Not:
Teknik şartname, teknik resim ve muayene istek formu toplam 23 sayfa.
2014 YILI
HELİSEL VE DİSK BİÇİMLİ YAY VE YAYLI SEGMAN
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ
TTK Genel Müdürlüğü ihtiyacı olarak muhtelif helisel yay ve disk biçimli yay ve yaylı segman
imal ettirilecektir.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1-Yaylar teknik şartname eki B-186-10², B-186-9, B-150-37 ve E-186-19’ no.lu resimlerde
belirtilen şekil, ölçü, işleme işareti, malzeme ve standartlara göre, yaylı segmanlar ise ilgili
normlara göre imal edilecektir.
2.2- Helisel yaylarda ölçü toleransı TS EN 15800’e, disk biçimli yayda ise TS 1443’e göre
olacaktır.
2.3- Yayların yüzeyleri düzgün, katmersiz, pürüzsüz ve parlak olacak, yüzeylerde çapak, tufal, pas,
çizik, karıncalanma, yara, bere vb. kusurlar bulunmayacaktır.
2.4- Helisel yayların başları, yayın uzunlama eksenine dik durumda ve düzlem bir yüzey meydana
gelecek şekilde dövülecek ve işlenecektir.
2.5- Disk biçimli yay TS 1443’de belirtilen malzemeden imal edilecek ve sertlik VSD 560
kgf/mm²den çok olmayacaktır.
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1- Kontrol, muayene ve kabul bu şartnamede belirtilen hususlar dahilinde TTK Genel Müdürlüğü
Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü’nce yapılacaktır.
3.2-Yaylar ardı ardına birkaç defa firmaca ön yüklemeye tabi tutulacaktır. Helisel yaylar yayın
dolamları birbirine değinceye kadar bir deney yükü ile yüklenip serbest bırakıldığında kalıcı
deformasyona ( plastik şekil değişikliğine ) uğramayacaktır.
3.3-TTK imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacak ve gereğinde firma laboratuvarında ücretsiz
olarak istifade edebilecektir.
4-GENEL HÜKÜMLER
4.1- Malzemelerin tamamına birim fiyat teklif verilecek, ekonomik açıdan en avantajlı teklif tüm
kalemlerin toplamında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
4.1-Malzemeler korozyona karşı dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanacaktır.
4.2-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal
Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.
4.4-Helisel ve disk biçimli yaylar ve yaylı segmanlara ayrı ayrı ancak tamamı için birim fiyat teklif
verilecek değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır.
4.5-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar
ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri teslim etmeleri ve muayene başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler 60 takvim günü içersinde
teslim edilecektir.
5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.
İhtiyaç Birimleri Dağılımı
Sıra
Malzemenin Cinsi Resim No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Martopikör yol
B-186-10²
verme pim yayı
Martopikör hava
giriş nipeli klepesi F-186-19
(contası)
Martopikör tevzi
B-186-9
klape yayı
Matoperfaratör
tahdit mandal B-150-37
yayı
5 TOA Yaylı Ø 155 x 4
DIN 472
segman
TOA rulman Ø 100 x 3
kapak segmanı DIN 472
Ø 90 x 3
ÇZK Segmanı
DIN 471
ÇZK çıkış mili Ø 160 x 4
DIN 472
segmanı
Armutçuk Kozlu
TİM
TİM
Üzülmez
TİM
Amasra
TİM
TTK Genel
Müdürlük
(Mad. Mak.)
Sipariş
Miktarı
(ad.)
70
-
50
20
-
-
20
-
50
100
-
-
200
20
-
-
-
50
-
-
-
50
-
800
1000
-
-
1800
-
400
-
500
-
900
-
-
-
500
-
-
-
-
-
50
170
220
500
50
6- FATURA DÜZENLEME
Faturalar madde 5.2 de belirtilen birimlerin ihtiyaç miktarı dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre
düzenlenecektir.
FATURA ADRESİ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2
67090 ZONGULDAK
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
67040 Üzülmez ZONGULDAK
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
74300 Amasra BARTIN
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
KARAELMAS
879 003 3931
KDZ.EREĞLİ
859 008 5801
KARAELMAS
815 003 4586
KARAELMAS
859 006 4265
BARTIN
815 003 4595
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2014 YILI HELİSEL VE DİSK BİÇİMLİ YAY VE YAYLI SEGMAN