2015 YILI
ÇÖKTÜRÜCÜ MADDE
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Lavuar Şube Müdürlüğü ihtiyacı olarak
filitrasyondaki küçük boyutlu kömürü (şlamı) çökertmek amacıyla kimyasal madde satın
alınacaklardır.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER
Kimyasal toz kömürü çöktürücü Magnafloc 156 veya dengi fonksiyonları yapabilecek
kimyasal bir madde olacaktır.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1 Muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri
Şube Müdürlüğü ve Armutçuk TİM elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
3.2-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi
için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise
Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir
4- GENEL HÜKÜMLER
4.1-Firmalar teklifleriyle birlikte ücretsiz olarak 25 kg. numune vereceklerdir. Verilen
numunelerin testleri Armutçuk Lavuarı Şube Müdürlüğünde yapılacaktır.
4.2-Firmalar ürünleri hakkında yeterli bilgiyi kapsayan 2 takım katalog vereceklerdir.
4.3-Depolama süresini ve ortamını tekliflerinde belirtilecektir.
4.4-Firmalar, teklif ettikleri kimyasal maddenin sağlık, iş güvenliği ve emniyet yönünden
taşıdığı şartlar hakkında bilgi vereceklerdir.
4.5-Ambalaj: Polietilen astarlı çok katlı torbalarda yaklaşık 20-25 kg net ağırlıkta olacaktır.
4.6-Malzemenin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
4.7-Fatura aşağıda belirtilen bilgilere göre düzenlenecektir.
FATURA ADRESİ
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
VERGİ
DAİRESİ
KDZ.EREĞLİ
VERGİ
NUMARASI
859 008 5801
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Teslim süresi siparişi takip eden 30 (otuz) takvim günüdür.
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Etinorm
052 058 0022
büro
Malzemenin Cinsi
Kimyasal toz kömürü çöktürücü
(Magnafloc 156 veya dengi)
Sipariş
Miktarı
2.000 kg
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2015 YILI ÇÖKTÜRÜCÜ MADDE TEKNİK ŞARTNAMESİ 1