KAYNAK FERDİ TAYFUR
YORUM HÜSEYİN KAĞIT
MURAT BAL
DİZİ GARİP
DURAK SESİ LAdügah
SEYİR İNİCİ ÇIKICI
ARIZA SESİ Sİb kürdi DO# nim hicaz
ALLANIYORSUN PULLANIYORSUN
usul sofyan
»•′
metronom π
3 œ− œ œ œ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ
% 3 ∀œ
œ − ∀œ œ œ œ œ α œ œ œ œ
œ
re do re re mi re mi re do re si si re re re do re re mi re si sol si re re
re fa mi re do si
− ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ
œ
%
saz
3
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
α œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −−
re do re re mi re
si re do
saz
si
si la la sol la la la
% −− ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ − α œ œ œ œ − ∀ œ œ
5
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
sol la la la la la la la
kıs ka nı
çi çek li
rım
fis
böy
ta
sol la es
sol la la
le
nı
la
gö rün me
çı ka rıp
la
ye
at
si la sol sol fa sol
si
tı
n
œ œ αœ œ œ
% ‰ œ α œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ∀œ
œ ∀ œ œ œ œ œ −−
7
la
% −− ‰
9
si si
si si si si
si si la es do re do
œ œ œ œœ œœ œ œ
∀œ œ α œ œ
gü ze lim
kim bi lir
di
kim
ye
le
rek
rin
ö vün me
ca nı nı
sol sol sol fa fa mi mi re re do do si si
cüm le a
bir i nat
lem
uğ
duy
ru
su
na
ϑθ
œ
œ
œ
œ
œ
−
∀
œ
œ
‰
≈ œ œ œ
% −
11
do re mi mi re re
es re re re
n
es
si la la sol fa mi re re re
ye
yak
sin
tı
‰ ∀ œ œ œ α œ œ œ œ œ œ œ −−
es do re do
yi ne be
gü na ha
si la la sol la la la
nim
bat
sin
tı
ϑθ
‰ ∀œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ
do re mi mi re re
es re re re
∃−
œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ œ ‰ œ œ ∀œ α œ œ œ
∀
œ
‰
œ
œ
œ
−
%
œ
al la nı
13
yor
sun
pul la nı
yor
sun
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
do re mi mi re re
gi yi nip
ne iç tin
ku
de
şa
böy
1
kıskanırım böyle görünmeyesin
güzelim diyerek övünmeyesin
cümle alem duysun yine benimsin
fa mi re do si la
nıp
le
es mi re do
sal la
sal la
nı
nı
si la la
yor
yor
sol la la la
sun
sun
2
çiçekli fistanı çıkarıp attı
kim bilir kimlerin canını yaktı
bir inat uğruna günaha battı
nakarat
allanıyorsun pullanıyorsun
giyinip kuşanıp sallanıyorsun
allanıyorsun pullanıyorsun
ne içtinde böyle sallanıyorsun
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
Fine
Download

ALLANIYORSUN PULLANIYORSUN ÖĞRENCİ İÇİN.musx