DİZİ KEREM
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb2 segah
SÖZ /MÜZİK VELİ ERDEM KARAKÜLAH
YORUM / VELİ ERDEM KARAKÜLAH
AHTIM VAR
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
usul sofyan
metronom q

r
r
r
n
œ
n
œ
n
œ
b
œ
œ
b
œ
n
œ
b
œ
œ
b
œ
n
œ
b
œ
œ
b
œ
nœ
.
.
.
œ
œ
œ
1ˆ1ˆ1ˆ1
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰ œ œ
‰ œ œ
& 4 ‰ œ œ
K
saz
saz
saz
r
n
œ
b
œ
œ
bœ nœ %
.
œ
œ
œ
œ
œ
.. œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ
&‰
4
saz
saz
rK
n
œ
œ
b
œ
œ
b
œ
nœ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
&
œ
7
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
saz
rK
n
œ
b
œ
œ
b
œ
n œ ‰œ œ œ œ œ b œ n œ . œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
‰
&
10
saz
dün
kim
ya dö nü yo
se su al et
rK
bœ
saz
n œ ‰ œ œ œ œ œ b œ n œ . œ b œrK n œ
r
sin
hem
ben
de dur ma
de ki hal
da
da
n
n
b œ n œ œ œ b œ n œ . œ œœ ‰ œ œ œ œ œ b œ n œ œ œœ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ . œœ œœ
‰
&
13
&œ
16
ka pa na cak göz le rim
an la say dı be ni
mu
se
me
rat al ma da
ver di can can
n
ah
dan
tım var be nim
saz
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
œ
o naz
lı yar dan
saz
ca
nım ve rip a
lı rı
m
gö züm
kırp ma
dan
saz
& ≈ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
19
bir sa ğa ba kın
saz
e bir so la ba kın
saz
kim se cik ler ol
ma sı
n
œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ . œ œ œ œ
22
ya ri
me ya
&‰ œ œ œ œ
25
ge lin
de
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ %
kın
saz
ya rin aş kı na
saz
dön düm
şaş kı na saz
Fine
kur
ta
rın
ne
o lur
al
lah
aş kı
na
saz
2
nakarat
kimse sual etmesin/ bendeki haldan
bir sağa bakın e bir sola bakın
anlasaydı beni / severdi candan
kimseciklerin olmasın yarime yakın
yarin aşkına /döndüm şaşkına
gelinde
kurtarın ne olur /allah aşkına
nakarat
nakarat
ahtım var benim /o nazlı yardan
ahtım var benim / o nazlı yardan
canım verip alırım / gözüm kırpmadan
canım verip alırım /gözüm kırpmadan
1
dünya dönüyor / hemde durmadan
kapanacak gözlerim / murat almadan
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
Download

ahtım var.mus - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU