FEN BİLİMLERİ
İŞ, ENERJİ VE ENERJİ ÇEŞİTLERİ
ÖZET
İş
Gündelik hayatta gerçekleştirdiğimiz birçok eylemi iş olarak adlandırırız. Ancak fiziksel olarak
iş şu şekilde tanımlanır: Kuvvet uygulanan cisim, uygulanan kuvvet doğrultusunda yer
değiştiriyorsa iş yapılmaktadır. Uygulanan kuvvet ile alınan yol birbirlerine dik ise iş
yapılmamaktadır.
Yapılan iş, uygulanan kuvvet ve alınan yol ile doğru orantılıdır. Yani uygulanan kuvvet
artarsa veya alınan yol artarsa işin büyüklüğü artar. İşin birimi Joule ile ifade edilir.
a
b
c
a. Kutu yerde itildiğinde fiziksel olarak iş yapılmaktadır.
b. Kutu kaldırıldığında fiziksel olarak iş yapılmaktadır.
c. Kutu oda içerisinde taşındığında fiziksel olarak iş yapılmamaktadır.
Enerji
Bir cisim üzerinde iş yapıldığında o cisim de başka cisimler üzerinde iş yapabilme yeteneği
kazanır. İş yapabilme yeteneğine enerji denilmektedir. Bu durumda iş ve enerji iç içe geçmiş
kavramlar olarak düşünülebilir. İş yapabilmek için mutlaka enerji gereklidir. Enerjinin birimi de
Joule ile ifade edilir.
Kinetik Enerji
Hareket hâlindeki cisimlerin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji adı verilir. Kinetik enerji
cismin kütlesi ve sürati ile doğru orantılıdır. Cismin kütlesi veya sürati arttıkça kinetik enerji
de artar.
1/2
FEN BİLİMLERİ
İŞ, ENERJİ VE ENERJİ ÇEŞİTLERİ
ÖZET
Potansiyel Enerji
Bir cismin bulunduğu konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji denir.
Yüksekte bulunan bir cisim veya sıkıştırılmış yay, potansiyel enerjiye sahiptir. Cisimlerin
yerden yüksekliklerinden dolayı sahip oldukları enerjiye çekim potansiyel enerjisi denir.
Çekim potansiyel enerjisi cismin ağırlığı ve yüksekliği ile doğru orantılıdır. Sıkıştırılan veya
gerilen yaylarda ise esneklik potansiyel enerjisi bulunur. Esneklik potansiyel enerjisi, yaya
uygulanan kuvvet arttıkça artar. Ayrıca yayın esneklik özellikleri, ince veya kalın oluşu ya da
sarım sayısı gibi özelliklere bağlı olarak değişir.
Esneklik potansiyel enerjisi sıkıştırılan veya gerilen yaylarda bulunur.
2/2
Download

İş Enerji