2015 YILI
OVAL KAZMA VE KÜREK SAPI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ: TTK ihtiyacı olarak aşağıdaki özellikleri belirten oval kazma sapı ve kürek sapı
alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-Kazma sapları TS 4’ te belirtilen 60 x 34 anma boyutlu kazma gözüne uygun olarak imal
edilecektir.
2.2-Kazma saplarının boyu 95-100 cm uzunluğunda ve oval olacaktır.
2.3- Kürek sapları TS 1702/35- Biçim-E şekline uygun imal edilecektir.
2.4- Kürek sapı boyu 130 - 140 cm. olacaktır.
2.5- Saplar yuvarlak olup uç çapları Ø 41 x Ø 36 mm. olacaktır.
2.6- Kürek saplarının boyut ve toleransları TS 1702 Nisan 1974’e uygun olacaktır.
2.7-Sapların ağaç malzemesi TS 2287 ( Nisan 1976 )’da belirtilen 1.2.1.1 gereç maddesindeki
fındık, kayın ve kestane ağaç odunlarından yapılacaktır.
2.8-Ağaç saplarda çürük, budak, böcek deliği, öz, halka çatlağı, baş çatlağı, burulma,
çarpılma, eğilme, düzeltim bozuklukları, derin testere çentiği vb. kusurlar bulunmayacaktır.
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
3.1-Her parti sevkiyata ait kazma saplarının %3’ü numune olarak gelişigüzel alınacaktır.
3.2-Kontrol, muayene ve kabul TS 4 ve TS 2287’ye göre TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
4-GENEL HÜKÜMLER:
4.1-Kazma saplarının teslim yeri Bülent Ecevit caddesi’ndeki, TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’dür.
4.2-Alternatif ölçü teklifleri ayrıca değerlendirilecektir.
4.3-Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.4- TSE belgeli firma teklifleri değerlendirmede tercih nedeni olabilecektir.
4.5-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi
için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise
Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1- Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir.
5.2- Malzemenin teslim süresi 60 takvim günü olacaktır.
5.3- Faturalar aşağıda belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve fatura bilgilerine göre
düzenlenecektir.
Malzemenin
cinsi
Oval Kazma
Sapı
Kürek sapı
Armutçuk
TİM
Kozlu
TİM
Üzülmez
TİM
Karadon
TİM
Amasra
TİM
Toplam sipariş
miktarı (ad.)
1000
1000
1500
4000
800
8300
1000
1000
2000
3500
800
8300
6- FATURA BİLGİLERİ
FATURA ADRESİ
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
67040 Üzülmez ZONGULDAK
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
67520 Kilimli ZONGULDAK
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
74300 Amasra BARTIN
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KDZ.EREĞLİ
859 008 5801
KARAELMAS
815 003 4586
KARAELMAS
859 006 4265
KARAELMAS
815 007 8618
BARTIN
815 003 4595
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2015 YILI OVAL KAZMA VE KÜREK SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1