DİZİ BOZLAK
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb kürdi
usul nim sofyan
metronom q

& 1ˆ1
4
KAYNAK MUSTAFA SAYILIR
YORUM NEŞET ABALIOĞLU
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
intro
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
&
5
saz
bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
saz
& œ. œ œ œ œ
9
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
saz
& œ œ bœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
13
şan
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
&
saz
her an
de
dön
mez
ge
ri
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
.
.
&
21
der din
aş kın
25 çağlar
& œ.
den
dan
de
de
li
li
ol dum
ol dum
müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
saz
œ
œ
bœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
a
ra
dım
ni
bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
gel
gel
ne
ne
o
o
œ
lur
lur
gel
gel
ne
ne
œ
2
için için yanıyom
her an seni arıyom
3
hayalle olmaz bu iş
gerçek değilse bu düş
derdinden deli oldum
gel ne olur gel ne olur
ela gözlü sevdiğim
gel ne olur gel ne olur
ela gözlü sevdiğim
gel ne olur gel ne olur
söyle ne zaman dönüş
gel ne olur gel ne olur
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
se
saz
1
her an aradım seni
gittide dönmez geri
aşkından deli oldum
gel ne olur gel ne olur
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
17
git ti
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
GEL NE OLUR
4
hasretin dağlar beni
zülfüne bağlar beni
yandırdın bu garibi
gel ne olur gel ne olur
bekletme bu garibi
gel ne olur gel ne olur
o
o
lur
lur
%.
.
Fine
Download

GEL NE OLUR.MUS - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU