KAYNAK
YORUM MUSTAFA TAŞ
DİZİ KEREM
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb2segah
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
HAYIRDIR İNŞALLAH
∞
USUL SOFYAN
metronom q
.
& 1ˆ1ˆ1ˆ1
4 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
saz
saz
œ œ œ œ œ ‰
&‰
3
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
saz
saz
œ œ œ
&‰
7
&‰
9
saz
œ œ œ. œ œ œ ‰
&‰
5
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
saz
œ œ ‰
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
saz
œ œ œ
saz
œ œ œ. œ œ œ œ
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
&‰
11
& .. ‰
dün ge
ge
ce
œ œ œ. œ œ œ ‰
yam da
gü lü
yor
dun
œ œ œ. œ œ œ ‰
oy nu yor
ha
ha
13
yır
rü
gör
düm
ha yır
dır in
şal
lah
o lur in
şal
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
dun
iyi
lah
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
dır
yır
dır
ha yır o la in
şal
lah
œ. œ œ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
&‰ œ œ
15
œ œ œ ..
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
i
yi o
lur
i
yi o
1
dün gece rüyamda gördüm hayırdır inşallah
gülüyordun oynuyordun iyi olur inşallah
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
lur
i yi o lur in
şal
lah
%.
œ œ œ .
2
birde gördüm yaşlı gözler hayırdır inşallah
sevdiğine ağlıyorsun iyi olur inşallah
nakarat
hayırdır hayırdır hayır ola inşallah
iyi olur iyi olur iyi olur inşallah
Fine
Download

HAYIRDIR İNŞALLAH.musx - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU