DİZİ SOL KARAR MÜSTEZAD
SEYİR İNİCİ
DURAK SESİ SOL rast
GÜÇLÜ SESİ gerdaniye
ARIZA SESİ Sİb2 segah
AŞAĞIDAN GELİYOR TÜRKMEN KOYUNU
tiridine bandım

usul sofyan
metronom q
& 1ˆ1ˆ1ˆ1
4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. .. œ
saz
œ œ
œ
& .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. ..
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
3
#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰
&
saz
5
7
&
#œ.
saz
œ œ œ œ œ.
œ #œ
da yu
œ
J
a
ma
#œ
‰
&
lı
œ œ
#
œ
&‰
saz
j
#œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ ..
œ œ
œ œ œ
va
yap
œ œ œ.
œ
œ
œ œ
mış
sö
ğüt
œ œ œ œ
œ œ œ œ ≈œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœ œœ
da
9
birinci
na
yav ru su
&œ œ œ œ œ
œ
œ nœ
nu
si
ara
11
13
a ma nı n ama
r
œ
name
œ œ œ
nek
r
œ
nı n ama
œ
n
a
ma
n
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
kap
œ
œ.
œ œ
œ
mış
gö
r dün
mü
œ œ œ
nı n yan
œ
dım
&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
15
œ œ
œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 -55 60 kızılay
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
saz
j
#œ
saz
ma n
YÖRE KASTAMONU
DERLEME MUZAFFER SARISÖZEN
YORUM MEHMET DEMİRTAŞ
œ œ œ œ œ
a ma nı
n yan
œ
dım
œœœ œ œœœ œ œœœœ œ œ
ti ri di ne ti ri di ne ti ri di ne ban dım
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 6 9 55-60 kızılay
% . bœ œ œ œ œ œ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ .
&œ œ
be da va mı san dı n
pa ra vi rip al
dım
ti ri di ne ti ri di ne ti ri di ne ban dım
17
Fine
be da va mı san dı n pa ra vi rip al dım
aşağıdan geliyor türkmen koyunu
aman aman
selviye benzettim yarin boyunu
amanın yandım
amanın amanın amanın yandım
nakarat
2 tiridine tiridine bandım
bedavamı sandın para virip aldım
ikinici ara
da
sabahleyin çifte giderken
aman aman
öküzüm torbadan düştü gördünmü
amanın yandım
amanın amanın amanın yandım
bu geçişi
œ
œ œ .
.
kullanabilirsiniz
manda yuva yapmış söğüt dalına
aman aman
yavrusunu sinek kapmış gördünmü
amanın yandım
amanın amanın amanın yandım
açıklama
**************
tiridine banmak / anlamı nedir
tiridine / et suyuna ekmek banmak anlamında
Download

tiridine bandım yeniden atılacak.mus