2015 YILI
MONOBLOK BURGU UCU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ: Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak monoblok burgu ucu
satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-Uçların imalatçısı TSE-ISO-EN 9000 (9002) kalite sistem belgesine sahip olacaktır.
2.2-Monoblok burcu ucu F-585-B no.lu resme göre imal edilecektir.
2.3-Sert metal uçlar için kesinlikle marka ve menşei belirtilecektir. Marka ve menşei
belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.4-Sert metal uçlar ISO normlarına uygun olacaktır
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esasları dahilinde TTK Genel Müdürlüğü Makine ve
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’nce yapılacaktır.
4-GENEL HÜKÜMLER:
4.1-Sert metal uçlar dış hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde orijinal ambalajlarında ve
üzerinde kalitesi, numarası ve boyutları yazılmış olacaktır.
4.2-Firmalar imalat hatalarına karşı sert metal uçları yenileriyle değiştirmeyi garanti edeceklerdir.
4.3-Firmalar sert metal uçları üreticisi firmaya ait ISO 9001 (2000) Kalite Yönetim Sistemi
belgesinin fotokopisini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.4-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği
Ambarıdır.
4.5-Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.6-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar
ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına
müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene
formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1-Malzemelerin teslim süreleri 45 takvim günü olacaktır.
5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Etinorm
75 040 0039
Malzemenin Cinsi
Monoblok burgu ucu
34,3x17x9,65 mm. ( resim no:F-585-B )
Miktar (ad.)
2000
FATURA ADRESİ
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak,
No: 2 67090 ZONGULDAK
KARAELMAS 879 003 3931
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2015 YILI MONOBLOK BURGU UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1