2015 YILI
ÜÇGEN PROFİL TELLİ RİMA LAVUAR ELEĞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ
TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak üçgen profil telli rima lavuar
eleği satın alınacaktır.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1- Krom çubuklu düz rima elek;
2.2.1- Elek MİD 123-3 no.lu resimde gösterilen malzeme, şekil ve ölçülerde imal
edilecektir.
2.2.2-Teklif edilecek malzemenin DIN veya AISI norm numaraları teklif sahibi
tarafından
bildirilecektir.
Malzeme
özelliklerini
kapsamayan
teklifler
değerlendirilmeyecektir.
2.2.3-Profillerin dayanak raylarına temas ettikleri noktalarda yani profillerin alt kısımları
üstün kaynak tekniği ile dayanak raylarına birleştirilecektir. Bütün raylar profillere mutlaka
kaynaklı olacaktır.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1- Kontrol, muayene ve kabul TTK Amasra Müessesesi Lavuar Şube Müdürlüğü ve
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce
yapılacaktır.
3.2- TTK imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacak ve imalat esnasında eleğin imal
edildiği malzemeden numune alabilecektir.
3.3- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma
Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- Malzeme ve imalat hatalarına karşı asgari 6 ay garanti verilecektir.
4.2-Eleklerde özel bir ambalaj aranmayacak ancak uygun gruplar halinde bağlanıp teslim
edilecektir.
4.3- Eleklerin teslim yeri Amasra Müessesesi Lavuar Şube Müdürlüğü Ambarıdır.
4.4- Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.5- Faturalar aşağıdaki bilgilere göre kesilecektir.
FATURA ADRESİ
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
74300 Amasra BARTIN
BARTIN
815 003 4595
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler 90 gün içinde teslim
edilmiş olacaktır.
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Sıra
no
1
Etinorm
Resim no
Malzemenin Cinsi
Paslanmaz çelikten üçgen profil telli elek
825 096 0349 MİD 123-3 1’-11 1/32” genişlik, 4’ uzunlukta, 1/2 mm
aralıklı
Sipariş
Miktarı
(Adet)
100
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2015 YILI ÜÇGEN PROFİL TELLİ RİMA LAVUAR ELEĞİ TEKNİK