
BARTIN
815 003 4595
74300 Amasra BARTIN
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Pompalar en geç 120 takvim günü içinde teslim edilecektir.
5.2- Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimleri dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.
Etinorm
Malzemenin Cinsi
Santrifüj pompa (Q=50 m3/h, Hm=60 mSS)
Santrifüj pompa (Q=150 m3/h, Hm=150 mSS)
Santrifüj pompa (Q=100 m3/h, Hm=60 mSS)
Santrifüj pompa (Q=50 m3/h, Hm=120 mSS)
Santrifüj pompa (Q=50 m3/h, Hm=180 mSS)
İhtiyaç Birimi
Üzülmez TİM
Karadon TİM
Amasra TİM
Sipariş Miktarı (ad.)
3
2
1
1
2
SORU FORMU
1Marka+Model
2Tip
3Emme ağzı ölçüsü ve bağlantı flanşları özelliği
4Basma ağzı ölçüsü ve bağlantı flanşları özelliği
5Kademe sayısı
6Devir sayısı
7Dönüş yönü
8Yataklama ve yağlama şekli
9Eksenel kuvveti dengeleme şekli
10- Kademeli pompa teklif edildiğinde ; Emme ve basma tarafı, kademe gövdeleri arasındaki
sızdırmazlığın sağlanma şekli
11- Malzeme Özellikleri
Pompa gövdesi
Fan ve difüzör
Mil
Cıvata ve somunlar
Mil burçları
Salmastra
12- Pompanın enine kesiti
13- Pompanın ağırlığı ve genel boyutları
ELEKTRİK MOTORU
1- Marka+Model
2- Tip
3- Nominal Gerilim
4- Nominal güç
5- Nominal frekans
6- Devir sayısı
7- Nominal akım
8- İşletme şekli
9- İzolasyon sınıfı
10- Koruma sınıfı
11- Yolverme şekli
12- Verim
13- Yolverme akımı
14- Bobin teli karakteristik değerleri
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2014 YILI SANTRİFÜJ TULUMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ