SÖZ HAYDAR DÖNMEZ
MÜZİK AYDIN ÇAĞLAR
DİZİ BOZLAK
DURAK SESİ LA dügah
SEYİR ÇIKICI
ARIZA SESİ Sİb kürdi
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
SEVMEK GÜZELKEN ANLA

usul sofyan
metronom q
œ
& 1ˆ1ˆ1ˆ1
4 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ.
& .. ‰
3
&‰
5
şan
&‰
7
&‰
9
nakarat
& .. ‰
11
&‰
13
& .. ‰
15
œ ‰ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
intro
œœœ
œœ œ
saz
œœ œ
in san bir
œ
saz
œ œ œ œ œ œbœ
œ œœ œ œ œœ
an
lar
œ œ
sa
œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ.
sevmekgü
sevmek gü
œœœ
an la yan
zel
zel
œ
ken
is
ken
ter
an
‰ bœ œ œ
la
‰
yan
bi
lir
zel
ken
an
œœœ
œ
œ œ œ œ œbœ œ
an la yan
du
yan
1
insan bir gün anlarsa
alemdeki yerini
sevmek güzelken ister
sevginin derinini
bi
œœœœœœœ
œ œ ..
œ œ œ
ki
sev gi nin
de
a lem de
makgü
‰ bœ œ œ
la
lir
nakarat
sevmek güzelken anla
duymak güzelken dinle
anlayan duyan bilir
sevginin kederini
œ œ œ œ œœ œ
œœ
œ œ œ œ œœ œ
ye
ri
ni
œœ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
duy
œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ.
sev mek gü
saz
œ ‰ œ bœ œ
œ œ œ œ œbœ œ
du
œ œ œ
œ œ ‰
œ œœ œ œ œœ
gün
saz
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
sev gi nin
ri
ni
ni
œ œ œ œ œœ œ
œœ
œœœœœœœ
œ œ ..
zel
ken
din
le
ke
de
ri
zel
ken din
ni
œ ‰ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
duy makgü
le
%.
œœ.
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
‰ bœ œ œ
sev gi nin
œœœœœœœ
ke
de
ri
ni
2
dert bugün ağlatırsa
derman yarın güldürür
yok eden sevgi olur
kalplerin kederini
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
Fine
Download

sevmek güzelken anla 2.mus - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU